Inimese eeterkeha ja looduslik eeterväli. Planeet Maa olevik ja tulevik

/santuariodelalba.wordpress.com/2014/12/21/invocacion-a-los-cuatro-elementos/

Planeet Maa on elusorganism, tal on oma hingamine ning südamerütm. Maad aitavad reguleerida ning tasakaalus hoida meile nähtamatud stiihiad ja olendid. Koos teiste omasugustega kantakse deevadena hoolt Maa teatud füüsilise osa eest. Deeva – elementaalolend loodusriigis.

Aga ka inimesed on Maa kui elusolendiga tihedalt seotud. Kõik sõltuvad üksteisest.

Palju rohkem kui me oma pealiskaudse mõtlemisega arvame.

Sest inimene ei koosne ainult DNA-st, rakkudest, kromosoomidest, kudedest ja organitest, vaid ka ürgollusest ehk algelementidest (vesi, tuli, maa ja õhk), mis on kõige algne olemus, ja samuti eetrist.

Eeter, kvintessents, ilmaruum ehk akasha – see on kõigi nelja elemendi alus.

Eetrit võib tõlgendada kui midagi, mis asub sealpool materiaalset maailma.

Lugegem, mida on inimeste, loodusvaimude ja planeedi ning nende seoste ja tuleviku kohta rääkinud teosoof Mahatma Moria, üks Jelena Blavatskaja õpetajatest.

 

MIS TÄHTSUS ON INIMESE EETERKEHAL?

solunastarhealing.weebly.com/blog-articles

Veevaim, tulevaim, maavaim, õhuvaim – kõik neli looduslikku vaimu moodustavad inimese eeterkeha ja kõik koos loovad baasilise mõistusliku elektromagnetilise välja, mis sõna otseses mõttes hoiab kogu kõige erinevamate elundite rakukooslust koos ja täielikus koostöös üksteist täiendades.

Inimese eeterkehal on väga oluline roll. Kui füüsiline keha koosneb organitest, mis täiendavad üksteist, siis eeterkehal on kombineeritud loodusvaimude kiirgav olemus, mis määrab kogu ümbritseva loodusmaailma mitmekesisuse.

Igal inimese kehal on oma elementaal, mida võib nimetada kehaelementaaliks. See on element, mis teatud inimese puhul on esilekerkivam, jääb kogu eluks tema valitsevaks elemendiks. See on elementaal, mis on võimeline vastu võtma füüsilise keha mõttevormi (tehnilisi jooniseid).

Loodusvaimud teevad looduskeskkonnas alati koostööd ja määravad ühiselt looduslike taime- ja loomakoosluste koostise. Elaval ja tervel loodusvaimul on vastavate elusolendite omadused, kuid nende olemuseks on väli. Sellel väljal on erinevus faaside manifestatsioonis ja ainult nelja elemendi koosluses luuakse mitmemõõtmselise tähtsusega väli, mis on võimeline füüsilistele subjektidele vastu võtma ja andma kasvuenergiat.

leprincelointain.blogspot.com/2018/11/john-anster-fitzgerald-1819-1906.html

Eeterlikud vaimud, mis moodustavad ühe või teise taime- või loomaliigi koosluse, on alati võimelised omavahel rolle jaotama ega ürita kunagi üksteise üle valitseda, rikkudes vastastikuse koostöö harmoonilisi vorme.

On olemas ka elementaalid, kellel on veel arenenum teadvusseisund ning kes on kaasatud looduses ilmnevate suuremate nähtuste manifesteerimisse.

Selleks võib olla mistahes nähtus, alates mingist süsteemist looduses, mida me oleme mõnevõrra ekslikult nimetanud ökosüsteemiks — nagu näiteks terve mets või elukooslus mingis meres, need siis on kohavaimud — või isegi veel suuremad protsessid, nagu näiteks ilmastikumustrid või planeet Maa tervikuna. On olemas ka sellised elementaalid, kes on teadlikud kõigest, mis toimub Maa füüsilisel tasandil. Samuti on olemas elementaalid, kes on teadlikud vastavalt kõigest, mis toimub Maa emotsionaalsel või mentaalsel või identiteeditasandil. /visioonid.ee/

Kuid need tingimused omavad kohta puutumatu looduse tingimustes, kuhu ei sekku kellegi kõrvalise tahe, et saada omakasu või ülekaalu.

Inimene kõigis Maa looduslikes kogukondades on suutnud mitte lihtsalt sekkuda, vaid teha need kohad vigaseks, oma individuaalsuse kaotanuks.

Seetõttu on Maakera universumi eeterkiht lakanud olemast harmooniline ning on juba mõnda aega isegi inimese enda suhtes pahaloomuline ja agressiivne.

 

KUIDAS ON INIMENE SEOTUD LOODUSLIKU EETRIVÄLJAGA?

Inimkeha eeterlik osa, mis koosneb looduslike stiihiaelementide kooslusest – vesi, õhk, tuli ja maa, on tervenisti ja täielikult seotud looduses leiduvate elementide vaimudega.

Kui inimese eeterkeha ja looduse eeterkeha vahel tekib mingil põhjusel ühenduse häire, kaotab inimkeha elujõulisuse ja eetermaatriks, mis dikteerib füüsilisele kehale rakuelu ühtsust ja vastastikust koostööd, kaob täielikult, kuid enne seda degradeeub pikka aega.

Inimesel on võime süüa toitu, juua vett, soojendada end tule ääres, töötada maaga ja see säästab paljusid linnaelanikke nende füüsilise keha täielikust degradeerumisest linnatingimustes.

dailymanagementreview.com/China-extends-restrictions-on-the-work-of-industrial-enterprises_a4307.html

Suurtes linnades toimub inimese eeterkeha eraldumine looduslikest elementidest ning füüsiline keha hakkab haigestuma ning lagunema (degradeeruma).

Suurlinnade haigused on kõigile teada. See on värske õhu puudus ja täielik sideme puudmine elusoleva Maaga. Inimesed peaaegu ei näe lahtist tuld. Vesi veevarustussüsteemi kraanides on tapetud karmi puhastamise ja igasuguse veevarustussüsteemide enda põhjustatud reostuse tagajärjel. Seega muutub inimese elu suures linnas tapvaks tema eeterkeha suhtes ja tema füüsilise keha lagunemiseks.

Kui inimene muudab oma elukoha looduslikuks, siis füüsiline keha taastub sageli väga kiiresti ning see muutub harmooniliseks , inimese ja teda ümbritseva keskkonna jaoks kasulikuks.

Selle põhjuseks on eeterkeha taastumine, mis satub lähedase ja sünnipärase stiihia sisse (millest koosneb inimese eeterkeha), see tähendab, et tervendab impulss ka kõigi organite kõigi rakusüsteemide jaoks.

 

KUIDAS MÕJUTAB TAPETUD LOODUS INIMEST?

weetracker.com/2019/10/27/over-4-mn-forest-hectares-are-cut-annually-this-largest-ever-individual-investment-to-restore-africas-greenery/

Kõrgemate Elementide looduslike vaimude tapmine muudab selle piirkonna kõrbeks.

Planeedi hüljatud kohtade pindala suureneb järjest ja on ilmne, et Looduse elementaarvaimudel ei ole kerge suurte linnade inimstruktuuride ja sõjaväe polügoonide kõrval.

Sõjaline tegevus Maal põhjustab stiihiate elementaarvaimudele nii kohutavaid hädasid, et selleteemaline vestlus nõuab eraldi ja pikka vestlust.

Alustagem sellest, et tumedad jõud korraldavad inimeste käte abil tuumaplahvatusi: õhus, vees, maa sees ja isegi vulkaanide kraatrites. Tundub, et see on juhus, kuid tegelikult mitte.

Tumedad jõud vihkavad loodusvaime ja teavad, et kui need kaovad, saab inimkond täielikult omandada biorobotite omadused, mida nad vajavad masside kontrollimiseks, et massid teeks neile kasulikke tegevusi.

Tumedad jõud ei vaja Loodust. Nad elavad tehnokraatlikes põrgudes, mille sees pole loodusvaimudel kohta, aga inimene jääb ilma oma eeterkeha maatriksist.

 

KAS INIMESE STRUKTUURI ON VÕIMALIK MUUTA?

.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/07/artificial-intelligence-is-creating-a-fake-world-what-does-that-mean-for-humans/

Kui inimesel peaks füüsilise keha moodustamiseks olema eetermaatriks, siis millega saab seda asendada?

Inimese eetermaatriks on elusate mõistuslike elektromagnetiliste väljade kombineeritud konglomeraat, millel igal organil on oma helendus, oma temperatuur ja oma rakukoosluse koostis. Keharakud on erinevad kardinaalselt üksteisest ja teostavad väga erinevat tööd igaühe vastastikuseks kooseksisteerimiseks eraldi, aga ka koos täielikus ühtsuses.

Tumedas süsteemis püütakse võrdsustada kõik rakustruktuurid ühesuguseks, üheks üldiseks ja universaalseks, mis sarnaneb väga universaalsusega, mida valdavad biorobotid – tumeda maailma orjad. Hallid on sellepärast hallid, et neil on eetrilise mitmekesisuse väljavormid täielikult hävinenud ja kogu rakusüsteem on viidud halli ühetaolisuseni.

See on võrreldav sellega, mida pimeduse süsteemi valitsejad kutsuvad tegema ja praktikas juba teostavad, sundides inimesi segunema abielusuhtes, lahjendades oma geene võõrapäraste rasside ja liikidega.

Sellise innukalt segamise lõpptulemus on kindlasti hall inimene, kellel pole oma individuaalsust, kuid kellel on hästikontrollitud orja ja energiavampiiride ohvri täielik komplekt.

Tapetud loodus pole pimeduse süsteemis juhuslik tulemus.

Selle eesmärgi saavutab see maapealsete elanike parasiitne osa, kes soovivad selle maailma tervenisti ja täielikult orjastada.

Tapetud planeedid võivad olla näide selliste looduslike komplekside (mida juhivad stiihiate põhielemendid – vee, maa, õhu, tule vaim) eesmärgipärasest hävitamisest.

Praegu toimub inimese tahtlik eraldamine looduslikust kompleksist.

Inimesed elavad suurtes linnades. Toitu toodavad tohutud ettevõtted, mis kasutavad planeedi loodusjõude röövellikult, kasvatades GMO-tooteid ja loomi, ja siis inimene sööb selle kõik ära ning jääb haigeks ja nõrgaks.

diabetes.org/diabetes/medication-management

Farmakoloogilise tootmise ja loodusvarade röövelliku kasutamise vahel on ilmselge seos.

Kui inimene on looduslikust kompleksist täielikult eraldunud või ei saa tervendavas looduses viibida, siis tema eeterkeha ammendub ning lakkab enam toimimast sideainena. Lakkab ka loomast tervislikke suhteid inimese keha rakukoosluste vahel.

Inimene jääb haigeks! Haigused on väga erinevad, kuid kõik need on seotud ka (stiihia)elementidega, sõltuvalt sellest, milline organ on haige. Normaalseks raviks peaks inimese asetama tingimustesse, kus domineeriks üks või teine stiihiaelement, et tema nõrgestatud elund saaks vajaliku annuse stiihiaenergiat ja sellisest ravist piisaks. Kuid inimkeskkonnas tehakse kõik täiesti erinevalt.

Inimene jäi haigeks ja teda hakatakse toitma igasuguste keerulise keemilise koostisega ravimitega, mis kehasse sattudes muudavad täielikult ja tevenisti rakkudevahelises keskkonnas metaboolsete protsesside tingimusi ja isoleerivad täielikult eetermaatriksiefekti mõju elunditele, asendades selle mõju keemiliste elementide kunstilku sekkumisega.

Neil on küll teataval määral ka loodusliku päritoluga omadused, kuid kunstlikult loodud, laboritingimustes sünteesitud. Need loovad tingimused samasuguseks tehisliku koostisega väljaks.

hackernoon.com/embrace-being-a-programmable-biorobot-hack-your-own-cravings-83fc7e79bf12

Teisisõnu… kui inimest ravitakse tablettidega, siis muudab ta kardinaalselt oma inimloomuse bioroboti olemuseks. Selline inimene ei saa enam looduses elada, ta kannatab puhta õhu käes, ta on Päikese suhtes sügavalt ükskõikne ja ta ei saa enam aru teisest inimesest, kes elab looduses ja tunneb oma sugulust elementidega.

Selline ümbersünd on Maal laialt levinud ja need inimesed on muutunud mitteinimesteks, kunstlike põllustruktuuride biokeemilisteks konglomeraatideks, kes toituvad rafineeritud toitudest, biolisanditest, joovad alkoholi kui peamist eluenergiat ja kasutavad igasuguseid vahendeid oma seksuaalsete vajaduste rahuldamiseks.

Sellistel inimestel pole enam probleeme kõrgete emotsioonidega, mis hõlmavad armastust ja kaastunnet teistele. Egotsentrism saab ainsaks eksistentsivormiks samade egotsentriliste isiksuste seas. Ja kõik see juhtub ühe – kahe inimpõlve jooksul

Nii sünnib maailm ümber loomulikust inimkooslusest kunstlikuks. See aga ei suuda elada uuel ajastul, kuna pole võimeline kohanema uute energiatega, mis mitte lihtsalt ainult ei tule Maa pinnale kui uus reaalsus, vaid mis dikteerivad ka uue elu tingimusi nii loodusele endale kui ka inimesele tema sees.

 

VÕIMALIK TULEVIKU STSENAARIUM. Juhul, kui midagi muutvat ette ei võeta

Inimesed võivad öelda, et nad ei saa ise reaalsust mõjutada…

Nad elavad tingimustes, mida neile võimaldab riik. Aga riiki juhivad need, kellele loodus ega loodusvaimud (kõrgemad stiihiad) ei ole tähtsad. Keegi neist isegi ei mõtle sellele. Ja tulemuseks on saanud see, et Maa muutub viljatuks, vesi ja õhk mürgiseks, tuli aga inimesele ja loodusele vaenulikuks.

futuretimeline.net/blog/2016/12/8.htm

Ilma pimeduse süsteemi ümber muutmata kasvavad sellised muutused ainult nagu laviin. Planeedi kogu elava hukkumine võib toimuda stiihiliselt ning keegi ei suuda seda hävitavat laviini peatada. Inimene selle sees saab lihtsalt selleks liivateraks, mis kandub vooluga kõrbe rannale, kus pole elutingimusi.

Inimene on loodud looduse osana ja kui ta hävitab selle looduse oma kätega, siis pole tal endal midagi muud sellel planeedil teha.

Seda väärastunud karikatuuri, milleks võib saada inimene, võib näha paljudes UFO-filmides.

Need on samasuguste inimeste järeltulijad, kes hävitasid kunagi oma planeedid, muutudes biorobotiteks-veidriteks, kes on võimelised täitma ainult teiste inimeste käske. Nad küürivad Universumi põhja ja lendavad sellistele planeetidele nagu Maa, et osaleda inimhingede röövellikus analüüsis pärast järjekodset planeetide suurt üleminekut.

Nad saavad koristada saagi hingedest, kes pole sooritanud evolutsioonieksamit, elada negatiivse psüühilise energia arvel ja korraldada paar – kolm provokatsiooni planeedi kiireimaks hävitamiseks, sest neid õpetatakse koos kogu oma deemonliku antihierarhiaga tegutsema ainult sel viisil.

 

MIKS JA KUIDAS OLUKORDA MUUTA

Maapealne inimkond seisab praegu valiku ees ja enamus Maa elanikke pole seda põhipunktides veel teinud.

Teade sellise valiku vajalikkusest on aeglane ja mitte laialt levinud. Ja vastavalt sellele liiguvad inimesed korrapäraselt oma maailma lõpliku demoniseerimise, oma olemuse ja selle kõrgemate vaimude: vee, maa, tule ja õhu täieliku lagunemise ja surma poole.

trustudyabroad.ca/tag/natural-disaster/

Sellele järgneb loomade massiline surm, floora ja fauna hävitamine, mis toimub juba kiiresti. Kuid inimene hakkab looduseta elama eranditult tahvelarvutitel, mis teeb temast bioroboti – tunde ja hingega veidrik.

Kurb tulemus on see, et maailm areneb ummikseisu suunas, mis aga ei ole nähtav Universumi ulatuslike mõõtmete tõttu ja mida iga inimene eraldi ei mõista.

Ainult väga haruldased inimesed saavad nüüd aru kõigist traagilistest tagajärgedest, mis tekivad massilisel ükskõiksusel kõige suhtes, mis juhtub.

Maailm seisab silmitsi valikuga valguse ja pimeduse vahel ning see pole spekulatiivne, vaid eluandev valik.

Ei saa päikesesüsteemis veel üht planeeti kaotada, sest selle surm tooks kaasa galaktika enda ja kogu universumi kosmosekeemia rikkumise.

Inimestel on jäänud väga-väga vähe aega mõtlemiseks, enne kui kasvav kaos planeedil peatatakse väga karmide meetoditega. Iidsetel aegadel nimetati selliseid asju Jumala vihaks: erinevad epideemiad ja katastroofid, ka looduskatastroofid.

Või kui tõesti on juba läinud, siis äkki tuleb mõistus lõpuks pähe. Et inimesed siiski ärkavad üles ja hakkavad tegutsema. Inimesed vajavad kahjuks veel aega, et mõista, kui oluline on kõigil osaleda Planeedil oleva elu suuna valimisel, Suure Ülemineku ajal. Vaja on täielikult ärgata!

 

LISAKS….

Elementaalid saavad oma teadvusseisundit laiendada niivõrd, et võivad omandada eneseteadvuse. Sel juhul teevad nad evolutsioonilise hüppe ja kehastuvad inimkehas.

Inimeste hulgas on seetõttu neid, kes on välja arenenud elementaalolendist.

Neil on parem kontakt loodusega, elementaalidega ehk loodusvaimudega.

Aga kui on vaja tervendada planeeti, keskkonda või oma keha, siis ainult loodusvaimudega suhtlemisest võib mitte piisata, kui palve või mõttekujund jääb nõrgemaks kui meie alateadvuse poolt välja saadetud signaalid.

http://dreamcatcherreality.com/electromagnetic-field/

Muide, tänapäeval on teaduslikult tõestatud aborigeenidele ammu teada asi – et inimeste intensiivsed ja emotsionaalsed südamest tulnud reaktsioonid mingi konkreetse ühise situatsiooni ümber või keskkonnas tekitavad hüppe ehk vastuse Maa elektromagnetväljas. Midagi ei toimu eraldi, vaid kõik on ühendatud. (tõlkijapoolne märkus, http://dreamcatcherreality.com/electromagnetic-field/)

Aitab ainult see, kui puhastame oma alateavuse kõigest piiravast ja negatiivsest ning kui mõtleme ning tegutseme südamega.

Sest siis saavad ka loodusvaimud oma tööd rahulikult teha, taastada meie kehad ja keskkonna vähemalt algse plaani kohaselt. Ideaalis veel paremini.

 

Allikad:

1) Tõlkinud Ingrid Soosaar : https://neo-ezoterika.ru/samorazvitie/kakoe-znachenie-imeet-efirnoe-telo-cheloveka?fbclid=IwAR3WYWG0QBTBqsefpCQ-5GT6poW-0f3X9XwVC6rjjQoxm0blhh6HmjCYyik

2) http://visioonid.ee/blog/2015/1/8/75-elementaalid-ehk-loodusvaimud

3) http://dreamcatcherreality.com/electromagnetic-field/

Muistsed Veedad. Kuidas leida õige mees ning ehitada üles õnnelik peresuhe

http://mostiks.ru/vedyi-obyazannosti-muzhchinyi-i-zhenshhinyi/

Hinduistlikus traditsioonis on levinud uskumus terviklikku Ürgveedasse, mis eksisteeris muiste Kuldajastul, mil inimese vaimsed ja füüsilised võimed küündisid maksumumini ning õiglus võidutses kõikjal.

Sõna „veeda” tähendab „teadma”, täpsemalt püha teadmist või teadust, pühakirju.

Veedad ei ole inimteadmiste kogum. Veedade tarkus tuleb vaimsest maailmast, transtsedentaalsetest allikatest.

Veedad kirjutati varem kui kõige vanemad meile teadaolevad ajalooürikud ja neid anti tuhandete aastate vältel õpetajatelt õpilastele edasi.

Veedad on jäänud India kultuuri südameks pikki aastatuhandeid.

Algselt oli olemas vaid üks Veeda ning selle lugemine ei olnud vajalik. Tarkust jagati suuliselt. Inimestel oli sedavõrd hea mälu, et aitas ühest korrast vaimse õpetaja kuulamisest ning nad mõistsid kõike. Nad taipasid kogu tähendust korrapealt.

Aga 5000 aastat tagasi lasi Vyāsadeva Veedad oma aja rahvale, kali-yuga ajastule üles kirjutada. Ta teadis, et inimeste eluiga muutub lõpmatult lühikeseks, nende mälu jääb vaeseks ja nende intelligentsus langeb.

Tänapäeval oleme kahjuks omaks võtnud selliseid elamise, suhete loomise ja pereelu mustreid, mis tegelikult ei too kaasa tõelist õnne. Tark oleks neist mustritest ja (eel)arvamustest lahti saada.

Siinkohal on abiks veedaliku filosoofi Satja Dasi õpetlikud sõnad perekonna loomise, naise ja mehe suhete teemal:

 • suhteloomise mudelid tänapäeval

 • mida arvavad naised ja mida mehed

 • kuidas tuleb üles ehitada suhteid

 • kuidas leida õige mees, ja millest alustada

 • armumine ja iha

 • seksuaalsuhted enne abiellumist

 • vallaline naine ning austajad

 • ärakasutamisest, arvete maksmisest

 • õnneliku pere saavutamine

 • naise raha ja mehe raha

 • naise ja mehe vajadused suhtes

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Millist maagilist abi saab igale tähemärgile anda tema kaitsejumalanna

Astroloogia on väga huvitav ja võimas võimalus, et õppida tundma enda isiksust ning näha ette tulevikku.

patheos.com/blogs/thewitchesnextdoor/2018/01/brigid/

Iidsed preestrid arvasid, et iga tähemärk on seotud konkreetsete jumaluste ning vaimudega, ja seda vastavalt tähemärgi iseloomustusele.

Veelgi enam, okultistid ja müstikud konsulteerisid astroloogidega, kui oli vaja täita teatud rituaale.

Igal tähemärgil on oma patroonjumalanna, kes võib selles märgis sündinud inimesele appi tulla ja kasulik olla.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

30 rahvaravi retsepti jõhvikatega. Jõhvika üllatavad omadused

diz-cafe.com/sad-ogorod/gde-rastet-klyukva.html

Jõhvikad, kuremarjad, karumarjad, karbalad, pluuknad, rabamarjad.

Eestis kasvab tegelikult 2 jõhvika liiki: harilik jõhvikas ja väike jõhvikas.

Neid marju on ainsana metsamarjadest võimalik korjata püsivate külmade saabumiseni.

 

Meie rabades kasvav jõhvikas olevat legendi kohaselt sookollide peidetud rubiin.

Aga Põhja-Ameeria põlisrahvaste legendide järgi on jõhvikas nende kangelaste veri, kes võitlesid kurjade hiiglaste vastu.

 

Teadaolevalt avastasid jõhvika tervistavad omadused kõige enne just ameerika põlisrahvad, kasutades neid marju erinevate haiguste, põletike ja infektsioonide korral. Näiteks pandi jõhvikate ja maisijahu segu haavadele veremürgituse vältimiseks.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Kuidas elada hullumeelses ja agressiivses ühiskonnas?

hospitalityhelpline.com/labor/2019/1/12/one-bad-apple

Inimese ajus on närvirakud, mis toodavad rõõmuhormoone.

Ja on närvirakud, mis toodavad stressihormoone.

Suhe on 7:1, st ühe stressihormoone tootva ajuraku kohta on 7 rõõmuhormooni tootvat rakku.

Normaalse füsioloogilise seisundi korral etendab stressi tootev rakk starteri rolli, käivitamaks rõõmu.

Rõõm peab seega alati 7 korda ületama stressi.

Seega, et pinged ja agressioon ei kuhjuks, peab ühe negatiivse emotsiooni kohta olema 7 positiivset. Selles ongi kogu asi.

Kui inimene ei suuda saada positiivseid emotsioone, siis püüab ta neid saada alkoholi, suitsetamise või narkootikumide jms sõltuvuste abil, mis mingis etapis annavad tõusu, kuid lõpptulemusena viivad ikkagi languseni.

Mida siis teha?  Kuidas elada hullumeelses-agressiivses ühiskonnas?

*
Tulebki õppida ELAMA “NAGU HULLUMAJAS”.

Kui inimene satub hullumajja, siis tunneb ta ennast seal rahulikult, saades aru, et seal on kõik haiged inimesed.

Kui keegi väljub palatist ja ütleb talle midagi, siis ta ei solvu, vaid ütleb, et kõik on korras, et sind ravitakse terveks ja mind ka.

St suhtumine inimestesse on leebem, probleemisse laiem.


Seega tuleb õppida elama enam-vähem nagu hullumajas.

See ei ole mingi liialdus, sest maailm läheb tasapisi hulluks.

Kui saate aru, et elate hullumajas, siis õpite suhtuma kõigesse huumoritundega. Kaasa arvatud iseendasse.

Kui aga võtate kõike liiga südame ligi, siis…

Psühhiaatrias on selline mõiste – indutseeritud psühhoos.

St see hullumeelsus, mis teid ärritab, kandub ka teile endale üle.


Seetõttu ärgem võtkem maailma hullumeelsust liialt südamesse, vaid võtkem huumoriga ja pidagem meeles – elada tuleb nagu hullumajas.


/
Grigori Grigorjev Igorevitš/

Tõlkinud Ingrid Soosaar

Allikas:

https://www.youtube.com/watch?v=7DVUm4pRJRQ

Hing ja keha. Miks mõnedest saavad lesbid või homod

http://iamadivinebeing.com/wp-content/uploads/2017/03/rainbow-light.jpg

Kõige valdavam isikliku karma vorm, see on karma, mis on seotud inimese kujutlusega oma kehast. Sest selle kõik või teatud üksikosad võivad tekitada inimeses alaväärsustunnet, pettumust, enesekindlust, rahuldust jne.

Kuna füüsiline on keha nii valu kui rahulduse allikaks, on ta ka võimeline looma karmat. Ainult osad meist on võimelised oma keha täielikult omaks võtma, sellisena nagu ta on.

Nii tõrjub mõnikord keha valinud hing selle soo. Need on seksuaalvähemused, st mehed ja naised, kes tõrjuvad osa oma sooga seotud energiatest.

Tavaliselt ei aktsepteeri ühiskond, religioon, mõned psühholoogid ja psühhoterapeudid neid inimesi, nimetades neid haigeks.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

10 trikki masside kontrollimiseks

lifter.com.ua/10-strashnyh-tryukov-s-pomoshchyu-kotoryh-kontroliruyut-massy.-rasskazyvaet-noam-homskiy-5293

Noam Chomsky on koostanud nimekirja 10-st meetodist, mille abil manipuleeritakse inimeste teadvusega ning mida kasutavad poliitikud, valitsused ja massimõjutusvahendid ehk meedia üle kogu maailma.

Nende meetodite kirjeldamisega avab ta reaalsed „ühiskondliku üksmeele ning nõusoleku” ja „universaalse heakskiidu” formeerimise mehhanismid elanikkonna hulgas.

Niisiis…

 

1. TÄHELEPANU EEMALEJUHTIMINE

Peamiseks ühiskonnaga manipuleerimisega koostisosaks on inimeste tähelepanu ärajuhtimine olulistelt probleemidelt ja otsustelt, mida võtavad vastu poliitilised ning majanduslikud juhtivad ringkonnad. Kesksel kohal on inforuumi pidev küllastamine ebaoluliste teadetega.

Tähelepanu eemalejuhtimise meetod on väga oluline, et mitte anda inimestele võimalust saada vajalikke teadmisi kaasaegsetest filosoofilistest suundadest, kõrgteadusest, majandusest, psühholoogiast, neurobioloogiast ja küberneetikast.

Selle asemel on inforuum täidetud uudistega spordi, showbisnise, müstika ja muude info komponentidega, mis põhinevad inimlikel ürgsetel instinktidel erootikast kõva pornograafiani ja argistest seebilugudest kahtlaste viisideni kiire ja lihtsa raha teenimiseks.

2. PROBLEEM – REAKTSIOON – OTSUS

Luuakse probleem, st mingi „olukord”, eesmärgiga luua reaktsioon elanikkonna hulgas, provotseerides just teatud reaktsiooni. Nii et see nõuaks ise valitsevate ringkondade jaoks vajalike meetmete vastuvõtmist.

Näiteks lubada linnades vägivallaspiraali vallandumist. Seda selleks, et kodanikud siis ise nõuaksid julgeolekumeetmeid tugevdavate seaduste vastuvõtmist ja kodanikuvabadusi piirava poliitika rakendamist.

Või põhjustada mingi majanduslik, terroristlik või tehnoloogiline kriis, et sundida inimesi oma teadvuses vastu võtma meetmeid, likvideerimaks selle tagajärgi, isegi kui see rikuks nende sotsiaalseid õigusi, kui „vajalikku kurja.” On vaja mõista, et kriisid ei sünni ise.

3. JÄRKJÄRGULISUS

Ebapopulaarse meetme saavutamiseks piisab sellest, et viia seda sisse järk-järgult, päev päeva järel, aasta aasta järel. Just sellisel moel kehtestati 1980. ja 1990. aastatel globaalselt põhimõtteliselt uued sotsiaalmajanduslikud tingimused (neoliberalism).

Riigi funktsioonide minimaalseks viimine, erastamine, ebakindlus, ebastabiilsus, massiline tööpuudus, palk, mis ei taga enam inimväärset elu. Kui see kõik oleks juhtunud samal ajal, oleks see kindlasti põhjustanud revolutsiooni.

4. TÄIDEVIIMISE EDASILÜKKAMINE

Veel üks viis ebapopulaarse otsuse läbisurumiseks on esitada see „valusa ja vajalikuna” ning saada sel hetkel kodanike nõusolek selle rakendamiseks tulevikus. Tulevikus on palju lihtsam nõustuda mingisuguste ohverdustega kui praegusel hetkel. Psühholoogia omapära.

Esiteks seetõttu, et see ei toimu otsekohe. Teiseks, kuna suurem osa inimesi kaldub alati hellitama naiivseid lootusi, et “homme muutub kõik paremuse poole” ja neid ohvreid, mida temalt nõutakse, saab vältida. See annab kodanikele rohkem aega muutuste mõttega harjuda ja kui aeg kätte jõuab, neid alandlikult vastu võtta.

5. RAHVA INFANTIILSEKS MUUTMINE

Enamik elanikkonnale suunatud propagandakõnesid kasutab selliseid argumente, tähemärke, sõnu ja intonatsiooni, nagu siis, kui räägitakse arengupeetusega kooliealiste laste või vaimse puudega inimestega.

Mida rohkem keegi proovib kuulajat eksitada, seda rohkem üritab ta kasutada infantiilset kõneviisi. Miks?

Kui keegi pöördub inimese poole, nagu oleks ta 12-aastane, siis sugestiivsuse tõttu puudub ka selle inimese reageeringus kriitiline hinnang, mis on lastele tüüpiline.

6. EMOTSIOONIDELE TOETUMINE

Mõju emotsioonidele on klassikaline neurolingvistiline programmeerimistehnika, mille eesmärk on blokeerida inimeste võime ratsionaalseks analüüsiks ja lõpuks võime toimuvat kriitiliselt tõlgendada.

Teisest küljest võimaldab emotsionaalse teguri kasutamine avada ukse alateadvusele, et sisendada sinna mõtteid, soove, hirme, hirme, sundi või jätkusuutlikke käitumisharjumusi. Loitsud selle kohta, kui julm on terrorism, kui ebaõiglane on valitsus, kuidas näljased ja alandatud kannatavad, need jätavad kulisside taha toimuva tõelised põhjused. Emotsioonid on loogika vaenlane.

7. ELANIKKONNA DEBILISEERIMINE

Oluline strateegia – tagada, et inimesed ei saaks enam aru võtetest ja meetoditest, mida kasutatakse nendega manipuleerimiseks ning oma tahtele allutamiseks.

Madalamatele ühiskonnaklassidele pakutava hariduse kvaliteet peaks olema võimalikult keskpärane, nii et teadmatus, mis eraldab madalamaid sotsiaalseid klasse ülemisest, jääks tasemele, millest madalamad klassid ei saa üle.

8. KESKPÄRASUSE MOE EDENDAMINE

Võimud üritavad sisendada ideed, et moes on olla loll, labane ja halvasti kasvatatud. See meetod on eelmisega lahutamatu, kuna kõike, mida tänapäevases maailmas on keskpärast, ilmub tohutul hulgal kõigis sotsiaalsetes valdkondades – alates religioonist ja teadusest ning lõpetades kunsti ja poliitikaga.

Skandaalid, kollased ajalehed, nõidus ja maagia, kahtlane huumor ja populistlikud teod – kõik see on kasulik ühe eesmärgi saavutamiseks: takistada inimeste võimalust laiendada oma teadvust reaalse maailma ääretute avaruste juurde.

9. SÜÜTUNDE KULTIVEERIMINE

Veel üks ülesanne – panna inimene uskuma, et ainult tema on süüdi iseenda hädades, mis tekivad tema vaimsete võimete, võimete või pingutuste puudumise tõttu.

Selle tagajärjel hakkab inimene majandussüsteemi vastu mässamise asemel tegelema enese alandamisega, süüdistades end kõiges, mis põhjustab depressioonis olekut, mis viib muu hulgas tegevusetuseni.

10. SUUREPÄRASED TEADMISED INIMLOOMUSE KOHTA

Viimase 50 aasta jooksul on edusammud teaduse arengus viinud kasvava lõhe moodustumiseni tavainimeste teadmiste ja teabe vahel, mida valitsevad klassid omavad ja kasutavad.

Tänu bioloogiale, neurobioloogiale ja rakenduspsühholoogiale on süsteemi käsutuses täiustatud teadmised inimese kohta nii füsioloogia kui ka psüühika valdkonnas. Süsteemil on õnnestunud tavalise inimese kohta õppida rohkem kui ta ise teab.

/Noam Chomsky/

Tõlkinud Ingrid Soosaar

Allikas:

https://lifter.com.ua/10-strashnyh-tryukov-s-pomoshchyu-kotoryh-kontroliruyut-massy.-rasskazyvaet-noam-homskiy-5293

Kuidas õppida loomadega rääkima, neid kuulama..

srperro.com/blog_perro/las-magicas-fotos-de-elena-shumilova-ninos-perros-animales-y-la-naturaleza

Selleks, et loomadega rääkida, ei ole üldse vaja osata nende mõtteid lugeda.

Loomade keele mõistmine ei ole mingi fantastikasse kuuluv asi.

Nad ise püüdlevad kontakti poole, lähenedes inimesele tihti.
Igaüks neist võib palju huvitavat kõneleda.

 

Lihtsam on koertega.

Kassidega on pisut raskem, sest nemad on suhtlemisaltid tavaliselt siis, kui pole sind tükk aega näinud.


Loomad lähenevad sulle, vaatavad silma ja teevad kummalisi häälitsusi.

Ei ole vaja neile grimasse teha.
On vaja alustada täisväärtuslikku suhtlemist nendega. Mitte ainult inimesega.

Loomadega suhtlemise keerukus seisneb nende psüühika eripäras. Igaüks mõtleb, suhtleb ja kaldub suhtlemisest kõrvale omamoodi.

Nende keel on järgitegemiseks keeruline, aga selle ülima oskuse alusel ei ole kaugeltki tegemist meelelahutusega.

 

Proovi oma eeldusi selleks oskuseks.
Kui tuled koju, istu oma lemmiklooma kõrvale, vaata talle silma ja ütle:

„Tere! Mida sa nägid, kui mind ei olnud?“

Peamine on see, et sa lõpetaks selle juures igasuguse mitteverbaalse tegevuse. Ära puuduta ega paita teda sellel ajal. Ära žestikuleeri, ära askelda ega sehkenda.

Lõdvestu ja keskendu. Sõnad peavad täpselt mõtetele vastama.

Emotsioonid ei tohi suhtlemist segada.

Ei ole tähtis, kellega püüad vestlust alustada – lemmikloom vastab sulle.

 

Kõige tõenäolisemalt ei mõista sa tema sõnu esimesest korrast, kuid sa näed ja tunnetad – sinust saadakse aru ja ollakse valmis sinuga kõigest rääkima.

Räägi temaga (nendega) sagedamini ja see ülim oskus areneb tasapisi lõpuks täielikult välja.

 

Tõlkinud Ingrid Soosaar

Haisev jooksjarohi rahvaravis

alter-zdrav.ru/stalnik-polevoj-poleznye-svojstva-protivopokazaniya/

Haisev jooksjarohi on ravimtaimena tuntud juba 2. sajandist e.m.a., mil Vana-Rooma arst Galenos pidas teda suurepäraseks uriinieritust suurendavaks taimeks.

Samuti on teada tema kasutamine Vana-Kreeka arsti Dioskoridese poolt, kes oma meditsiinilistes kirjutistes on lisaks öelnud, et taim puhastab verd.

 

Ononis arvensis, haisev jooksjarohi, luuvalurohi, luutõverohi, luuvaluleht, luuderohi.

Eestis kasvab haisva jooksjarohu kõrval ka teine jooksjarohi, roomav jooksjarohi.

Neil on kerge vahet teha: üks on kleepuv ja lõhnab ebameeldivalt (kui taime muljuda), teine ei lõhna üldse.

Mõlemad sobivad lõikelilleks.

Kasvab niitudel, loodudel, teeservades, mere ääres. Paiguti Põhja- ja Lääne-Eestis.

 

Haisev jooksjarohi on hea meetaim.

Maapealsetest osadest saab kollast ja rohelist riidevärvi.

Noori lehti saab kasutada toiduks, kui need keeta ära soolases vees.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Valged, mustad ja hallid õpetajad

thetolkienist.com/wp-content/uploads/2014/03/

Enamus teist, kes te siin loete, tegelete enesearenguga. Kellel on kogu elu teadliku õppimise katkematuks protsessiks, aga kellel mitte.

Ilmselt nii mõnigi isegi ei märka, kuidas ta õpib ja kes on tema õpetajad. See polegi ehk nii tähtis.

Kuid üksinda seda teed käia on raske ja tahaks väga mõttekaaslasi endale toeks, targa inimese nõuandeid, juhiseid keerulises situatsioonis.

Seetõttu ilmub paljude jaoks mingis eluetapis Õpetaja kui isiksus ning ideede ja maailmavaate kandja.

Sageli on see Õpejaja ümbritsetud püha oreooliga või siis vastupidi, saladuse ning maagiaga. Tal on märkimisväärne tuntus, oma koolkond ning grupp austajaid.

Siin on tähtis mõista, mida endas kujutab just see Liider ning tema Õpetus – võimalused selleks, kuidas õpilane mõistab ennast ja maailma ( ja sellega ühtlasi – suurt vabadust) või uusi värvikaid illusioone (vanade asemel – uued ahelad, palju mugavamad ja vastupidavamad).

Siinkohal üks variant Õpetate tõlgendusest – valged, mustad ja hallid.

Muidugi on need terminid väga tinglikud, kusjuures

valge”ja „must” ei tähenda „hea” ja „halb”. Nad on lihtsalt erinevad.

 

VALGED ÕPETAJAD

Neist on tegelikult palju kirjutatud. Meedia silmis on see ainus ja õige pilt Õpetajast.

Peamine puhta Valge Õpetaja tunnus – mittehuvitatus.

Ta ei kurna ennast ning annab teadmisi „pähklikeste” näol, mis ei ole kõigile jõukohased. Kui siis õpilane suudab midagi mõista – on hea, aga kui ei – siis õpetajal ükskõik.

Valgele on ükskõik, kas rääkida ühele õpilasele või tuhandele, kas aias või staadionil (kuigi tõenäoliselt staadionile ta ei lähe – liiga tülikas.) Ta külvab seemneid, muretsemata tõusmete pärast.

Klassikalisele valgele õpetajale on omane öelda õpilasele mingi sõnum ning saata siis ta kaheks nädalaks mõtlema ja mediteerima selle üle. Ning kui peale seda ei ole õpilane tulemust saanud, siis saata ta uuesti mõtlema, jälle kaheks nädalaks.

Tasu see õptaja ei võta või kui, siis väga tagasihoidlikult. Harva katavad vabatahtlikud annetused tema vajadusi.

Muidugi venib sellise õpetamise protsess aastate peale või isegi kümnete aastate peale, aga peaaegu kõik (90%), mida õpilane saavutab, on tema enda teene.

Samas tõenäosus sattuda sellise õpetaja juurde on 0-lähedane.

Hoopis sagedamini kohtab musti ja halle õpetajaid.

 

MUSTAD ÕPETAJAD

Mustad Õpetajad – need on peaaegu täiesti vastupidised Valgetele.

Mustadel on palju õpilasi (sageli lausa kool), järgijaid ja mõttekaaslasi.

Nende kohta võib öelda – „meedia” isikused. Nad on kas üldtuntud või siis laialt tuntud kitsastes ringkondades ning nende raamatuid müüakse suurtes tiraažides. Mustad Õpetajad armastavad väga staadione ja massimeediat.

Must Õpetaja on õpilasest maksimaalselt huvitatud, selgitab 100% infot, nämmutab seda niikaua, kuni õpilane suudab seda kasutada.

Ta annab töövahendid ja väga sobivad tehnikad (see on sageli puhas rakendusmaagia), kusjuures on need lähedased ideaalile ja midagi ei ole vaja lisaks teha.

Mustale Õpetajale on vaja õpilaste (ning õpilaste õpilaste) energiat (sageli ka raha). Ta lisab õpilased energeetilisse (sageli ka finantsilisse) püramiidi.

Must saab energiat (sageli avaldubki see tasuna õpetuse eest) oma õpilastelt ja kõigilt, kes huvituvad (usuvad) tema süsteemi, elavad tema maailmavaate kohaselt.

Kuid seejuures toimub õpilastel väga kiire progress, avanevad võimed (kui on tegemist maagia kooliga), ja kõik on rahul.

Suureks miinuseks on see, et kui õpilane tahab klannist lahkuda, siis Must Õpetaja teda nii lihtsalt ära ei lase (siin on kergem siseneda kui lahkuda).

Veelgi enam… kui õpilane siiski ära läheb, siis kaotab suurema osa oma „omandatud” võimetest. Sest need on seotud Õpetaja ja tema klanni egregoriga.

Seega väljumine Musta Õpetaja süsteemist ehk klannist ilma kõrvalise abita on raske ning sageli ebareaalne ülesanne. Seepärast, kui teie (ja teie lähedased) on sattunud sellisesse gruppi, kasutage iga abi, mida on võimalik saada.

Musta õpetuse eripäraks on meetodite muutumatus (kõik tuleb teha täpselt), maailmapildi konservatiivsus / dogmatism ja tugev rõhuasetus juhile – Õpetajale, tugev isiklik seotus, imetlus, pühendumus.

Teadmiseks…. Mustad Õpetajad armastavad väga riietuda valgetesse riietesse – nii metafooriliselt kui ka otseses mõttes. Üheks kõige klassikalisemaks näiteks mustadest klannidest on religioossed sektid.

 

HALLID ÕPETAJAD

Hallil moel töötavad Õpetajad on õpilastest palju vähem huvitatud kui Mustad.

Nagu ka Valgele, ei ole Hallile Õpetajale vajalik õpilase energia.

Tema peamiseks huviks on tema enda areng.

Aidates õpilasel ise kulgeda oma Teed, liigub Õpetaja ise oma Teed, samuti protsessis õppides. Kuid seejuures, tõstes oma õpilaste taset, levitades infot ja maailmavaadet, mis võimaldab inimesel saada palju vabamaks – sellega muudab Hall Õpetaja ümbritsevat Maailma. Kuigi see on vaid „tilk meres”, on see tema jaoks piisavaks motivatsiooniks.

Hall Õpetaja annab 90-95% informatsiooni. Sellest on küllalt, et õpilane liiguks kiiresti edasi, kuid nõuab temalt endalt lahtimõtestamist, mõistmist, arusaamist ning pingutust. See just võimaldabki õppimist, st teha midagi oma mõistusega. Seetõttu jääb see oskus õpilasele ka peale Õpetaja juurest lahkumist alles.

Hall Õpetaja võtab tavaliselt tasu (eelnevalt teada olevat, ilma pettuseta), rahaliselt (energia ekvivalent), oma pingutuste ja aja eest, mis ta kulutab.

Ta kulutabki palju rohkem, kui Valge Õpetaja, kuid ei neela energiat nagu Must Õpetaja.

Töötab harilikult iga õpilasega eraldi, kuid võivad olla ka väikesed grupid. Suur osa võib olla individuaalsetel konsultatsioonidel.

Peamiseks Halli Õpetaja erinevuseks on individuaalne lähenemine (mitte konveier), ausad ja avatud tingimused, õpilase reaalne ja iseseisev töö.

Hallid Õpetajad ei loo endast pilti teistele kui vägevatest 12-nda taseme maagidest, kui jumala kehastustest Maa peal või iidsete kultuuride preestritest.

 

Laialt tuntud on ütlus:

Õpetaja ilmub siis, kui õpilane on valmis.”

Täienduseks olgu aga öeldud:

Õpetaja ilmub just sellisena, milleks on valmis Õpilane.”

Seega olge väga ettevaatlikud oma ootuste ja ettekujutustega.

 

LÕPETUSEKS

Enamus Õpetajaid on harilikult täiesti tavalised inimesed – üldse mitte maagid ega isegi mitte esoteerikud.

Lõpptulemus – see on alati igaühe enda kogemuste, mõtluste, jälgimist ning järelduste vili.

 

/Viktor Danda/

Tõlkinud Ingrid Soosaar