Pilk taevatähtedes

ashrafularefin.com

Pilk kõrgel taevatähtedes

vaatab üles avali silmi

pea püsti taeva poole käed

palub vaikust aina veel

Siis juttu jätkub kauemaks

Tal igas õies saladus…

ja soojendav sinine lõõm

see põhjamaine hingetuli

rukkilill… unelmates pea

 

/Ingrid Prass/

Suguvõsa seadused, vägi, karmalised ülesanded ja programmide ümberkirjutamine

liveinternet.ru

Kes kuuluvad suguvõsasse…

white-clouds.ru

Inimese loomiseks maisesse ilma, läheb tarvis kahe inimese energiaid – ema ja isa. Teistmoodi pole see võimalik. Ema ja isa taga seisavad omakorda nende emad-isad ja siis omakorda nende eelkäijad jne.

Need inimesed, sõltumata sellest, kas nad on elus või surnud, moodustavad ühtse süsteemi, kuhu me kõik kuulume – suguvõsa.

Me oleme oma suguvõsaga seotud läbi oma vanemate ning meil on võimalik sealt ammutada väga suurt energiahulka, seda muidugi juhul, kui meie sidemed suguvõsaga pole rikutud.

Peale veresugulaste kuuluvad suguvõsa süsteemi ka inimesed ja hinged, kes on meie elus põhjustanud mingeid väga tugevaid mõjutusi.

Näiteks:

– suguvõsa süsteemi kuuluvad kõik, kes on sinna sündinud (mina, minu vennad-õed, siia kuuluvad abordid ja iseeneslikud abordid, vara surnud lapsed, ära antud lapsed ja isegi lapsendatud lapsed).

– kõik otsesed sugulased seitse põlve tagasi (vanaemad-vanaisad, vana-vanaisad ja vana-vanaemad ja ettepoole (lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed) koos nende partnerite ja sidemetega ja inimesed, kes on elus tähtsal kohal;

– kõik partnerid, kellega on olnud tugev emotsionaalne või intiimne kontakt (eksmehed-naised, esimene armastus, kõik seksuaalpartnerid);

– kõik need inimesed, kes on aidanud suguvõsal ellu jääda, päästnud suguvõsas kellegi liikme elu, on teinud suguvõsale mõne heateo (päästmised sõjas, andsid nälja ajal kellelegi süüa, tulekahust välja toomine jne.);

– kõik inimesed, kes on põhjustanud suguvõsale mingit kahju, seadnund kellegi elu ohtu või on põhjustanud mingeid muid ebamugavusi suguvõsa liikmetele (vägivallatsejad, vaenlased, mõrtsukad, vargad jne;

– kõik, kellel on olnud eriline saatus – rasked haigused, hullumeelsus, invaliidsus , kummaline või hirmus saatus, tapjad ja tapetud)

Nagu näha, on väga palju inimesi, kes otseselt või kaudselt on meiega seotud ja kelledel on meie elus mitte just kõige väiksem roll täita, kellel siis kas positiivne või negatiivne osa.

Paljud neist on lihtsalt abimehed, kes meid selles maailmas hoiavad ja aitavad ning annavad elujõudu. On ka need, kelledega side on lõhutud ning kellega on vaja see uuesti taastada, kes nõuavad, et nad suguvõsa süsteemi tagasi võetaks ja et neid tunnustataks ja et austataks nende just mitte kõige kergemat eluteed.

Kui suguvõsas on sidemed korras ja seadusi jälgitakse, siis on elutee suhteliselt väheste konarustega ning õnnelik.

Probleemid, tõsised haigused ja õnnetused tulevad meie ellu, kui rikume süsteemi seaduseid ja see juhtub isegi siis, kui me neid seadusi ei tunne.

Millised seadused selles süsteemis töötavad?

 

Suguvõsa seadused…

vality.ru

Süsteemi kuuluvuse seadus

„Kõik, kes kord on suguvõssa liitunud, jäävad temaga alatiseks.”
Meil puudub võimalus neid omatahtsi endi eludest maha kriipsutamiseks, unustamiseks ega muul viisil eemaldamiseks.

Siia kuuluvad ka iseeneslikud abordid ja abordid ning teised mittesoodsad sünnitustega seotud elemendid, mida tahetaks kiirelt unustada, lisaks veel eksmehed ja naised, intiimpartnerid jne.

Nad on kord meie elus olnud ja me jääme nendega igaveseks seotuks. Seda on tarvis teada ning neid inimesi on tarvis austada, sõltumata sellest, millised nad olid.

 

Asendamise seadus

„Kui me mingil põhjusel heidame ühe süsteemis osaleja oma südamest välja ja koristame ära ka süsteemist, siis tuleb talle asendaja ja selleks on suguvõsa kõige noorem liige (laps).”

Kuidas see välja peaks nägema?

Näiteks, oli mehel narkomaanist vend, kes suri üledoosi tagajärjel. Kõik eelistasid teda mitte meenutada, fotod temast põletati, temast ei räägitud lastele. Selle mehe peres kasvav poiss ei teadnud oma onust mitte midagi.
Kõik muutus, kui poiss jõudis puberteediikka. Ta sattus halba seltskonda, hakkas koolist puuduma, tarbima alkoholi kuni kuueteistaastasena proovis esimest korda narkootikume. Traagilist lõppu oodates, vaatas isa oma poega ja meenutas kibestumusega oma venda ning temaga toimunut. Mõtted vedamas paralleele venna ja poja vahele…
Kui aga isa südames oleks olnud koht ebaõnnestunud venna jaoks, kui poeg oleks teadnud onu saatust ja mõistnud, mis teda sellise õnnetu ja traagilise lõpuni viis, oleks ta valinud teise tee. Situatsiooni lahendus – anda onule koht suguvõsas tagasi ja seda iga elava suguvõsa liikme südames. Võtta omaks tema valik ning austada tema rasket saatust.

 

Hierarhia seadus

„See kes tuli suguvõsa süsteemi varem, on eelisõigused nende ees, kes tulid süsteemi hiljem.”

See tähendab, et vanematel on eesõigus laste ees, vanematel õdedel-vendadel aga nooremate ees. See tähendab, et eksmehed ja naised omavad eelisõigusi nende ees, kes tulid suguvõsasse hiljem.
Kuid, nooremal perekonnal suguvõsas on suuremad prioriteedid, kui eelnevatel.

See tähendab, et on tähtis austada oma vanemaid, austada tuleb ka endisi mehi-naisi ning hoolitseda esimesest abielust sündinud laste eest. Tuleb patroneerida omi lapsi, kuid seejuures kõige prioriteetsemad peavad olema suhted meie partneritega – mehega ja naisega.

 

Armastuse- ja armastuse korralduse seadus

„Armastuse energia voolab meie eelkäijatelt järeltulijatele, mitte kunagi aga vastupidi.”

See tähendab, et kogu oma armastuse energia tuleb suunata oma lastele, mitte aga vanematele.
Väga sagedasti teevad seda naised. Kui naisest saab ema oma vanematele, jäävad tema lapsed ema energiata ja see tekitab suhetesse tõsiseid probleeme.

Meie ülesanne on arvestada oma vanematega, neid austada ja seejuures neid kasvatamata ja suhtumata neisse kui lastesse, mitte kohandama neid oma meelte järele.

 

Andmise ja saamise tasakaalu seadus

„Harmoonia suhetes on siis kui valitseb tasakaal „võetava“ ja „antava“ energia vahel.”

Kui asjad on viltu, siis järgnevad näited on tuttavad pea kõigile:

– Inimene ainult annab, olles päästerõngas kõigile, täidab ta kõikide soove ja palveid. Ühel hetkel on selline inimene tühi, tal pole enam energiat ja ta hakkab seda teistelt nõutama.

– Tänu enda aadressil, mõnede tehtud tegevuste eest. Kui inimene seda ei saa, teeb see tema meele väga kibedaks, kuid kahjuks ei saa ta aru, et põhjustas selle ise oma käitumisega. Tal on väga raske vastu võtta kingitusi, sest ta tunneb end kohe võlglasena ja püüab selle kuidagi tasa teenida. Kui inimene ainult annab ja midagi vastu ei võta, teeb ta teise inimese enda võlglaseks. Ja kui tollel on võlgu inimese ees juba piisavalt, on tal tunduvalt kergem lahkuda, kui hakata neid tagasi tasuma. Nii käituvad sageli nende naiste mehed, kes püüavad igati naisele meele järgi olla – ühel hetkel on võlakoorem nii suur, et seda ei suudeta ka kogu järgneva elu jooksul tagasi anda ja sageli naine ei lase seda ka teha.

– On ka teine äärmus, kui inimene ainult võtab. Ta teab täpselt, mida ta vajab ning seab oma suhted selliselt nagu talle on kõige kasulikum. Ka need suhted on määratud varem või hiljem läbi kukkuma. Ühel hetkel saab teisel inimesel villand, et teda pidevalt ära kasutatakse ning siis saavad alguse solvumised, nõudmised, skandaalid ning suhete purunemised.

Kuidas hoida tasakaalu?

On 2 suurepärast reeglit, mis aitavad suhetes kasvatada kõike, mis on hea ja vähendada vastavalt siis ka halba mõju.

 

1. reegel:

„Kui me saame kelleltki midagi head, on meil tarvis talle anda tagasi pisut rohkem, kui saime.”

Näiteks ostis mees naisele uued kõrvarõngad, naine aga valmistas talle lemmiktoidu ning kattis lisaks veel ka ilusa laua.
Tähtis on tagasi anda just PISUT rohkem, et andmine-saamine oleksid võrdväärsed. Kui naine iga mehe poolt öeldud hea sõna peale tormaks kohe elamist läikima lööma ja uhket õhtusööki valmistama, riideid pesema ja püüdma kõikvõimalikul viisil olla eeskujulik naine, siis mees sõnadest kaugemale ei lähegi, sest naine hindas end liiga odavaks. Mees, saades vastu pisut rohkem, püüab aga ikka ja jälle naisele rõõmu valmistada.

Mida teha, kui inimene teeb meile haiget? Teha talle veel valusamini tagasi? Sel puhul hakkab valu kasvama nagu lumepall. Selleks on vaja tagasi anda pisut vähem.

 

2. reegel:

„Kui saame kelleltki midagi halba, peame talle tagasi andma pisut vähem halba. Siis hakkab see vähenema ka suhetes.”

Näiteks kui keegi bussis astus teile kogemata valusasti varba peale ja te kukute üle kogu bussi karjuma, milline närakas küll see astuja on ja kuidas maa küll sellist üldse kanda suudab, siis tekitab see astujas lisasoovi teid jalahoobiga bussist välja lennutada. Piisab, kui astujale öelda, et tegite mulle haiget, mul oli väga valus.

See tasakaal peab valitsema kõiges – tööl, perekonnas, suhetes sõprade ja teiste inimestega.

Kui alluv lubab ülemusel enda peale välja valada kogu temas pulbitseva halva meeleolu, siis mingit positiivset arengut sellega ei kaasne. Tähtis on ülemusele öelda, et too käitub lubamatult. Kui on tarvis midagi ütelda, siis tehakse seda nelja silma all ning kogu suhtlus peab olema teineteist austav.
Kui inimene töötab palju ning saab väikest tasu, ei tasu oodata, et teda väärikalt hinnataks. Vastupidi, neid inimesi ei austata ning koondamisnimekirjadesse satuvad nad esimestena.
Kui olete oma sõprade ja töökaaslaste probleemide jaoks lihtsalt päästevest ja te ei suuda nende poole pöörduda, kui ise abi vajate, siis tähendab te ainult annate ja sõprus kui selline ei paku teile midagi vastu.

 

Välja elamata emotsioonide seadus

„Iga välja elamata emotsioon (raev, hirm, rõõm, kurbus jne) hakkab otsima väljapääsu ning teeb seda seni, kuni tekib situatsioon, kus ta saab võimaluse ilmuda.”

Me oleme elavad inimesed ja meile on omane kogeda erinevaid emotsioone, milledest mõned pole just kõige meeldivamad.

Meil on tarvis õppida neid üle elama ja ilmutama, mitte aga endasse peitma. Vastasel korral nad väljenduvad probleemide või haigustena ning me tassime endaga kaasas koormat, saamata aru, et oleme ise selle koorma endale loonud.

Kurbus, mis ei leidnud väljundit kui lähedane suri, raev, mis tekkis kui lähedane meid reetis… Selliseid situatsioone on terve suur hulk ja kui hakata olukorda lahendama, siis tuleb väga selgelt välja, milline emotsioon peitub ühe või teise probleemi varjus.

Ühel hiljutisel konstellatsioonil, kus osalesin asendajana, tundsin ühtäkki tohutut kergendust, kui ulusin nutta kliendi surnud isa kohal – minusse olid sisse jäänud kurbusehetked oma üsna hiljuti surnud vanematest ja alles konstellatsiooni tehes ning olles teise inimese rollis, suutsin sellest emotsioonikoormast vabaneda. See koorem aga oli juba hakanud minu tervist mõjutama…
Ilmselt on paljudele tuttav, situatsioon, kus naine kaotab järjest mitu lähedast ning jääb seejuures „vapraks ja tubliks“. Kuid, lähedaste kaotused korduvad ühel ja samal põhjusel – naine ei luba endale täisprogrammiga langemist hüsteeriasse, oma mure ning leina välja näitamist ning -elamist. Seda oleks talle aga hädasti tarvis, sest siis lõppeks aeglane suremine ja ta saaks täiel rinnal elama hakata.

„Mehed ei nuta!“… pole aga mõtet kommenteeridagi. Selle loosungi all on üles kasvatatud enamik meessoo esindajatest

/Аutor: Tatjana Plotnikova/
Tõlge: Mati Rebane Allikas: econet.ru

 

Suguvõsa karmalised ülesanded…

womanadvice.ru

Kui ühes suures perekonnas elavad koos vanaisa, vanaema, ema, isa, poeg ja tütar (või ka teised sarnased pered), tähendab see seda, et nad olid ka eelmises elus perekond, kuid omavahelised sidemed tõenäoliselt olid teistsugused.

Miks see niimoodi juhtub? Teie tegu – nii on kord Universum üles ehitatud – halb või hea, tuleb teie juurde tagasi.

Seetõttu on teie poegadel-vanaisadel, tütardel-emadel teie ees omalaadne võlgnevus, nagu ka neil teie ees.

Perekonna eesmärk on maksimaalne hingeline lähenemine, luua pere liikmete vahele väga soojad suhted ning läbi töötada suguvõsas olev probleem, milline on alati olemas.

Millised siis need probleemid on?

Näiteks:

ema on tahumatu ja ei armasta oma lapsi ja ka üks tema tütardest ei armasta lapsi ja on tõenäosus, et ka selle tütre lapsed kasvavad sellisteks. Eesmärk: keegi naistest peab selle niidi katki tõmbama ning hakkama omi lapsi armastama. Kui see on toimunud põlvest põlve, siis üksinda tal vaevalt õnnestub selle resultaadi kinnistamine ning lõpetama peavad selle ahela tema lapsed.
Varja – halb ema. Tema tütar Galja – halb ema, Galja poeg Misha – halb isa ning abiellus Dashaga. Dashal aga omakorda: vanaema – halb ema ja ega Dasha isegi, kes teab mis armastava ema musternäidis pole…. Nüüd sünnib aga Dashal-Mishal laps (kaks sarnase probleemiga suguvõsa liitusid), kellel on KOHUSTUS oma suguvõsa programm läbi töötada ja tegelikkuses veel kahe suguvõsa sarnane programm.

Kui laps seda kohustust täita ei suuda, saab kogu suguvõsa karistuse. See tähendab, et Galjad-Valjad jt, oleksid pidanud täitma selle ülesande igaüks isiklikult, kuid arvestades, et aega on möödunud palju ja suguvõsa uued emad on samasugused nagu nende endigi emad, muutus see ülesanne suguvõsa ülesandeks ja kui kaks sarnase ülesandega suguvõsa liitusid, on sellel lapsel roll, mis peab kokku koguma ja lahti harutama mõlema suguvõsa võlad. Hiljem muidugi on sel lapsel kergem, kuid need teised peavad sellegipoolest omad küsimused ära lahendama. See laps aga oli suguvõsade jaoks omamoodi Kristuseks. Ehk siis, kui võimaliku negatiivse programmi karikas sai täis ja hakkas üle ajama, võttis laps endale Lunastaja Kristuse rolli.

Suguvõsa probleeme lahendavad nii ehk teisiti kõik „suure pere“ liikmed. See pole kogu suguvõsa, kuid on üks tema harudest: lastega perekond ja kui lapsed kasvasid suureks, siis ka nende perekonnad, kui nad hoiavad tihedat sidet.

Näiteks:

perekonnas puudub oskus anda oma lastele armastust ning on selgelt näha, et üht last hoitakse enam, kui teist. Edasi tulevad nendel lastel omad pered, kus valitseb täpselt samasugune kord (põhjuseid olukorra tekkeks on n+1).

Seejuures teine põlvkond hakkab looma perekondi just selliste inimestega, kellel on ka taoline programm. Koos lastega on neil täpselt samasugune ülesanne.

Miks nii juhtub? See on meie endi inerts – me ei taha ega suuda end lahti rebida harjumuseks kujunenud käitumismustritest. Me oleme lastena harjunud vanematelt saama teatud kindlaid emotsioone ning peaaegu alati kingime need emotsioonid edasi omadele lastele ning käitume nendega nagu meie vanemad meiegagi käitusid. Isegi kui laps ütleb: „Ma mitte kunagi ei löö oma lapsi!“, kasvatab ta neid ikka stiilis, kuidas tedagi on kasvatatud. Negatiivseid emotsioone on meil kergem kultiveerida, sest need ei nõua tööd ega pingutust.

Peamine aga mida meie lapsed ootavad on anda neile soojust ja toetust. See on meie peamine funktsioon! Sagedasti ei tule me selle ülesandega toime, arvates, et peame lapsele veel ka elamist õpetama – poeg tahab saada tuletõrjujaks… Mis mõttes!!? See amet pole ju prestiižne! Tütar aga peab kindlasti abielluma rikka mehega jne jne. Me kahjuks ei taipa, et meie laps on meist tunduvalt targem ning parem, kui me ise.

Loomulik valik on globaalne programm ja nii võtab meie laps ühelt vanemalt terase mõistuse, teiselt tugeva tahtejõu, kolmandalt esivanemalt iseloomu, seitsmendast põlvkonnast aga paranormaalsed võimed. Iga peresse sündiv uus laps erineb eelmisest. Lapse geenidesse kirjutatakse eostamise hetkel vanemate mälestused kõikidest kogutud kogemustest, tegudest, emotsioonidest jne. Seepärast ongi ühe pere lapsed sageli kardinaalselt erinevad ja seetõttu saabki inimest nimetada iseõppivaks arvutiks.

Meie probleem seisneb aga selles, et me ei usu väikese inimese tarkusesse, no ja suure omasse pahatihti ka mitte. Me arvame, et teame paremini, kuidas ühes või teises situatsioonis käituda.

Just sellel usaldamatusel ehitatakse üles peamised karmalised probleemid vanemate-laste suhetesse. Kui me õpime lihtsalt usaldama ja armastama, toetama ja olema kannatlikud, on kõik ülesanded võimalik kerge vaevaga lahendada, kuna on olemas peamine – teineteisemõistmine ja kontakt. See on see, mille suunas iga vanem peab püüdlema. Pöörake tähelepanu probleemidele, mis on sarnased teie vanematega. Just need on vaja lahendada esmajärjekorras. Vastasel korral hakkavad nad süvenema.

Allikas: econet.ru
Tõlge: Mati Rebane

 

Suguvõsa vägi…

polet-dushi.ru/sila-roda

On olemas üks eriline jõud, mis on inimesele omane, kuigi tegelikult on see jõud omane kõigele elavale planeedil Maa. See on suguvõsa vägi.

Paljud ilmingud meie maailmas on tänase päevani üks suur mõistatus. Neist rohkem teada saades saame me muuta oma elu stsenaariume, mis on kirja pandud võibolla juba sajandeid või aastatuhandeid enne meie sündi. XXI sajandi ilutööstus propageerib kortsuvaba elu ja igavest noorust. Kuid ajast aega on perekondades hinnatud rohkem seda, kelle suguvõsa vanus kaugemale aegade algusse ulatub, kui seda, kes noorem ja kes ilusam.

Samasugune „pettus“ kehtib ka mõistega vägi.
Milliste tundemärkide järgi on võimalik hinnata inimese väge? Lihaste ümbermõõdu järgi? Kõrge ametikoha järgi? Auto margi järgi? Kõik see on tegelikkuses bluff ja illusioon.

Tõeline vägi, sügav inimlik tarkus peitub hoopis teistes asjades.
Alles siis kui soojad ja pehmed lapsekäed võtavad su kaela ümbert kinni, tunnetad sa elu täiuslikkust, mida ei suuda pakkuda ükski noorendav kreem või briljandiga sõrmus ja vanaema küpsetatud pannkookidele vastu ei saa ükski maailma delikatess.

 

Põlvkondade eesmärk

Meie eelkäijad on suguvõsa hoidjad, meie lapsed on suguvõsa jätkajad – see on meie reaalne jõud.

Igaüks meist on lüli põlvkondade ketis, geneetilise mälu ja erilise hingemälu kandja.

Suguvõsa sügavusest saame me sõnumeid ja nõuandeid, kuid enamikel juhtudel ei saa me neist aru ning ei oska kasutada ning seetõttu kaotame suure hulga energiat.

See informatsioon on šifreeritud käitumisse, emotsionaalsesse häälestatusse ja isegi vanasõnadesse ja kõnekäändudesse, mida peres tarvitatakse.

Me oleme neist läbi imbunud ja sageli isegi ei taipa, kuidas need meid tegelikult juhivad: üks juhitakse kuulsuse teele, teine materiaalse edukuse rajale, kolmas üksindusse…

“Igaüks on oma õnne sepp”, — ütleb ema tütrele ja tüdruk, sattudes keerulisse situatsiooni, ei kaota pead ja ei hakka hädaldama, sest ta teab, et tema saatus ei sõltu mitte asjaoludest, vaid tema tegudest. Vastupidine: „Mis parata, selline on saatus“ – kujutage nüüd ette, kuidas käitub inimene, kelle peres oli kombeks söögi alla ja –peale sellist kõnekäändu kasutada.

 

Luukere riidekapis

Sündmused, mis toimusid meie esivanematega, jätavad emotsionaalse pitseri kogu suguvõsa energeetikale.

Kui asjade kulgu jälgida, siis paljudes peredes toimetavad pärandiks saadud eluprogrammid:

“aastapäeva sündroom” – mehed surevad teatud kindlas vanuses; teadvustamatud kordused – lahutus naise initsiatiivil… Mõned enamprobleemsed sündmused, millest targu eelistatakse vaikida (abieluvälised suhted, salaja raha kogumine jne…) need programmid muutuvad saladusteks ja „aetakse“ teadlikkuse tasandilt alateadlikku tasandisse.

Jungi teooriale tuginedes jätkavad need „luukered riidekapis“ oma elu (kuigi avalikult ei räägi neist keegi) ja mõjutavad järeltulijate elu. Seejuures toimivad alateadvusest tulevad seadistused ja programmid tunduvalt võimsamalt ja purustavamalt.

 

Juurteta inimene

Nii kutsutakse heidikuid ja inimesi, kes ei mäleta omi eelkäijaid.
Täna saab selliselt kutsuda ka inimesi, kes teadlikult ütlevad lahti oma eelkäijatest ja kaotavad seeläbi suguvõsa väe, see tähendab, et need inimesed kaotavad ka oma jõu.

Meenutage ajaloost fenomeni – kõige raskematel aegadel pöördutakse esivanemate väe poole. II maailmasõja ajal alustas Stalin oma pöördumist sõnadega „õed ja vennad“, sel viisil mõjutas ta põlvkondade emotsionaalset mälu ning inimesed tajusid alateadlikult jõudu, mis tuli nende selja taga seisvatelt esivanematelt.

 

Edukuse programm

Õnnetu isiklik elu, kroonilised haigused, finantsilised kaotused – see kõik võib olla negatiivse karmalise programmeeringu tagajärg.

Meditsiiniline statistika kõneleb, et 80% elanikkonnast kannatab seljaprobleemide käes. See on esimene märk, et energia keha sees ei tsirkuleeri enam õigesti (selgroog on meie energeetiline telg) ja katkenud on side oma suguvõsaga.

Selleks, et mõista ning aru saada oma suguvõsa programmist, on esmalt tarvis meenutada ja teadvustada, mis toimus teie eellastega, kuidas nad elasid, mille poole püüdlesid jne.

Rääkige oma vanemate ja vanavanematega, küsige oma esivanemate kohta, meenutage kõiki omi sugulasi. Võibolla pole kedagi neist enam elavate kirjas aga tema sõnad kõlavad ikka veel teie kõrvus.

 

Kuidas oma suguvõsa programme ümber kirjutada?

pc-kashemir.ru/page/sila-roda

Eksisteerib mitu võimalust.
Valige, mis teile rohkem meeldib:

 

Ühendav niit

Istuge ja sulgege silmad ning püüdke oma esivanemast luua kujutluspilt. Seda negatiivset iseloomuomadust mida te kopeerite, kujutlege niidina mis ühendab teid ja esivanemat. Lõigake see niit mõttes katki.

 

Ümberhäälestus

Häälestage end ümber teisele suguvõsa liikmele. Näiteks on teie suguvõsas täditütar, kes on ilmale toonud kuus last ja paluge mõttes, et ta aitaks teil last eostada. Või on suguvõsas teada mõni vana-vanaisa, kes oli edukas kaupmees – paluge teda, et ta aitaks teil majanduslikest raskustest üle saada… jne. Otsige oma suguvõsast inimesi, kes tulid kergelt oma probleemidega toime ning paluge neilt mõttes abi, et nad aitaksid ka teid probleemidest üle saada.

 

Uus kangelane

Te ei suuda ühtki reaalset sugulast ette kujutada? Mõelge ta välja. Too oma suguvõssa edukas ärimees või meeliülendavalt kaunis naine. Ühenduge mõttes oma reaalsete esivanematega ning lülitage väljamõeldud persooni energia oma suguvõsa energiasse. Kujustage suurt valgusvälja, kus viibite teie ja teie esivanemad. Uus isik siseneb valgusvälja, milles asute teie koos esivanematega. Nüüd on teil olemas võimas liitlane ja abimees.

 

Alati ühenduses…

Ainult teist sõltub, kui tugev on teie side oma suguvõsaga.

nikiforovy.ru/rodo.expert10/

•Mida rohkem sugulasi te suudate meenutada, lülitage nad oma „usaldusringi“, seda tugevamaks saate. Te tunnete seda. Tunnetage energia, enesekindluse ja jõu juurdevoolu.

• Looge pere fotoalbum. Pange sinna nii vanad kui ka uued fotod ning meelitage ka lapsed selle tegevuse juurde. Põlvkondade vahelise side taastumine saigi alguse!

• Hoidke sidet elavate sugulastega ja suhelge nendega. “Veresidemed” toidavad teid kõige vägevama energiaga.

• Meenutage oma eelkäijaid, rääkige perekonna lugusid, leidke esivanemate tugevaid ja positiivseid iseloomuomadusi ja oskusi.

Suhelge rohkem lastega, rääkige neile pere edulugusid. Lapsed on teie soo jätkajad ja sellest, kui lähedased ja hingestatud on teie sidemed lastega, sõltub nii laste kui ka suguvõsa saatus tervikuna.

Viibige sageli oma sünnikohas. Tehke seda isegi siis kui seal enam mitte kedagi ei ela või kui isegi maja pole alles. Maa ise toidab teid energiaga – see on ju teie kodumaa.

Suguvõsa vägi – teie nähtamatu tugi, misd aitab toime tulla ebameeldivustega ning lahendada keerulisi situatsioone.

Seetõttu on tarvis seda jõudu toetada ning taastada ja edasi anda järeltulevatele põlvedele – siis on teie laste rada sirge ja kerge.

 

Psühholoogi kommentaar…

altercenter.ru/clan

„Meie aja kangelane”: Inimene, kes ei mäleta ega austa oma eelkäijaid, on nagu juurteta puu.

Tal puudub kindel vundament, millel ta seisab ja millele toetub. Olmetasandil teeb ta palju vigu, sest teda ei huvita vanavanemate kogemus. Muidugi võib väita, et see on teatud vabadus, kuid kõigel sellel on ka teine pool – jultumus ja agressiivne käitumine .

Inimesed, kes mäletavad omi esivanemaid ja hoiavad nende mälestust ning perekondlikke lugusid tunnevad end tunduvalt enesekindlamatena. Need pered on väga tugevad ning jäävad ellu ka väga keerukates olukordades.

Tunne, et sa oled suguvõsa esindaja, tõstab austust, eneseväärikust ja uhkust iseenda suhtes. Sellise suhtumisega inimene, minnes laia maailma, transeleerib seda edasi teistele inimestele ja seetõttu võetakse teda kui edukat inimest.

Inimene, kes end suguvõsast lahti ühendab, justkui nürib ennast ja seetõttu ei suuda saavutada neid kõrguseid, mida ta oleks suutnud esivanemate toel saavutada.

Allikas: econet.ru
Tõlge: Mati Rebane

looduspere.ee

Soolavannid rahvaravis

golos-narodu.com.ua
TÜRGIS sp-travel.com.ua/contry/turtsiya/

Paljud, kes on käinud lõunapoolsete maade mererannas ujumas ja puhkamas, on märganud, et nahk muutub ilusamaks.

Rääkimata siis veel kuulsa Surnumere tervendavast mõjust erinevate naha- ja liigesehaiguste puhul.

Maailmas on ka teisi populaarseid raviva efektiga soolase veega kohti looduses.

Soolavanne on ravitsemise eesmärgil kasutatud juba vanadest aegadest saadik.
Tänapäeval tehakse seda raviasutustes ja saab teha ka kodus.

Vette lisatud naturaalne meresool avaldab nahapinnale elustavat mõju, taastab mikro- ja makroelementide tasakaalu rakkudes ja kudedes, tõstab epidermise elastsust, samuti ennetab kortsude moodustumist, tõmbab kudedest välja liigse soola, võtab maha turseid, parandab vere mikroringet, viib välja jääkaineid.

smarthomekeeping.com

Sõltuvalt mõjust organismile võivad soolavannid olla: kosmeetilised, lõdvestavad, ravivad, taastavad.

Sobib nii meresool kui ka muu looduslik sool, Surnumere ja Himaalaja sool.
Tänapäeval kasutatakse ka ürdisoolasid ning soolavahtu.

Õigesti tehtud soolavann on väga tõhus, seetõttu pole seda protseduuri soovitatav liiga tihti ette võtta.
Soovitav on kombineerida soolavanni teiste ravimeetoditega.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

„Anam cara” ja tõelise sõpruse olemus

spiritualunite.com
faeriemag.com/products

Keldi traditsioonis on ilus arusaam armastusest ja sõprusest.

See – idee hingearmastusest – on üks lummavamaid.

On üks vana gaelikeelne väljend – anam cara.
„Anam” tähistab gaeli keeles „hinge” ja „cara” – see on „sõber”.

Niisiis kokku on selle keldi väljendi tähendus – „hinge sõber”.

Algselt tähistas anam cara keltidel isikut, kes oli õpetajaks, teekaaslaseks või vaimseks juhiks, kellele sai tunnistada oma elu varjatud intiimsemaid külgi.

Anam cara`ga sai jagada oma sisemist „mina”, oma mõtteid ja südant.
Selline sõprus oli teineteise tunnustamise ning teineteisele kuulumise aktiks.

abbeyofthearts.com/blog

Iga inimese elus saab millalgi olema suur vajadus anam cara ehk hingesõbra järele.
See sõprus aitab ületada mida iganes.

Sedalaadi armastuses mõistad, et oled ilma maski ning pretensioonideta.
Kaovad sotsiaalse tutvuse pinnapealsed ja funktsionaalsed valed ning pooltõed.
Sa saad olla selline nagu tegelikult oled.

Armastus laseb mõista selgelt ning see on väärt arusaamine.
Seal, kus sa oled mõistetud, seal oled sa kodus.

Anam cara avab sõpruse, mis ei ole haavatav ega piiratud eraldumise või kaugusega.
Selline sõprus võib jääda ellu isegi siis, kui sõbrad elavad teineteisest kaugel.

gif-kartinki.ru

Kuna nad on hinge tasandil lõhkunud isiksuse ja egoismi barjäärid, ei saa nende sidet ning ühtsust kergesti lahutada

Isegi hoolimata suurest kaugusest omavahel tunnetavad sõbrad teineteist.
Nad häälestuvad omavahel, kulgevad teineteise elus, ühises voolus.

Kui hing on ärganud, siis füüsiline ruum nende ümber transformeerub ümber, st muutub.
Keldi arusaamise järgi ei ole hingele piiranguid ei ajas ega ruumis. Hingel pole puuri.

Oled oma sõbraga ühendatud olnud juba varemgi, iidsetel aegadel ning ajasilla kaudu praegugi. Samuti tulevikus.
Sest koos oma anam cara`ga äratate “igavese”.

„Sinu süda ja minu süda – need on vanad, väga vanad sõbrad”, saavad nad öelda.

 

/John O’Donohue/

Tõlkinud Ingrid Prass.

Tunded ja avameelsus. Kuidas mõista, kelle jaoks oled sina ja kes on sinu jaoks tõeliselt kallis

tetapalitra.ru

….ja kuidas sõeluda välja enda jaoks ebavajalikke inimesi.

Küsis kord üks mees oma sõbralt:

„Tead, mul on praegu korraga viis naist. Ära on tüüdanud, aga ühte neist välja valida ka ei oska. Kuidas ma saaksin seda teha?”

„Sõelu avameelsusega”, soovitas sõber.

„Mismoodi avameelsusega?”

„Vaat nii… Tunneta ennast täiesti vabalt, ja räägi kõikidele kõike, teiste kohta ka.”

„Kas see siis aitab?”

„Aga sa proovi!”

Läks mööda pool aastat. Sõbrad saavad jälle kokku.

„Noh, kuidas on? Kasutasid nõuannet?”

„See oli hea soovitus. Aitäh. Kui ma avameelseks muutusin, siis kaks naist loobusid kohe minuga kohtumast. Hea küll. See oli tõesti jõhker sõel. Järgi jäi kolm. Siin aga juhtus kõige huvitavam asi. Avastasin üsna pea, et ma ei suuda olla kõigi kolmega ühtmoodi avameelne. Ühele võisin rääkida kõike, teisele ainult pool, kolmandale mitte midagi. Samal ajal võisin ühest rääkida kõike, aga rääkida teisest keel ei paindunud. Lõppes asi sellega, et leidsin, et ühega saan rääkida kõigest, kuid temast ei tahtnud ma kellelegi rääkida.”

„Ja tema sul alles jäigi?”, oletas sõber.

„Just nii. Huvitav, et see lihtne meetod töötab nii hästi.”

„See töötab sellepärast nii hästi, et avameelsus – see on tunnete näitaja. Avameelsus sõelub üsna ruttu meile ebavajalikud inimesed välja. Kusjuures kõigil elujuhtumitel. Mina jätan alati need kõrvale, kellega ma ei suuda olla avameelne ja saan kuidagi iseenesest seotud olema sellega, kellega saan lobiseda.”

 

/Aleksandr Gordejev/

Tõlkinud Ingrid Prass.

Allikas:
http://tetapalitra.ru

Kas on võimalik ise ennast ära kaetada?

polonsil.ru/blog/43832941266/

Jah muidugi on võimalik ennast kaetada ehk ära sõnuda. Moodsamas keeles siis – ära programmeerida. Kusjuures vägagi kergelt. Ja tavaliselt seda ise tehaksegi

Sest samamoodi nagu sõnal on jõud, on ka mõttel jõud. Olgu see siis suunatud kellegi teise või iseenda suunas. Kõik, mille kuuldavale toome, materialiseerub välismaailmas.
Kõik, millele keskendume, sellele anname energiat realiseerumiseks.
Nii me loomegi ise endale programmi.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Mehed ja lilled

qrcodematrix.com
fr.dreamstime.com

MIDA RÄÄGIB SEE, KUIDAS MEES LILLI KÄES HOIAB..

Alljärgnev on küll meeste kohta kirjutatud, aga mine tea, võimalik, et sama kehtib ka naiste kohta.

 

Kui mees hoiab lillekimpu mõlema käega, surub seda tugevalt vastu rinda,

siis räägib see tema kohmetusest ja sisemisest ärevusest, samuti ka soovist mitte välja näidata ümbritsevatele oma ärevust. See mees kardab välja näha naljakas, püüab end kokku võtta, kuid see ei õnnestu tal eriti hästi.

Kui see mees on väga noor, siis räägib taoline ujedus tema ebaküpsusest, infantiilsusest, ning läheb vanemaks saades iseenesest üle.

Kui tegemist on aga täisjõus mehega, on tegemist kas psüühiliste probleemidega, või on ta maja perenaisesse armunud.

ruthiedean.com

 

Kui mees hoiab lillekimpu väljasirutatud kätel,

siis ta nagu kardaks seda puutuda, tähendab see, et ta soovib võimalikult kiiresti vabaneda talle ebameeldivast kohustusest – perenaisele lillede üleandmisest.

Kahjuks, järeldus tuleb iseenesest: sellest naisest on tal ükspuha.

 

 

shutterstock.com/video

Kui mees näpib lillekimpu, seab lehti, ümbrispaberit, venitab varsi ja teeb muud taolist,

siis näitab see, et mees pole oma tegudes kindel.

Võimalik, et ta on sellele visiidile pannud suured lootused, ning seepärast kardab oma rolliga mitte toime tulla.

Võibolla on tal selles majas ebamugav, või ei meeldi talle naine, kellele ta lilled viib.

Või polnud mehel raha kallima kimbu ostmiseks, ning tal tuli leppida odavama kimbuga, ning just see sunnib teda niimoodi närveerima.

Igal juhul tunneb ta ennast ebamugavalt.

youtube.com/watch?v=y8HngzP679M

Kui mees keerutab lillekimpu erinevatesse suundadesse, muretsemata lillede pärast,

siis räägib see selle mehe hajameelsusest, tema oskamatusest lilledega ümber käia

Tõenäoliselt tuli see mees koos oma praktilise ja endas kindla naisega, ning lilled suruti talle kätte lihtsalt selleks, et perenaisele annaks lilled üle meesterahvas.
Niisiis täidabki ta oma kohust.

Kui mees pole abielus, siis tõenäoliselt see küsimus teda praegu ka ei huvita, ning perenaisega ei ole tal mingisugust tegemist.

Võimalik, et ta lihtsalt “hüppas korraks läbi” sööma ja jooma, tõenäoliselt isegi ilma kutsumata (lilled aga ostis juhuslikult maaalusest tunnelist!).

Kui mees nagu ettenähtud, hoiab lilli õitega allpool,

siis räägib see seda, et mees on etiketireeglitega tuttav, ning teab, mida lilledega teeb.

Ning see on kena!

 

MIDA RÄÄGIB SEE, KUIDAS MEES LILLI KINGIB EHK LILLED ÜLE ANNAB…

Kui mees mees surub lillekimbu kiiresti daami käte vahele ja põgeneb,

youtube.com/watch?v=Z2Tj2-G2S3Y

…pöörates daamile selja, hakkab tegelema teiste asjadega või rääkima teiste külalistega.

Ühesõnaga, andes lilled üle, vabaneb mees sisemiselt, nagu langeks mägi õlgadelt või kivi südamelt

On täiesti selge, et sellisel külalisel pole perenaise vastu erilist huvi, ta lihtsalt täitis oma kohust ja ei midagi enamat.

Kui mees mees ulatab daamile lillekimbu, mille õied on suunatud alla..

Üheltpoolt, tegi mees kuni selle momendini kõik õigesti – lillekimpu tulebki hoida õied alaspidi.

Kuid teisest küljest, andes sellisena kimbu üle, näitab mees naisele oma üleolekut.

Ta nagu teataks naisele, et kimbu üleandmine on talle pisiasi, mis ei vääri tähelepanu.
Ning ärge arvake, et naine seda ei tunne.

Kui mees mees annab kimbu kiirustamata daamile, suudleb ta kätt, või embab teda,

….räägib talle midagi meeldivat, vaatab silma.

Kõik see viitab kogenud südametemurdjale või inimesele, kes suhtub perenaisesse siira sümpaatiaga.

See on ideaalne variant, kuid ausalt öeldes, ei kohta seda praktikas eriti sageli.

 

MIDA RÄÄGIB MEHE KEHAKEEL, TEMA POOS…

uaua.info/8-marta

Ärge unustage jälgimast mehe poosi, kui ta ulatab daamile lilli.

Mida lõdvestunum ja vabam on inimene, seda vähem on ta ärevuses.

Ühelt poolt, ta ei peaks millegi pärast muretsema, kui ta viibib selles majas sageli ja teab hästi naist, kellele lilled kingib.

Kuid teiselt poolt, ärevuse puudumine meeste juures tähendab automaatselt igasuguste romantiliste tunnete puudumist selle naise vastu.

Millisele naisele meeldib ennast tunda ebahuvitavana?

Siit tehkegi mehed, omad järeldused: et olla majaperenaisele meele järgi, tuleb kasvõi teeselda ärevust.

Selleks ajage end sirgu, ulatage daamile lillekimp, ning hoidke end toonitatult rangelt, sirgelt, ning pisut nagu kammitsais olevana.
Rahuldage naiselikku enesearmastust!

 

KAS MEHELE VÕIB LILLI KINKIDA?

darivo.ru/cvety-muzhchine

Maailma antoloogia etikett tervitab seda.

Lillekimbu kinkimise ajendiks võib olla ükskõik milline tähtpäev: sünnipäev, nimepäev… Kui te aga tulite juubelile, siis sel juhul, on kimp lausa vajalik.

Milliseid lilli kinkida mehele?

See sõltub tema vanusest ja olukorrast.
Juubilarile – suur kimp bordoopunaseid roose.
Üldse, peetakse mehele lillede kinkimise värvideks helesinist, violetset, sinist.
Vahel on sobiv kinkida vaid üks õis, näiteks kohates teda peale pikka komandeeringut, või haiglas külastades.
Sel juhul peab õis olema suur ja pikal varrel: gladiool, kalla, suur krüsanteem, roos.

 

Mehed armastavad ka lilli saada!

Ameerika floristide poolt läbiviidud eksperiment näitas, et 60% meestest soovis valentinipäevaks lilli saada.

Mehed armastavad lilli saada samal põhjusel, kui neid ka kinkida – olla hinnatud.

family-family.ru

Arvatakse, et mehele on mõistlik kinkida lilli samadel motiividel, mille alusel ka tema lilli kingiks.
Millal ta kingib teile lilli: sünnipäevaks, või lihtsalt tänutäheks?

Kuid ärge unustage, et motiivi puudumine on parimaks motiiviks!
Samamoodi, nagu naised armastavad saada lilli ilma igasuguse põhjuseta, köidab lillede näol saadud üllatus ka mehi.

Mehed reageerivad värvile.

Uuringud on näidanud, et mehed eelistavad erksaid värve, nagu kollane, oranž, punane.

Floristiline kompositsioon peab olema kaasaegses stiilis, ning ennekõike loomulik!

Hoiatage lilleseadjat, et te valite lilli mehele, ta arvestab sellega.

Kui mehel on mingi hobi, võib seda kimbuga siduda.
Näiteks, kui talle meeldib golf, võib kimpu lisada golfipalli.
Kui tema kireks on masinad – siis lisage amatöörautojuhtide ajakiri

Florist ütleb teile, kuidas seda kõike oleks parem ühendada.

 

Allikas:
seemnemaailm.ee

Armasta puud

Foto: Tiit Hallas commons.wikimedia.org/wiki/File:Kakerdaja_raba_päikesetõus_2.jpg

Armasta puud, toda kurba vaevakaske, seda uhkesti taeva poole sirutuvat kuuske,

toda mändi, mille punane koor räägib kiindumusest kõige hingava, kauni ja elava vastu;

seda viletsat pajupuhmast, mis siin kaugel põhjas pole jõudnud isegi saada eneseks,

vaid kasvab vitsakimbukestena otsekui leseks jäänud pere —

lapsi palju, aga toitjat, keskset tüve, pole olemaski.

 

Armasta puud kogu oma hingepuhtusega, vaatle ometi kord tähelepanelikult puude lehti või nõelu,

kas nad ei liigu, ei hinga, ei värise — see on ometi sama elu, mida elad ise.

Nad elavad ja hingavad, see on tõsi, sarnaselt tuultes värisedes, päikeses kiirates, udus piisku pudendades.

Nii naerad, rõõmustad ja nutad sinagi.

Kas elava ja hingava vahel ongi mingit erinevust?

 

/August Gailit, „Ekke Moor”/

Havisaba rahvaravis

wagwalking.com

Kolmevöödiline või Hahni havisaba, Sansevieria trifasciata
(oma paljude erinevate vormide ja värvidega) –
veel üks meil toataimena kastatatav taim, kes ühtlasi ka ravida aitab.

Havisaba on võimas looduslik filter. Toas kasvav havisaba puhastab ruumi õhku kahjulikest ainetest ja bakteritest.

Kehvades tingimustes kasvada suutev havisaba kannab needsamad omadused üle ka omanikele, perele, tõstes nende immuunsust ja vastupanu „külmetushaigustele”, viiruslikele ning teistelegi haigustele.

Neutraliseerib staatilist elektrivälja. Seetõttu on soovitav asetada havisaba arvuti või televiisori lähedale.

Samuti puhastab havisaba nii ruumi kui meid ennast negatiivsest, luues hea atmosfääri.

Aitab saavutada edu ja omandada teadmisi, parandada mälu. Seetõttu sobib vaimse töö tegijatele, õppijatele, lastele. Laste magamistuppa siiski mitte panna.

Tõstab hinge- ja tahtejõudu.

Havisaba sisaldab mitmeid bioloogiliselt aktiivseid aineid, nende hulgas saponiine, fütontsiide.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.