Seoti kord hobune posti külge…

https://lifedeeper.ru/post/6838-pritcha-o-kone-i-dyavole/

Seoti kord hobune posti külge, aga tuli saatan ja sidus hobuse lahti.

Hobune läks talumehe põllule ja hakkas külvatud põldu rikkuma.

Talumees vihastus, haaras püssi ja laskis hobuse maha.

Hobuse omanik vihastus ka, võttis oma püssi ja tappis kättemaksuks talumehe.

Talumehe naine nägi seda pealt ja tappis hobuse omaniku.

Siis vihastus hobuseomaniku poeg ning tappis talumehe naise.

Naabrid tapsid noormehe ja pistsid tema maja põlema…

Inimesed küsisid saatanalt: „Miks sa kõike seda tegid?”

Aga saatan vastas: „Mina ei teinud midagi, lasin ainult hobuse vabaks.”

*

Saatan teeb ainult lihtsaid ja süütuid asju, aga meie teeme kõik ülejäänu. Tema teab, et kurjus võib olla külvatud meie südamesse.

Seepärast on vaja hästi mõelda, enne kui midagi teha. Pidage meeles – sõnal on jõud. Mõelge, enne kui teete või ütlete midagi.

***

Tõlkinud Ingrid Soosaar.

Allikas:

https://lifedeeper.ru/post/6838-pritcha-o-kone-i-dyavole/

Kas esemetel võib hing olla? Kas elutu asi võib olla elav?

Debra Bernier, ilchaos.com/le-sculture-in-legno-di-debra-bernier-dalla-mistica-spiritualita/

Inimene ei ole ainult teatud viisil vastastikku toimivate elundite ja kudede kogum. Igaühel meist on hing – surematu immateriaalne aine (füüsilise substantsita), mis teeb meist need, kes me oleme.

See võimaldab tunda, mõelda ja olla teadlik sellest, mis ümberringi toimub. Peaaegu kõik maailma usundid õpetavad seda meile.

Hing on kahtlemata ka loomadel ja midagi sarnast ka taimedel. Aga elutud objektid? Kas toolil, kannul või näiteks mobiiltelefonil on hing?

On kombeks arvata, et elututel objektidel ei saa olla hinge, kuna nad pole elus, ei mõtle, ei tunne ega reageeri välismaailmale. Tuleb välja, et neil pole hinge?

Aga võib-olla pole kõik siin nii lihtne?

*

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

3 maailma horoskoop. 4. osa – 1. RING. Pikem kirjeldus

https://thebeautifulworldwithin.com/healing-from-trauma

See slaavi horoskoop on omapärane maatriks, mis põhineb ümbritseva maailma ehk universumi ja selle ehituse mütoloogilisel kontseptsioonil.

Selle maailmakäsitluse põhjal on olemisel 3 paralleelmaailma (ülemine, keskmine ja alumine) ja igaüks neist kolmest jaguneb veel 9-ks ringiks.

Need 3 maailma ja 9 ringi on omavahel energeetilised ühendatud ehk põimunud ja väljenduvad 27 erinevas energias (3X9=27), mis mõjutavad inimest tema sündimise hetkel, määrates tema elutee ja saatuse.

*

Sissejuhatust teemasse saab lugeda siit: https://manaratas.ee/slaavi-3-maailma-horoskoop-27-energiat-1-osa-sissejuhatus/

Õpetus selle kohta, kuidas leida, kes on kes, on siin: https://manaratas.ee/3-maailma-horoskoop-2-osa-kuidas-leida-millisesse-maailma-ja-ringi-kuulud/

Igaühe koht üldpildis ja lühemad kirjeldused on siin: https://manaratas.ee/3-maailma-horoskoop-3-osa-igauhe-koht-uldpildis-ja-luhemad-kirjeldused/

*

Siin artiklis (allpool) on veel täiendavat infot 1. ringi kuuluvate inimeste, nii ülemises, keskmises kui ka alumises maailmas olijate kohta, lisaks varasemates artiklites avaldatule.

Nii et täieliku info saamiseks tuleks lugeda ka neid varasemaid artikleid.

*

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Dialoogi mõte

https://picsart.com/i/image-265189254002201

Dialoogi mõte pole see, et keegi asuks kellegi poolele. Isegi mitte vastastikuse mõistmise leidmiseks. Sest taju subjektiivsuse tõttu on täielik vastastikune mõistmine võimatu.

Dialoog aitab kõigil ennast tundma õppida ja laiendada oma maailmapildi piire, st selle mõistmise piire.

Kui sead dialoogi eesmärgiks eraldada ennast teisest inimesest või teist inimest endast, siis sa ei kasva.

Dialoogile püüdlemise aluseks on vajadus jagada oma universumit teisega, kuid dialoogi heaks tulemuseks on sinu enda universumi avardumine enda sees, laiema nägemuse saamine.

Võid olla teisele väga lähedal ja siis jälle kaugel, nagu mõõn ja tõus, kuid kumbki jääb oma universumisse.

*

/Nina Rubštein/

Tõlkinud Ingrid Soosaar

Mis on vaatlemine ehk jälgimine ja milleks see tegelikult väga vajalik on?

ranibu.ru/

Vaatlus on inimeste jaoks üks olulisemaid oskusi.

Inimene, kes oskab hästi vaadelda, võib saada väga efektiivseks, edukaks ja õnnelikuks inimeseks.

Kuid selleks tuleb kõigepealt mõista – mis asi on vaatlemine ja milliseid mõjusid see annab?

Mis see vaatlus siis on? Kummalisel kombel on sellele küsimusele võimatu kohe vastata, see mõiste tundub liiga ilmne…

*

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.