Kase lehed ja pungad rahvaravis

hs.fi/paivanlehti/19042019/art-2000006077535.html

Loodus ärkab, puudel ja põõsastel paisuvad pungad.

Inimestel, kes peavad lugu loodusravist, on aeg hakata täiendama oma ravimtaimede varusid.

KASEST…

Kask on tundlik puu: ta äratab inimestes intuitiivseid jõude, muudab neid tundehelladeks ja sensitiivseteks.

 

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Munapühade algupära. Riitustest sel ajal

http://www.erm.ee/et/

Nii ülestõusmispühade aeg kui paljudes keeltes ka nimi seostub tegelikult paganlike riituste ja legendidega.

 

Loe sõna “paganlik” tõelisest tähendusest ning kristluse poolt halvustava tähenduse omistamisest siin: https://et.wikipedia.org/wiki/Paganlus

Muide piiblis ei leidu nimetust “lihavõtted”, mida aga paljudes maades kasutatakse.

 

See püha on oma nime saanud paganliku koidu- ja kevadjumalanna Ostara järgi. Ostara oli see, kes võttis vastu Balderi, keda tema puhtuse tõttu kutsuti Valgeks Jumalaks ja ka Päikese Jumalaks, sest tema laup andis inimkonnale valgust.

Entsüklopeedia „Britannica” ütleb: “Ingliskeelse nimetuse „Easter” päritolu pole päris selge; anglosaksi preester Bede tuletas selle 8. sajandil anglosaksi kevadejumalanna Eostre nimest.” Arvatakse ka, et see võib olla seotud foiniikia viljakusjumalanna Astartega, keda babüloonlased nimetasid Ištariks.

Inglisekeelne Easter ja saksakeelne Ostern tuleb õpetlaste väitel skandinaavia ja germaani mütoloogiast, kus on sarnase nimega viljakuse jumalanna, kellele pühendatud pidusid peeti kevadisel pööripäeval.

Muistses Lähis-Idas oldi tänapäeva maailmast märksa enam seotud maa ja looduse tsüklitega. Inimeste ellujäämine sõltus maa viljakusest ja saakidest. Nad ootasid ja tervitasid kevadet, mil maa muutus pärast pikka talvist kõledust taas viljakaks.

Paljud rahvad tähistasid kevade saabumist oma jumalate ja jumalannade, eriti viljakusega seotud jumaluste kummardamisega. Selliste jumaluste seas olid Baal ja Astarte ehk Ashtoreth, keda on Piiblis sageli mainitud ja hukka mõistetud. Nende kummardamisega kaasnes tavapäraselt rituaalne seks, millega loodeti soodustada viljakust kogu maal.

Muistsed ülestõusmispidustused…
Mida jumalanna Ishtari austamine endast kujutas? Ishtari templites oli palju preestrinnasid ehk pühasid prostituute, kes etendasid sümboolselt loodustsükli viljakusriitusi. Ishtari on samastatud foiniikia Astarte, semiidi Ashtorethi ja sumeri Inannaga. Tugevad sarnasused on ka Ishtari ja egiptuse Isise, kreeka Aphrodite ning rooma Veenuse vahel.

Nii ka kiik ja kiikumine on sigivuse sümbol. Kiige liikumine seostub nii aastaaegade vaheldumise, kuu ja päikese tõusu ning loojumise kui ka suguühte rütmiga.

Enamikul Euroopa rahvastel seostatakse kiikumist muistse kevadise agraartavandiga. Rituaalne kiikumine pidi tagama algaval hooajal põllu, karja ja inimese edenemise ning viljakuse. Euroopa rahvastel kuuluvad viljakustavanditesse ringmängud ja tantsud taluõuedel või aitades, kiikumine või seda imiteerivad tegevused. Lõunaslaavlasedki uskusid, et puuokste, köite ja kiikedega kiikumine soodustab maa viljakust ja inimeste tervist ning aitab võidelda kurjade jõudude vastu.

Viljakuse taotlemine on olnud keskne ka eesti kiigetraditsioonis, kuid Lõuna-Eestis ja Põhja-Eestis näib kiikumisel omakorda olevat mõneti erinev funktsioon. Lõuna-Eestis domineerib taotlus olla kogu suve terve ja ilus. Kiikumisele omistati ka puhastavat toimet. Lõuna-Eestis, nii nagu ka Lätis ja Valgevenes, usuti, et kiikumine tõrjub putukahammustusi. Setus ja Võrumaal, samuti Lätis usuti, et kevadine kiikumine tagab hea taimekasvu, sealhulgas soodustab lina ja kanepi sirgumist. Ka Leedus usuti kiikumisest edu linakasvule.

Neist kaugetest kommetest olevat säilinud tänapäevani lihavõttejänes viljakuse sümbolina (jänesed kui viljakussümbolid pärinevad Euroopa ja Lähis-Ida muistsetest paganlikest kevadpidustuste kommetest) ja värvitud munad, mis võivat seostuda kõige lihtsamal moel kevadise värvikirevusega, aga veelgi olulisemalt sümboliseerivad munad uue elu algust ja potentsi. Maailm sünnib ju munast.

Mõnes kultuuris arvati, et kaunistatud lihavõttemunal võib olla maagiline võime tuua õnne, jõukust ja tervist ning pakkuda kaitset.

“Munade veeretamine”, Jüri Arrak

Ammustest aegadest on ka tõendeid, et nende pidustuste ajal peetud võistlustel veeretati mune. Munade roll seisneb selles, et vanasti oli ülestõusmispühale eelneva paastuaja jooksul keelatud munade söömine. Samas on ka munade veeretamine sümboolselt kui viljakusriitus.

Komme otsida lihavõttejänese toodud mune pole lihtsalt lastele mõeldud mäng, vaid osa iidsest viljakusriitusest.

Uued pühaderiided. Peeti ebaviisakaks ja halba õnne toovaks, kui skandinaavia kevadejumalannat Eastret ei tervitatud uutes rõivastes.

Varahommikused jumalateenistused. Selliste teenistuste pidamine tuleneb muistsete päikesekummardajate riitustest, mida viidi läbi kevadisel pööripäeval, et tervitada päikest ja selle väge anda kõigele kasvavale uus elu.

LIIVLASTE MAAGILISI TEGEVUSI SEL AJAL (palju sarnast on ka Eestis):

Kui suure neljapäeva ja reede maagilised toimingud olid liivlastel kodused, varjujäävad või isegi tahtlikult varjatud, siis ülestõusmispühad ise vastanduvad neile järsult oma avalikkuse ja pidulikkusega.

http://nagi.ee/photos/Ijaniina/

Liivlastel olid ülestõusmispühad üheks tähtsamaks ohverdamispäevaks.

Ohvrina võib vaadelda ka orasepõldude, hoonete ja – mis käesoleva teema seisukohalt eriti oluline – paatide ehtimist haljaste okstega.
Sel puhul on tegemist üldtuntud haljaste okste kui elujõu ja edenemise sümbolitega, mistõttu ehtimises võib teiselt poolt kontaktmaagia ilmingut näha.

 

 

Harrastati rohkesti mitmesuguseid maagilisi toiminguid. Liivi kalurid näiteks suitsetasid suure neljapäeva hommikul sipelgapesadega võrke, püüdes seda sealjuures salaja teha. Samalaadset maagiat on harrastanud ka eesti kalurid, kes sel päeval valmistasid, parandasid ja suitsetasid püüniseid. Eeskätt oli see levinud läänerannikul ja saartel, kuid mõnevõrra mujalgi. Lauldi loitsulaule kalaõnneks. Seda ka Eestis.

Puude (“linnupuude”) toomine suure reede hommikul oli hoopis teise tähendusega. Nagu eestikeelne nimetuski viitab, loodeti selle toimingu tagajärjel suvel palju linnupesi leida. Huvitaval kombel on siiski üks teade, mis kõneleb kalaõnne taotlemisest puude tuppatoomise kaudu, kuid see on kirja pandud Kagu-Eestist.

Sellesama Eestis tehtava kombega usuti toovat tugevust ja tervist. Suure neljapäeva hommikul toodi sülega tuppa juhuslikult haaratud katuselaaste või põletispuid. Mida rohkem puid tuppa toodi, seda rohkem linnupesi sellel suvel leiti.
Nii sai ennustada ka abiellumist – paaritu arv puid märkis üksikuks jäämist, paarisarv aga abiellumist. Eriti levinud oli see komme 25. märtsi maarjapäeval tegemiseks.

Niisuguste maagiliste toimingute kõrval olid liivlastel tuntud ka söögi- ja joogiohvrid, mida toodi sel päeval nimeliselt Mereemale. Arvukate sellekohaste teadete hulgast pälvivad tähelepanu eriti mõned, mille kohaselt Mereemale ohverdasid just perenaised, kes ju ise polnud merelkäijad. Sel puhul näib tegu olevat maiste perenaiste ja mere perenaise omavahelise suhtlusega. Andideks on üldiselt olnud viin ja sai, kuid ka suhkur. Tekstide enamus kõneleb esimese püha varahommikul randa “linde äratama” tulnud noormeestest ja neidudest ohverdajaina. Tavandi sünkretistlikku iseloomu avab hästi üks asjaomane tekst, milles ohvri saajana on nimetatud kord Mereema, kord jälle Maarjaema.

Kuna ülestõusmispühad langevad püügihooaja alguse ümbrusse, siis võibki arvata, et algsemalt kuulus Mereemale ohverdamine kevadise esmakordse merelemineku juurde, mispuhul ohverdajaiks olid muidugi kalurid ise – loodetava vastuanni vahetud saajad. (Olemasoleva materjali põhjal olid küll esimese merelemineku ohvrid teiselaadsed. Need olid kas otse kalapüügiga seotud esemed, nagu võrgutükk, köiejupp või siis laialt tuntud maagilise tähendusega villane lõng). Andide merre viskamisel lausuti vormellikke soovisõnu, millele analoogilisi kasutati ka ülestõusmispühadel ohverdades. Nendega taotleti Mereema vastuande kalade näol ning tema võimalike pahameeleavalduste, tormi ja püüniste kaotsimineku vältimist.

VEEL KOMBEID:

Loitsulaulud merel kalasaagi õnneks, rannas laulmiseks.
“Tursad tulgu meie merde, muda mingu muude mutsa” (Jämaja)
„Suured kalad meite merde, väiksed kalad teiste merde. Siiad sibavad seenule, aavid aavad akenuse.” (Muhu)

Lihavõttehommikul enne päikesetõusu panna kas hõberaha ehk mingisugune muu hõbeasi silmapesuvette ja siis pesta selle veega silmi. Silmapesuvette võib ka kraapida veidi hõbedat – tervistamisriituste keskne abivahend – või siis pesta pajutibude veega. Arvatakse, et siis silmad ikka selgeteks ja terveteks jäävad, kus neid niisuguse veega pestud.

Munade värvimine ning sugulaste ja sõpradega vahetamine. Mõnel pool viidi muna ristteele, et haigusi ära hoida. Üldine komme on munade koksimine ehk tiksutamine. Kes munaga teise muna katki lööb, saab selle katkise muna endale. Tütarlaste kohta väidetakse, et see neiu, kelle muna katki läheb, saab enne mehele.

Äädikas leotati muna pehmeks, siis pandi pudelisse ja kallati vett peale. Kaks munakoore poolt pandi vette, vesi aeti ringi käima. Koortele pandi nimed: ühele poisi, teisele tüdruku. Vaadati, kas pooled kokku saavad. Kui kokku said, siis pidi poisist ja tüdrukust paar saama.
Saksamaalt on meile tulnudurvitamine — esimese püha hommikul urbadega peksmine, sest urvakimp esindab eluvitsa, mis peab lüüasaajatele tervist ja jõudu tagama.

Kel urvad vaasis kasvama lähevad, sel hea õnn.

http://www.directorie.eu/news-Easter_munade.php
http://www.jw.org/et/piibli-õpetused/küsimused/piibel-lihavõttepühadest/
http://www.kubik.org/ee/Estonian/articles1/KRISTLASED%20%20KES%20EI%20TAHISTA%20LIHAVOTTEID.htm
http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator1/meri.html
http://www.folklore.ee/tagused/nr32/lihavote.pdf
http://www.folklore.ee/tagused/nr21/kiik.pdf

Personaalne numeroloogiline aastanumber

https://goshabout.wordpress.com/

Aastad ei ole vennad. Aastad on konkreetsetele inimestele kah erinevad. Numeroloogia annab siin oma variandi, kuidas…

Igaühe isiklik aasta algab just tema konkreetsel sünnipäeval ning omab kindlat numbrit 9-aastases arengutsüklis.

See number paneb kokkuvõttes paika sinu aasta numeroloogilised mõjutused.

Kõigil inimestel ei saagi ka seetõttu aasta kulgeda ühtemoodi. Ühel on alguse aasta, teisel kuskil keskel, kolmandal lõpus.

 

Kuidas siis personaalset aastanumbrit välja arvutada?
Liida kokku oma viimase sünnipäeva kuupäev, kuni saad ühe ja üheksa vahele jääva ühekohalise arvu.
Näiteks kui sinu viimane sünnipäev oli 13.07.2015, siis liida kokku 1+3+0+7+2+0+1+5 ja saad 19. Siis liida 1+9=10 ja 1+0=1.
See ongi aastanumber mis kehtib sinu järgmise sünnipäevani.

MIDA SINU AASTANUMBER TÄHENDAB?

Number 1.

Number üks on uue 9-numbrilise tsükli algus ja see toob tihti kaasa uusi algusi ja suuri muutusi. Esimesel kuuel kuul püüab elu tuua sind välja kaitsekilbi alt, et saaksid avaneda uuteks suheteks ja võimalusteks, eriti kui oled end seni töö taha peitnud. Oled olnud viimasel ajal suhete suhtes veidi tõrges, aga käesolevat aastat mõjutava järgneva aasta numbri 2 soe, kosutav energia peaks aitama sul teed sillutada.

Palju on uut energiat ja ideid ning oluline on see, et annaksid neile piisavalt aega täielikult välja areneda. Mõni idee võib vajada tervet aastat enne, kui see tõeliselt teoks saab.

Peaksid õppima, kuidas oma vajadusi esiplaanile tõsta.

Sind ootab ees särav ja dünaamiline aasta paljude muutustega ning sa võid julgelt asuda otsima uut suunda elus, et alustada uut üheksa-aastast tsüklit puhta lehe pealt. Avasta uusi võimalusi armastamiseks või kasuta ära energiapuhanguid, et oma ambitsioone järgida. Kui sinu senises suhtes puudub säde, võib sind vallata kiusatus lahku minna, aga oota august ära. See võib tuua huvitava pöörde.

Pööra tähelepanu sisemisele vaimsele seisundile ning tööta oma enesehinnangu kallal, selle asemel, et püüda oma välimust dramaatiliselt muuta. Uus keha ei pruugi olla see, mida sa vajad, vaid hoopis teiste lahked sõnad ja armastus.

Kui võtad vastu pakkumise stimuleerivaks sensuaalseks massaazhiks, viib see mõtted eemale tähtsamatelt asjadelt, eriti septembris. Novembriks oled muutunud juba niivõrd enesekindlaks, et suudad end hästi tunda, isegi siis, kui suhtega ei ole kõik korras. Detsembris tunned vajadust sõltumatuse järele. Naudi seda, aga ära kohustusi unarusse jäta. Ole avatum ja talita sisetunde järgi: see võib sütitada uue sädeme või tugevdada senist suhet.

Keskendu järgnevale:
– uus suund
– uued võimalused
– läbimurre
– naudi elu täiel rinnal

Võitle ja vabane järgnevast:
– madal enesehinnang
– kangekaelsus
– mineviku külge klammerdumine

Number 2.

See on palju stabiilsem aasta kui eelmine. Mõtled sügavalt oma emotsioonide üle järele ja arutad seda, kuidas su suhete emotsionaalne külg sujub. Puhastumisprotsess võib venida pikaks, aga sa tunned end paremini, kui see on möödas.

Sind ootab ees tasakaalu leidmine ja selle tugevdamine, mida sa oled enda jaoks juba loonud. Kuna aasta võib olla aeglase tempoga, võib sulle vahel tunduda, et midagi ei toimu. Ära lase sel end petta, kuna sageli toimuvad asjad «kaadri taga». Üks asi, mis aitab sul aeglasel aastal edasi liikuda, on kannatlikkus.

Number kahega algav aasta kätkeb endas maagilisi ootusi, aga kasuta oma intuitsiooni arukalt – eriti kui plaanid abiellumist või lapsesaamist. Samas töötab su intuitsioon paremini kui möödunud aastatel- usalda seda.

Pea meeles, et armastus, suhted, tunded ja südameasjad on sel aastal esiplaanil. Olemasolevaid suhteid võivad ees oodata raskused või need muutuvad tugevamaks. Vallalised kohtuvad ilmselt eriliste inimestega.

Juulis oled vastuvõtlik armastusele ja romantikale jättes samas praktilised asjad unarusse ning see rikub su tuju. Kui sa ei ole veel kaaslast leidnud, siis käesolev aasta pakub selleks ohtralt võimalusi – aga ära unista, vaid asu tegutsema. Septembris võib tekkida ootamatu vajadus olulisi otsuseid teha, väljenda end selgesõnaliselt, ära lase armastatud inimesel nuputada, mida sa tunned.

Hingelise haavumise jagamine lähendab teid partneriga või kui olete üksi, annab teile võimalusi sõlmida uus suhe. Harmoonilise koduse keskkonna loomine septembris aitab samuti kaasa õnneliku suhte loomisele.

Detsembris januned sa nalja ja spontaansuse järele, eriti kui su senine suhe on olnud igav ja üksluine. Kuigi uute seksuaalpartnerite leidmine erutab sind, januned sa varsti stabiilsuse ja püsiva suhte järele. Detsembris pead otsustama, mida sa tõeliselt tahad.

Keskendu järgnevale:
– tasakaal
– harmoonia

Võitle ja vabane järgnevast:
– tunnete kontrolli all hoidmine
– tuimus
– liigne unistamine

Number 3.

Kui eelmisel aastal oli viivitusi ja asju, mis ajasid sind endast välja, siis uuel aastal loksub kõik taas paika. Liigud kiires tempos edasi ja asjad, mida oled varem teinud, hakkavad nüüd vilja kandma. Sinu elus toimub väga palju asju, seega planeerimine, distsipliin ja keskendumine võivad nõuda lisapingutust. Organiseeritus ja tasakaalukus tagavad edu.

Number kolm toob endaga rohkem suhtlemist ja elu ning seltskonna nautimist. Kolmas aastanumber viitab niisiis teistega koosolemisele, seega otsi üles vanad sõbrad ning ole uuteks tutvusteks valmis. Kindlasti on tegemist ka väga optimistliku aastaga, mil domineerivad lõbu ja rõõm. Pole vahet, mida sulle teha meeldib – puhata, aia eest hoolt kanda, süüa teha, tantsida, muusikat kuulata või midagi muud teha – tee seda järgmisel aastal rohkem!

Töötad esimesel kuuel kuul oma enesekindluse tõstmise kallal. Oled optimistlikus meeleolus ning enesega rahul, mis teeb su seksuaalselt külgetõmbavaks. Kui lähed reisile, tahad elu täiel rinnal nautida ning sind ei huvita, kas partner tahab kaasa tulla või mitte.

Suhtlemine on oluline, eriti augustis. Kuula partnerit või uut armastust oma elus, kui nad püüavad sulle oma südant avada. Kui sa seda ei tee, on tulemuseks täiesti ebavajalikud draamad, mis kurnavad sind nii vaimselt kui füüsiliselt. Ära kritiseeri end selle pärast, mis sa ei ole, vaid õpi end armastama sellisena nagu sa oled.

Septembris kerkib päevakorda vabaduse küsimus. Sisetunne ütleb, et pead liikuma edasi ja jätma lootusetud olukorrad selja taha. Kangekaelsus võib tekitada uusi konflikte, aga kui sa tahad sõltumatust, siis selle sa ilmselt saadki.

Novembris peaksid olema paindlik, kuna enese kehtestatud piirangud ei lase sul elu täiel rinnal nautida. Huumorimeel on detsembris hädavajalik. See kuu tõotab tulla seksuaalselt aktiivne ja romantiline.

Keskendu järgnevale:
– enese avardamine
– lõbu
– sotsiaalsete oskuste arendamine
– õppida lihtsalt olema

Võitle ja vabane järgnevast:
– vaimne segadus
– muretsemine
– seesmised konfliktid

Number 4.

Sel aastal tee kõike selleks, et muuta oma elu võimalikult heaks. On aeg hakata asju tõsisemalt võtma; organiseeri oma elu nii, et kõik tegemised oleksid sujuvamad. Võib-olla tähendab see seda, et peaksid rohkem trenni tegema ja tervislikult toituma; ehk oleks aeg midagi õppida, et end arendada; võib-olla vajab su kodu remonti vms. Kõik isiklikud ja tööalased ülesanded on sulle pikas perspektiivis kasuks, kui sa oled valmis nende nimel pingutama.

Number neil on elu vundamendi ehitamise aasta. Plaanid esimesel kuuel kuul kõike piinliku täpsusega – kus süüa, elada, reisida, suhelda, töötada. Sa teed seda sellise põhjalikkusega, et voted endalt võimaluse spontaansuseks ja elu nautimiseks.

Juulis lõikad suure töö vilju ning naudid materiaalset kindlustatust, mis tekitab sinus turvatunde. Aga sa kipud tusatsema, kui pead kõige ja kõigi eest maksma. Räägi sellest partnerile selle asemel, et mõistatuslikult pahur olla. Leppige kokku, et kumbki maksab ise enda eest, kui sul hakkab sellest kergem.

Emotsionaalne ebakindlus võib rikkuda suhte novembris, aga kui sa oled valmis partneriga olulisi asju arutama, kindlustad suhte püsimise ka tulevikus. Emotsionaalse läheduse loomine aitab sul näha elu uue nurga alt ning sillutab novembris teed sügavamale teineteisemõistmisele või armastusele. See võib peita endas tugevat seksuaalset kirge.

Kuluta raha enda peale. Osta uusi riideid, käi juuksuri juures ja maniküüris või kosmeetiku juures ja massaažis – see tõstab su tuju. Detsembris oled väga koduses meeleolus, võiksid minna kokakursustele, õppida sisekujundust või feng shuid – eriti, kui saad kasutada neid oskusi oma elutingimuste parandamisel.

On hea aasta tulevikuplaanide tegemiseks, et astuda neile sammuke lähemale. Järgneva 12 kuu jooksul annab elu sulle võimaluse luua oma tulevikule tugev vundament, ära lase seda võimalust raisku.

Keskendu järgmisele:
– tugeva aluse kindlustamine tulevikuks
– loovus
– materiaalsed asjad

Võitle ja vabane järgnevast:
– vastuseis muutustele
– seesmine võitlus

Number 5.

Selaastal ootab sind ees väga tegus aeg, mis toob endaga kaasa nii oodatud kui ootamatuid muutusi. Need muutused võivad end ilmutada mitmel erineval moel. Mõni inimene vahetab elu- või töökohta, mõni värskendab suhteid. Mõne jaoks tähendab muutus elustiili või suhtumise muutmist. Valikuvõimalusi on palju, seega rebi end lahti vanast rutiinist ja ole valmis uuteks väljakutseteks.

Number viis tähendab tihti põnevaid muutusi ja isikliku vabaduse saavutamist. Kui esimene poolaasta elad sisse, siis teine poolaasta on täis muutusi. Kui sul on partner, võivad teie suhetes tekkida kummalised pöörded, aga samas on need ka erutavad. Kui õpid muutustesse positiivselt suhtuma, siis suudad võtta elust maksimaalset.

Kui sa loodad leida armastust, aga ei ole selle suhtes midagi ette võtnud, paned varsti tähele positiivsetele muutustele viitavaid märke.

Uuel aastal võib tekkida ka soov turgutada oma maitsemeeli hea toidu ja alkoholiga, sul võib tekkida tahtmine raha kulutada või end seksiga hellitada. Ära tegutse uisapäisa ja ole ikkagi ettevaatlik. Distsipliin ja mõõdukus toovad sulle edu.

Kui sa tahad vaid lõbusalt aega veeta, siis kiirgab sinust seksuaalset magnetismi. Potentsiaalsed partnerid tunnetavad seda ning edu on garanteeritud.

Aasta kestel avastad äkki, et tahad suhtest kõike – nalja, stabiilsust, kena kodu, head toitu, huvitavaid reise ja meelelahutust – aga sa mõistad ühtlasi, et pead selle nimel vaeva nägema.

Septembris võib rahutu vaim viia su uute partnerite kaissu, aga sa mõistad varsti, et see on vaid tühi tuuletallamine.

Oktoobris tahad leida romantikat ja seksuaalset ekstaasi, lase südamel end juhtida.

Novembris paistab elu sundivat sind kaugemale, kui sa minna tahad, aga see võib tulla sellest, et sa seisad vastu võimalusele kogeda suhet uutmoodi. November pakub sulle ka võimaluse end mugavalt armastavas suhtes sisse seada. Kui sind tabavad emotsionaalsed üllatused, võiksid vaadata sügavamalt oma hinge – see on kasulik kogemus. Pane tähele hoiatavaid ebakõladele viitavaid märke, see aitab sul detsembris õnne leida. Pead tegema parandusi ja need on kasulikud kõigile.

Keskendu järgnevale:
– reisimine
– liikumine
– seikluste otsimine
– vabadus

Võitle ja vabane järgnevast:
– skeptitsism
– viivitamine
– usaldamatus

Number 6.

Number kuus toob päevakorrale vastutuse- perekonna, püsisuhte, töö ja ühiskondlikul tasandil.

Sel aastal võiksid teiste jaoks olemas olla ja keskenduda oma kohustustele. Võib-olla tahab keegi sinu õla najal nutta, seega paku oma abi nii palju kui võimalik. Hoolitse vanemate sugulaste eest, aita haigeid lähedasi, hoia väiksemaid lapsi. Oluline on see, et sa tegeleksid nende tunnetega tervel moel ja peaksid meeles, et see ei kesta igavesti.

Aasta alguses painab sind suhte püsivuse probleem. Sa küsid eneselt pidevalt, kas suudad siduda end eluks ajaks ühe inimesega või kas sa leiad õige inimese, kellega end siduda. Sa ei leia vastust oma peast, vaid oma tegudest ja püüdlustest otsustatu ellu viimisel.

Tunned sügavat emotsionaalset vajadust olla armastatud ja vajatud. Kallistused, suudlused ja seksuaalne lähedus tekitavad sus tunde, et sind hinnatakse. Hea aasta vallaliste jaoks, kuna nemad leiavad ilmselt armastust.

Eksisteerivad suhted muutuvad sügavamaks ja intiimsemaks. Samas kui suhtes on juba pikemat aega olnud probleeme, siis need kerkivad nüüd üsna teravalt esile ning ebastabiilsed suhted leiavad oma lõpu.

Kui oled pikaajalises suhtes, pead leidma ühisnimetajad, et probleemidega edukamalt toime tulla. Armukadedus võib olla laastav jõud, eriti septembris, kui su tunded on kõige tugevamad. Andestamine on lahenduse võti. Vaagi oma ebakindluse aluseid, enne kui teed otsuse, mida võid hiljem kahetseda.

Oktoobris suudad mõelda ratsionaalselt teatud suhete kestvuse üle, aga elu tuletab sulle meelde, et ei ole alati sugugi ideaalne. Detsember võib osutuda viljakaks seesmise tugevuse kindlustamisel ja uue armastuse leidmisel või uuesti armumisel.

Keskendu järgmisele:
– kohustuste täitmine
– pereasjad
– rühmakohustused

Võitle ja vabane järgnevast:
– isiklike ihade külge klammerdumine
– emotsionaalne ebakindlus

Number 7.

Kui eelmisel aastal keskendusid teiste vajadustele, siis sel aastal ürita luua parem suhe iseendaga. Seitsmes aastanumber soodustab eneseanalüüsi, et saaksid paremini aru, kes sa oled, mida sa tahad ja miks sa sündisid. Sinu peamine eesmärk järgneva 12 kuu jooksul peaks olema isiklik areng, spirituaalne tarkus ja vastuste leidmine enda seest.

Uus aasta pole kuigi hea aeg uute võimaluste jahtimiseks ega ärimaailma vallutamiseks. On aeg astuda sammuke tagasi ja vaadata enda sisse ning toimunut analüüsida. Väga kõrgel tasemel on sinu võime uurida ja uusi asju mõista, seega on hea aasta midagi õppida või olemasolevaid oskusi lihvida, eriti kasulikud valdkonnad on IT ja arvutid, teadus, psühholoogia ning alternatiivmeditsiin.

Number seitse toob tihti ellu juurde vaimsust ja vaimse teadlikkuse kasvu. Tõenäoliselt leiad end juba aasta esimeses pooles mõnelt workshopilt või meditatsioonilt, mis avab sulle uue ukse iseenda tundmaõppimisel. Sa mõistad, mis vahe on üksi olemisel ja üksindusel ning ei karda enam seda esimest.

Aasta viimasel kuuel kuul lööb vaatamata sellele ( aga võib olla just seetõttu) su armuelu õitsele ning sa võid nautida küpseid vilju. Oled teinud oma isiku arendamise kallal kõva tööd ning õppinud oma emotsioone usaldama. Tunned, et on aeg suunata pilk sissepoole, ning kui vajad aega järele mõtlemiseks, siis tee seda. Oma vaimse mina tundmaõppimine aitab sul teistega paremat kontakti leida ning suhteid paremini mõista.

Juulis on sul aega oma vajadusi analüüsida, see on ka suurepärane kuu uute plaanide tegemiseks. Kui sa paistad välja emotsionaalselt haavatuna, siis tuleneb see sellest, et keegi on su reetnud või maha jätnud.

Augustis aset leidvad uute suhete tekkimised ja vanade katkemised võivad tuleneda karma mõjudest. Sul avaneb võimalus vabastada varasemates suhetes tekkinud negatiivset energiat. Kui sul ei ole partnerit, siis augustis võib sul tekkida eriline suhe inimesega, kellel on tugev mõju su tulevikule.

Oktoober ja november on inspireerivad kuud, kuna vaimne teadlikkus toob sinus välja loomingulisuse ja laseb sul nautida armuelu. Detsembris peaksid hindama eelmistest suhetest ammutatud tarkust, selle asemel, et kaotatud armastuse üle sentimentaalselt nukrutseda.

Keskendu järgmisele:
– ühtesulamine
– tootlikkus
– vaimne areng
– õpi usaldama

Võitle ja vabane järgnevast:
– faktide eest pagemine
– lahtilaskmine
– tundetus

Number 8.

Kaheksas aastanumber keskendub ärile, karjäärile, varale, finantsasjadele ja õigusküsimustele. Mõnel inimesel avaneb võimalus oma karjääri arendada ja majanduslikku edu saavutada; teised võivad kogeda kulude kasvu või majanduslikku põrumist.

Uuel aastal saad lõigata seda, mida oled pikalt külvanud. Oled olnud aus ja töökas, see saab mingil moel premeeritud.

Number kaheksa lubab nautida eelmiste aastate raske töö tulemusi. Võimalik, et pead vastu võtma suuri otsuseid ja sul on vähe aega mõelda, sest kogu aeg tuleb tegutseda. Tunned end aasta teisel poolel tõelise kivikuningana ning suudad kasutada võimu positiivselt. Oled valmis viskama riidekapist välja kogu rämpsu – ning ilmselt teed seda ka oma armuasjadega. Seesmine tugevus aitab sul armuasjad taas joonde saada, kuna oled valmis tegema vajalikke korrektsioone.

Juulis sunnivad asjaolud sind oma hinge vaatama, mis võib muuta su suhtumist suhetesse. On aeg seista omil jalgel, mitte loota, et asjaolud pöörduvad iseenesest sulle soodsas suunas. See on sinu jaoks prooviaeg, aga tulemused on seda väärt.

Septembris avaneb sul võimalus kinnitada abielutõotust või senist suhet, mis tõotab kirge. Kui surud oktoobris teisele oma tahet peale, võid saada tõsise tagasilöögi, millest sul on keeruline üle saada. Peaksid mõistma, et sa ei ole alati sugugi kõige targem ja see, mida partner teha tahab, on tema asi ega kuulu sinu vastutusvaldkonda. Aita armastatud inimestel olla nad ise ning sa oled õnnelikum.

Detsember on teguderikas kuu, sul on siis rohkem aega lõõgastuda ja lõbutseda, tahad olla spontaanne, aga pea meeles, et hea elu saladus peitub tasakaalus. Kui sa otsid armastust ja romantikat, siis pakuvad juuli, november ja detsember sulle selleks võimaluse. Tunned end hästi ja optimistlikuna ning positiivne suhtumine põhjustab õnnelikke olukordi.

Keskendu järgmisele:
– väärtuste ümberhindamine
– minevikku vaatamine, et sellest üle saada
– seesmisele tungile allumine

Võitle ja vabane järgnevast:
– jäikus
– omandiiha
– taktitundetus

Number 9.

Üheksas aastanumber sümboliseerib üheksa aastat kestnud tsükli lõppu ja seetõttu keskendub see lõpuleviimistele ning lõpetamisele. Samas on olulisel kohal ka uuteks algusteks valmistumine.

Tähtis on vabaneda asjadest, mis ei mängi sinu jaoks enam mingit rolli, olgu selleks töökoht, sõprussuhe, armusuhe, elukoht, mõtteviis või käitumisviis. On hea aeg oma elu puhastamiseks üleliigsetest asjadest, et saaksid kergemalt edasi liikuda.

Lisaks lõpetamisele on sel aastal tähtis ka taassünd, sest kõik asjad, mille suunas oled liikunud, jõuavad lõppu ning puhkevad õide. Teisisõnu on tegemist aastaga, mil saad heldelt tasustatud, aga sa oled selle ka ära teeninud. Looda parimat ja seda sa ka saad, eriti uuel aastal.

Number üheksa on tsükli viimane aasta, see on hea paljude asjade lõpetamiseks, ja mitte nii hea, et alustada midagi uut ja kestvat- äri, abielu vms. Vaatamata sellele on selles aastas palju head.

Õpid esimesel kolmel kuul saama lahti enese kehtestatud piirangutest ning suudad end paremini väljendada. Sul võib tekkida tunne, et puuduv tükk sinust on taas omal kohal, mis on tõeliselt vabastav tunne. Kunagi väga tähtsana tundunud suhtlemisprobleemid kaovad kui kevadine lumi.

Teine poolaasta on suurepärane aeg elus läbimurde tegemiseks ning sul avaneb võimalus nautida kirge, rõõmu ja õnne, mis mõjub kui mesinädalad – eriti tuntav on see juulis ja novembris.

Aasta lõpupoole ära lase end emotsionaalsesse tupikusse ajada, klammerdudes mineviku lahkhelide külge. Kui sa seda teed, on tagajärjeks sõnasõda, mis ei lase probleeme lahendada. See näitab, et sul tuleb veel enda kallal veel vaeva näha, enne kui suudad andestada, unustada ja elu nautida. Peaksid möödunud üheksa-aastase tsükli kogemused selja taha jätma, et saaksid alustada uut tsüklit värskelt leheküljelt.

Finantsiliselt oled sa valmis kulutama meelelahutusele pillajalikult raha ning sa tunned and kütkestavana. detsembris oled sa valmis teistele meelehead tegema ning oled üldse armastusväärses meeleolus. Parajasti käsil olev suhe jõuab uuele tasemele. Sõbrad ja sugulased toetavad su õnne ja seesmise rahu otsinguid.

Keskendu järgmisele:
– areng
– muudatustega kaasa minek
– vabanemine

Võitle ja vabane järgnevast:
– isiklikud piirangud
– liigne idealiseerimine
– liigne kriitilisus

Allikad:
http://naistekas.delfi.ee/kirevmaailm/uudised/
psychiclibrary.com ja paranormaalne.blogspot.com
http://naine24.postimees.ee/3452885/numeroloog-aitab-kindlaks-teha-mida-toob-jargmine-aasta

Taotlus alateadvusele soovi täitumiseks

http://www.galaxysss.ru/blog/

“Ärge kunagi heitke magama ilma, et oleks teinud taotluse oma alateadvusele.”

/Thomas Edison/

 

Seda, et mõtte jõud on suur, teavad ilmselt paljud.

 

 

Meie alateadvusele meeldib tööd teha sel ajal, kui keha täidab teisi palju lihtsamaid ülesandeid. Meenutagem vaid, kui palju häid mõtteid tuleb pähe näiteks duši all käies või sõites ühistranspordis. Kui keha on kergelt lõdvestunud olekus, siis on alateadvus tihti kõige paremas seisundis.

Alateadlike taotluste kasutamine võib parandada motivatsiooni, aidata saada õnnelikumaks, tõsta emotsionaalset vastuvõtlikkust. Muutusi võib märgata juba enne ühe kuu möödumist.

Alateadvusele taotluse saatmine võtab vaid umbes 5 minutit.

Kuidas seda teha….

1) Enne, kui lülitada valgus välja, sulgege silmad ja mõtelge oma soovi peale 1 minuti jooksul. Ükskõik, mis soovile. Alustada oleks aga mõistlik väikesest, realistlikumast soovist. Alateadvus töötab küll efektiivselt, aga mitte nö üle mõistuse.

2) Kujutlege 2 minuti jooksul ette, et olete soovitu saavutanud. Olgu see siis näiteks jooksmine hommikuti (kujutlege, kuidas hommikul tõusete natuke varem, panete selga sportliku riietuse, jooksukingad ja lähete värskesse õhku, alustate jooksu, jälgides, kuidas päike puude taga tõuseb, linnud häälitsevad ja tunnete end hästi jne) või tervislik toitumine. On vaja ennast täpselt ette kujutada konkreetses situatsioonis.

3) Kulutage veel 2 minutit, et kujutleda ette oma tundeid ja tunnetusi soovi täitumise ajal. Mida tundsite, kui jõudsite tagasi hommikuselt jooksult oma ukse juurde. Kas jõu juurdetulekut, värskust? Sõltumata sellest, mida saavutada tahate, kujutlege, et juba saavutasite selle ning elage seda emotsiooni läbi oma sisemuses. Tunnetage seda sügavalt. Siis minge magama ja las nüüd teie alateadvus teeb oma tööd.

Tõlkinud Ingrid Prass

Allikas:
http://www.galaxysss.ru/blog/2016/03/20/pered_snom_vsegda_delayte_zapr

Lumikelluke rahvaravis

http://www.flowers-wallpapers.com/

Paljud ravimtaimed on mürgised. Seda on ka lumikelluke.

Lumikellukest kasutatakse raviks vaid välispidiselt!

Maal elavad inimesed on juba iidsetel aegadel kasutanud lumikellukesi. Nad panid need vette, et vähendada reumast tekitatud valu.

Väliselt kasutati lumikellukese tõmmist,et vähendada veenilaienditest tekitatud valu.

Kuivatatud lumikellukesed (lehed, varred ja õied) on suurepärane vahend, et võidelda krampidega, lõõgastades lihaseid.

Tiibeti (väidetetavalt) ravitsejad kasutavad aga laialdaselt lumikellukese lehtedest tehtud pulbrit. Konkreetselt seda siis erinevate onkoloogiliste haiguste, neurasteenia, unetuse ja südame-veresoonkonna haiguste puhul.

Lumikellukene sisaldab galantamiini (ekstraheeritakse ), mis ravib Alzheimeri tõbe ja muid vorme,mis puudutavad dementsust.

Tinktuuri kasutatakse nahahaiguste raviks. Täitke 1-liitrine purk piiritusega, lisage 50g lumikellukese sibulaid ja jätke seisma 1 kuuks. Kasutage välispidiselt probleemsete nahapiirkondade töötlemiseks.

Neeru- ja põiepõletike korral valage 10 g lumikellukese lehtedele 1 klaas keeva vett peale. Jätke tõmbama 10 minutiks (kuuma) veevanni. Tarvitage 3 korda päevas 1 tl korraga.

Radikuliit ja sclerosis multiplex. Purustage blenderis 1 klaas lumikellukese sibulaid. Siis segage juurde 5 klaasi kitserasva ning segage kuni moodustub ühtlane mass. Katke see kaanega ja pange 3 tunniks ahju keskmise kuumusega režiimile. Kasutada seda massi seljanaha sisse hõõrumiseks iga päev enne und.

Keedetud lumikellukene:
Kasutatakse vöötohatise raviks ja kui on kandidoos.
Selleks tuleb võtta 30 grammi kuivatatud lilli ja lehti ning 1,5 liitrit vett, keeta 15 minutit ning lasta jahtuda ning ravim ongi valmis.
Seda kasutada lihtsalt tupsutades või pestes selle tõmmisega haiget kohta.

Lumikellukese lehed ja õied teevad imet nahale.Eriti kui on vananemise ilmingu märke..( plekid).
Selleks võetakse keedetud lumikellukeste tõmmis+ koos toore petersellimahla või sidrunimahlaga. Niisutada puhast nahka õhtul, enne magama minekut.

https://www.etsy.com/listing/

 

NB! Kasutage ainult kuivatatud lumikellukest! Muidu on ta väga mürgine!

NB! VASTUNÄIDUSTUSED:

Lumikellukesest tehtud rohud on vastunäidustatud bronhiaalastma, stenokardia, (kunagi olnud) epilepsia, hüperkineesi ning soole koolikute korral.

 

*Siia üks ravilugu ka….

“KUIDAS VANAEMA MULTISKLEROOSI RAVIS

Koolipõlves oli mul sõbranna Olga, terve punapõskne linalakk tüdruk, kes lõpetas 7-klassilise kooli viitega. Seejärel asus ta õppima põllumajan­dustehnikumi ja meie teed läksid lahku. Tema pulmas ma siiski käisin. Hiljem kuulsin, et Olga oli sünnitanud poisi ning pärast sünnitust raskesti haigestunud. Sel ajal õppisin juba kõrgkoolis ning veetsin õppevaheajad vanaema juures, kes rääkis mulle ravimtaimedest ja rahvameditsiini sa­ladustest.

Kord toodi vanaema juurde noor naine, kelles tundsin hädavaevu ära oma kunagise sõbranna: tema silmad olid ähmased, kõne aeglane ja kat­kendlik ning nägu moondunud. Olga käed ja pea värisesid ning tuppa tulles hoidis ta seintest kinni. Tema ilusatest juustest polnud midagi järele jäänud, aga ometi oli ta alles natuke üle kahekümne.

Multiskleroosist oli mul juba mingi ettekujutus: teadsin, et see haigus on ravimatu.

Vanaema kompis kaua Olga selgroogu, pööras teda siia ja sinna, vajutas talle seljale ja pani ta põrandale lamama. Seljas krudinat kuuldes karjatas Olga valust ja ehmatusest.

Pannud haige selili, tegi vanaema käed pesuseebiga kokku ja hakkas tema kõhtu masseerima, nagu oleks sõtkunud tainast. Siis pani ta Olga toolile istuma ja keeras tema kaela.

Äkki hakkas vanaema laulma sel ajal moes olnud laulu ning Olga lõi alates teisest salmist kaasa. Ta laulis valjusti, hääldades sõnu selgelt, nagu oleks terve olnud. Pärast mitut laulu pani vanaema Olga tammepin­gile lamama ja käskis mul tuua kaks jääkamakat. Külmutuskappe siis ei olnud ning jääd hoiti kivisoolaga segatud saepurus. Tegin, nagu kästud. Vanaema lahustas vees kivisoola, nii et kanamuna jäi peale ujuma, kas­tis siis kaks linast käterätti soolvette, väänas vee välja ja mässis jäätükid nende sisse. Ühe rulli pani ta Olgale sabaluule, teise kuklale ja kaelale. Mina pidin samal ajal pannil soola kuumutama ja selle kahte kuiva käte­rätti mässima. Kümne minuti pärast vahetas vanaema külmad rullid kuu­made vastu. Nii tegi ta seitse korda ning lõpetas kuumadega. Olga lamas rahulikult kõhuli, tema keha ei värisenud, kuid kattus kleepuva higiga. Ta oli nagu transis ning magas kogu öö rahulikult.

Koidu ajal äratas vanaema Olga üles ja pani tema selgroole saba­luust kuklani ulatuva käteräti, mis oli kastetud kuuma vaha sisse ja jahu­tatud 50-60°-ni (soojust proovis ta küünarnukiga). Olga pidi hoidma seda peal, kuni kannatas. 15 minuti pärast asendas vanaema selle külma, jää­soolvette kastetud rätiga, mida hoidis samuti peal 15 minutit. Ta vahetas kuumi ja külmi rätte seitse korda, lõpetas kuumaga ja käskis mul tuua sahvrist salvi.

Korralikult riiulitele reastatud salvipurkide hulgast leidsin ühe, mille sildile oli kirjutatud „Lumikelluke; multiskleroos, müasteenia, polüradiku­loneuriit, käte ja pea värisemine, jalgade nõrkus, halvatused“.

Mäletasin hästi, kuidas seda salvi oli valmistatud.

Igal kevadel läksime kohe pärast lume sulamist lumikellukesi korjama ning kaevasime sibulad ettevaatlikult välja. Kodus pesi vanaema need puhtaks, ajas niidi otsa nagu pärlid ning kuivatas pööningul ära. Seejärel segas ta vaskuhmris peenestatud sibulaid kitserasvaga (1:5) ja hautas praeahjus kolme päeva vältel kolme tunni kaupa, laskmata segul keema minna. Savipott oli pealt leivajuuretisega kaetud. Toorestele sibulatele valas vanaema peale viina, võttes liitri viina kohta 100 g sibulaid ning lastes neil hermeetiliselt suletuna 21 päeva maasse kaevatult seista. Tõmmist andis vanaema haigetele tilkadena: esimese päeva hommikul kell 6 1 tilk supilusikatäie veega, teisel päeval 2 tilka jne kuni 25-ni, siis aga kahanevas järjekorras.

Pärast vahamähist ja külmi soolaseid kompresse hõõrus vanaema 5 minuti jooksul Olga selgroost kahele poole lumikellukesesalvi. Lühikese puhkuse järel käskis ta Olgal pesta suuõõnt ümber nimetissõrme mähitud pesuseebise lapiga ja nühkida ka keelt. Nina tuli loputada soolase veega. Siis laskis ta teelusikasse vee sisse tilga lumikellukesetõmmist, käskis hoida seda suus, lugedes 16-ni, ning siis alla neelata.

Lahustanud vees läätseterasuuruse tükikese kopranõret, käskis ta OI­gal ka selle vedeliku alla neelata.

Siis dikteeris vanaema mulle Olga jaoks 40 päevaks raviskeemi. Kümnel päeval, paariskuupäevadel tuli panna õhtul ja hommikul selg­roole seitse korda 5 minutiks kontrastseid kompresse, paaritutel kuupäe­vadel aga teha õhtul ja hommikul 15 minuti vältel vaheldumisi vaha või parafiiniga immutatud riidest mähiseid ja külmi soolaseid kompresse.

Õhtul pidin pärast protseduuride lõppu hõõruma haige selga 5 minuti jooksul lumikellukesesalviga, hommikuti tuli teha suuõõnepuhastust ja ninaloputust. Lumikellukesetõmmise kogus kasvas tilkhaaval 25-ni ja kahanes siis jälle üheni.”

Kogunud, toimetanud ja tõlkinud Ingrid Soosaar.

Allikad:
http://www.hot.ee/jaan203/rahvaravi%20Viies%20kogumik.htm
http://koduhaldjas.blogspot.com/2014/03/lumikelluke-haiguste-raviks.html
http://100trav.com/lechebnye-svojstva-podsnezhnika.html#h2_2

Kuukalendri horoskoop ehk sünnipäev kuukalendri järgi

pinterest.com/ashaela/moon-magick/

 

Sünnipäev kuukalendri järgi. Mis see annab…

Kuutsükli konkreetset päeva vaadeldakse palju üksikasjalikumalt kui näiteks päikesemärki sodiaagis.

Kuufaase on alati oluliseks peetud. Ka sündi vaadeldes.

Kuu – see on meie alateadvus, instinktid, intuitsioon, see tähendab meie sisemaailm, millest toitub meie hing.
Kuuga on seotud meie käitumine, reageerimine ja meie varjatud võimalused.
Kuutsükli päev määrab meie iseloomu ja tervise eripära, võimekuse ja võimalused, tõenäolised karjääriteed, aktiivsuse, edukuse ja õnne elus.
See päev on iga kord ka meile omamoodi talismaniks, õnnepäevaks.

 

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Lepp ravimtaimena. Ka akvaariumis

goodfon.ru/wallpaper/zima-olha-vetka-ptica-eda.html

Tavaline võsalepp on ametlikult hall lepp ehk valge lepp, teadusliku nimetusega Alnus incana. Vahel kutsutakse teda ka isalepaks või pasklepaks.

Tumedatüveline võimsaks kasvav puu on sanglepp Alnus glutinosa, keda tuntakse ka musta lepana, emalepana ja seatammena.

Verilepp on olnud kasutusel mõlema kohta, sest lõikepind läheb üllatavalt punaseks, teisi selliseid meie puude seas ei leia.

Endisaegadel suurendasid leppade toime mõjukust erilised kombed. Lepp sobis ennustamisekski. Võimu ja salapära andis talle ta veri.

LEPA ENERGEETIKAST:

obiavo.ru/msk/drova-olhovye-kolotye-7663/

Juba keskajal välditi leppa kui ärritust suurendavat puud. Ta tugevdab inimese peenvibratsioone ja spirituaalseid jõude. Vaimsusele orienteeritud inimene võib tunda end lepa juures nagu kodus, sest tema sisemine jõud saab sellest tunduvalt lisa. Arvatakse, et need, kel pole südametunistus puhas ja kes ei püüdle hingelise kasvu poole, ei tohiks liiga tihti suhelda, vastasel korral võib too inimese ainult segadusse ajada, tekitades temas vastuolulisi soove ja hajameelsust. Lepp tugevdab müstilist ennustamisvõimet ja selgeltnägemist, soodustab inspiratsiooni ja avab kolmanda silma, mille abil saab võtta kontakti teispoolsusega.

Lepp on hea tervendaja. Lepp alandab enamikel inimestel energoproduktsiooni taset. Seepärast soovitatakse lepa lähedust ajal, kui soovitakse alandada stressi, rahuneda, lõdvestuda, alandada põletikke või valu. Energiat alandada võib mitte ainult puu ise, vaid ka temast valmistatud mööbel või lihtsalt konkreetse puu pakk. Soovitav on koju muretseda lepaoks, seda perioodiliselt uue vastu vahetades: lepp parandab südame- ja veresoonte süsteemi talitust, langetab arteriaalset vererõhku, tervendab aurat.

Rahvaravimiks olid vanasti nii KOOR, LEPAKÄBID KUI KA -LEHED.
Kasutati nii sees- kui ka välispidiselt (näiteks hõõrdunud varbavahed kui ka muud nahahädad).

KASUTAMINE RAHVAMEDITSIINIS…

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Kevadise pööripäeva rituaale

http://www.crystalinks.com/

Kevadine pööripäev, 20. märts.

Sümboolselt on see eelkõige uued algused ja võimalused, suurpuhastus ja oma aja äraelanu äraviskamine, viljakus ning muutuste tuuled.
Kõik need mõtted ja toimingud saavad nüüd kaasa suure positiivse energialaengu. Tänu päikesevalguse suurenemisele ning looduse ärkamisele. Sest nagu looduse rütmid, nii ka inimene.

Energiad on head, et:
– puhastada vett ja õhku
– teha rahualgatusi
– taastada looduslikku elukeskkonda ja paigaomaseid puuliiike
– tuge saavad ka suuremad muutused rahvusvahelistes suhetes ning probleemides.

Isiklikul tasandil on see aeg heita välja emotsionaalne ja vaimne risu ning nö tahvel puhtaks pühkida.

Hea aeg:
– elumuutusteks,
– uuteks algusteks
– uute projektide käivitamiseks
– ravimtaimede kasvama panemiseks
– viljakusprobleemide lahendamiseks
– uute ideede rakendamiseks
– armastuse õitselepuhkemisele.

Kevadise pööripäeva rituaale võib teha mitte ainult pööripäeval 20. märtsil, vaid ka kolmel päeval enne seda.

Siin üks konkreetne RITUAAL POSITIIVSETE MUUTUSETUULTE TEKITAMISEKS…

See rituaal aitab vabaneda mitte ainult füüsilisest risust, vaid ka emotsionaalsest ja vaimsest paigalseisust neil elualadel ja suhetes, kus see muutus kasuks oleks.

Seda võib läbi viia kas üksinda või hulgakesi.
Kuidas teha…

1. Juba hommikul teha toas lahti aknad ja uksed või siis sooritada rituaal õues.

2. Asetada põranda või õue keskele suur anum.

3. Kirjutada või joonistada paberitükile kõik üleliigsed asjad või tõkked õnne ja rahulolu teel, mida soovitakse muutusetuultes minema puhuda.
Veel parem oleks see info juba varem korralikult läbi mõelda, et kõik ikka täpselt oleks.

4. Tõmmata igale sõnale või kujutisele rist peale, rebida paber tükkideks, visata anumasse, öeldes:

„See on otsas, see on läinud, mind see rohkem ei tülita. Olgu see tõrjutud.“

5. Kui kõik paberitükid on anumas, kummutada need anumast välja põranda keskele, puistata peale näiteks kuivatatud lavendlit, lausudes:

„Välja kurbus, välja valu, ainult rõõmsad asjad jäägu.“

crzblue.mlblogs.com/tag/sweep/

6. Võtta põrandahari või luud, hoides seda horisontaalselt ning pühkida paberitükid koos lavendliga tagauksest välja. Õues puhul aga tagaväravast välja. Näiteks kraavi.

Pühkides võib öelda: „Tolm tolmuks, ära pead sa minema. Uut elu too, teretulnud kevade.“

( *Kui on korrusmaja rõduga, siis võib pühkida rõdule. Seal pühkida näiteks koti sisse, siduda kinni, visata kott alla, minna ise ka alla.

Võtta ja viia kott prügikasti või matta maha. *Kui majal tagauks puudub, sel juhul sobib ka, kui pühkida näiteks kühvlile ja siis tõsta-visata või pühkida otse kühvlilt kõige kaugemast aknast välja.

Tegelikult loeb ju kõige rohkem mõte ja kujutlus ise. Keskendudes. – blogipoolne märkus)

 

wallpaperwidehd.blogspot.com.ee/

Pärast rituaali jätta endale aega, et minna kuhugi mäe või künka otsa.

Võib võtta looduslikust materjalist tehtud tuulelohe, siduda mõttes lohesaba külge kõik järelejäänud kahtlused, hirmud ja mured ning lasta kohe lendu.

Kui tuulelohet ei ole, võib võtta iga mure jaoks sulg ja visata õhku.

 

Need olid vaid ühed võimalused, kuidas rituaali teha., aga võib ka ise erinevaid minemaajamise variante välja mõelda.

 

Allikas: Cassandra Eason