A. Nekrassovi 20 tarkust egregoride kohta

Inimesed pole ainsad elanikud selles majas, mida me nimetame Maaks. Meiega koos elavad siin paljud olendid, kellest mõned aitavad meil elada ja areneda, teised aga segavad seda tegemast.

slovenskenovice.si

Neid olendeid nimetatakse egregoriteks.

Egregorid on reaalselt olemas ja mõjutavad meie elu, sõltumata sellest, kas me tunneme neid või mitte.

Võib ju jääda ka «õnnelikuks mitteteadjaks», kuid kas see on arukas?

Populaarne vene psühholoog Anatoli Nekrassov on põhjalikult kirjeldanud egregore.

Siin mõningad väljavõtted tema raamatust:

 

1. Endaga rahulolev inimene ei sekku teiste asjadesse. Teisi abistama tormajad jooksevad enda ja oma probleemide eest ära.

2. Hirm omab keerulist iseloomu ja pikaajalist evolutsiooni. Kui inimene allub hirmule, hakkavad temas ilmnema paljud pahed. Hirm võib inimeses alla suruda aktiivse, mõistusliku, inimliku ja langeda loomalike instinktide tasemele. Selline hirm kiirgab maailmaruumi ja need madalad vibratsioonid, täites kõike ümberringi, tõmbavad ligi kõike madalat ja agressiivset. On tähele pandud, et kui inimene midagi kardab, siis see juhtub temaga kindlasti.

3. Mida vaimsem on inimene, seda helgemas sfääris kulgeb ta tee, seda eksimatumalt ta need läbib, võttes ainult kasulikku endale ja andes ära oma parima, aidates neil muutuda. Kui aga inimene, sattudes sfääri ainult kasutab seda, siis ta maksab selle tagasi, teenib tasa selle sfääri ja selle looja karmaprobleemid. Mida kauem on inimene sfääris, seda rohkem kogub ta endale selle sfääri probleeme, seda ühekülgsemaks muutub ta maailmavaade, kuni fanatismini välja. Sellepärast on tõelise vaimsuse näitajaks pidev liikumine, teadvuse laienemine ja maksimaalne tõhusus. Sellisel moel täidab inimene ühe oma põhilistest ülesannetest Maa peal- ta muudab Armastuse, Tarkuse ja Loomingu kaasabil, toetudes oma südamele, kogu aeg kõike palju paremaks. Individuaalsuse ärkamine vabastab inimese ükskõik millise jõhkra egregori sõltuvusest.

4. Toimib ikka seesama Kosmiline Seadus- sarnane tõmbab külge sarnast. Sellest sfäärist väljumiseks tuleb võnkesagedust tõsta– suurendada vaimsust. Vaimsuse tõus võimaldab ühest või teisest energeetilisest moodustisest väljuda. Kuid inimese teadlikuks saamine oma rollist Maa peal ei toimu kohe, seda enam tõe teadvustamine, et Jumal asub teie sees ja tema juurde saab tulla elades kooskõlas ja harmoonias iseendaga. Ei pea minema tingimata ühte või teise egregori või veel kuhugi “sisenemise” teed.

5. Isegi nüüd, mil Maa peal on palju Valguse poole suunduvaid inimesi, kontakstisikuid, kes teostavad sidet Tiheda ja Peenmaailma vahel, kui on olemas nende fundamentaalsed esoteerilised teosed, kes ehitasid silla Tiheda ja Peenmaailma vahele, pole see ometi suurema osa inimeste jaoks rohkemat kui psüühiliselt ebanormaalsete inimeste sonimine ja kui anda Tõeseid Teadmisi ettevalmistamata inimestele, siis peale kahju see midagi ei too, kuna sellisel pinnasel Hinge Seeme ei idane. Kõigel on oma aeg ja vastavalt ajale antakse ka vastavaid Teadmisi, mis toetuvad teatud osale esoteerilisi teadmisi omavatele inimestele, kelle energeetika on võimeline neid teadmisi vastu võtma.

6. Loova individuaalsuse väljendumisel, kui inimene ise ehitab silla Tiheda Maailma ja Peenmaailma vahel ja läheb loomingulise puhangu toel kõrgete vibratsioonide tsooni, saavutades nii Vabaduse, saab inimene lahti mingi egregori jäigast sõltuvusest. See on tõsi. Saavutatul ei tohi peatuda, vaid püüda saavutada oma loomingus üha suuremaid kõrgusi, teenida endale loomingulist potensiaali, mida saab kasutada enda ebatavaliste võimete ja võimaluste avamiseks, enese, Jumala ja Taevariigi küllaldaseks tunnetamiseks iseenese sees.

7. Meie ees seisab praegu ülesanne– igaüks peab endale selgeks tegema oma “mõisamaa” vajaduse- tegelema iseenda, oma isiklike suguvõsa probleemidega ja väljuma teisele koostöö tasemele Maailmaga, sealhulgas egregoritega. Ainus võimalus “miinuse” “plussiks” muutmiseks on armastus. Ainult suur armastus, mis võtab inimese igas seisundis vastu sellisena nagu ta on, aitab seda keerulist ülesannet lahendada. Daniil Andrejev ütles erakordsed sõnad: “Kui inimene hakkab armastama saatanat, kaob too Maa pealt”. See on inimeste ja inimkonna heaks suunatud omakasupüüdmatute tegude efektiivne teostamine. Isegi kõige lihtsamad heateod aitavad maailma muutmisele kaasa. Kui naised tunnevad, et neil on halb, hakkavad nad intuitiivselt koristama, pesu pesema, enesega tegelema (see on aga headuse väljendus ja ilu suurendamine). Teadlikumad tegevused nagu meditatsioon ja palved (tänu ja armastusega, mitte nõudmisega), igasuguse armastuse väljendused suurendavad hüppeliselt muutumise efektiivsust.

8. Tarkus– see on armastusega täidetud mõistus.

9. Teel tervislikule ja õnnelikule elule on vaid üks takistus- laiskus.

10. Haigus on samuti üks inimese jumalikkuse alandaja, tema juhtimise vahend. Jällegi sõltub kõik inimese teadvusest. Kui ta saab õigesti aru selle tekke põhjustest ja kõrvaldab need, siis muutub haigus arenemise vahendiks. Sellepärast soovitavad targad inimesed: “Armasta oma haigust!”. Haigus antakse inimesele märgina, et ta on oma teelt kõrvale astunud, et ta on unustanud, kes ta tegelikult on. Inimesed on loonud haiguse kultuse ja teised kasutavad seda kultust omakasu saamiseks- muutsid haiguste ravimise üheks kõige efektiivsemaks äritegevuseks. Ühed on haiged ja teised teevad sellega äri. Haiguste egregorid on väga aktiivsed- mida haigemad on inimesed, seda rohkem on energiat.

11. Kõik elus eksisteerivad suhtevormid- rahvusvahelised, sugudevahelised, perekondlikud, tootmisalased, ühiskondlikud, majanduslikud, poliitilised- kõik nad täidavad üht ülesannet, arendavad inimest! Selleks kõik luuaksegi! Paljud eksivad arvates, et nad lihtsalt töötavad, teostavad sihi saavutamiseks mingeid tegevusi, “lihtsalt suhtlevad”, asuvad “juhuslikult” ühes kollektiivis, armuvad “juhuslikult”, kuid tegelikult reastuvad kõik elulised kombinatsioonid ja esmajoones kõige tähtsamaks- suhete loomiseks ja läbi nende juba inimese arenemiseks, tema sügaval asuvate omaduste avamiseks. Inimene sünnib ja lahkub paljana, hing ei võta maapeal saavutatust midagi kaasa peale ühe- suhtekogemuse. See on peamine rikkus– selleks inimene Maa peal ongi. Inimesel pole Maal tähtsamat ülesannet! Palju on eksijaid. Nad arvavad, et kõige tähtsam on teadmiste omandamine ja püüavad neid kogu elu jooksul saada. Need teadmised, mille inimene omandab Maa peal, on kõigest killukene lõpmatus Universumis ja teistel tasanditel olevast informatsioonist. Mitte nende killukeste järgi ei tule inimene siia. Seda enam pole vaja seada esiplaanile materiaalseid saavutusi- nüüd saavad juba paljud aru, et see on tühine. Sellegipoolest peavad paljud inimesed materiaalseid väärtusi oma elus põhiliseks. Täna räägib see teadvuse väga madalast tasemest ja sellised inimesed kogevad elus aina rohkem probleeme- nad üha sagedamini lahkuvad elust “ilma põhjuseta”.

12. On aeg endale selgeks teha, et suurim väärtus Maa peal, selles jagunenud maailmas, on kõigi vastutulevate inimestega sõbralike suhete loomise kogemus. Sellepärast püüavadki hinged siia tulla. See on väga tähtis- kohtuda sõbraga silmast silma. See ongi suhete apoteoos Maa peal- jaguneda sedavõrd, et näha teist ja näha ennast teises! Kuivõrd on see teema tähtis, sedavõrd on ta ka keeruline. Kõige rohkem “rämpsu”- eksimusi, komplekse, probleeme on just inimeste omavahelistes suhetes. Alates isikutevahelistest ja perekonnasisestest kuni riikidevahelisteni- igal pool mängivad kõige tähtsamat osa suhted. Omavaheliste harmooniliste sidemete loomisega lahendavad inimesed suurema osa enda ees seisvatest ülesannetest. Kollektiivsed egregorid on vajalikud just inimese arenguks.

13. Õnn ja õnnetus- need on mõistuse seisundid. Ka vajadus asub inimese teadvuses. Just mõistus on peamine elu illusionist. Suuremal osal inimestest elab mõistus seisundis “Tahan!” ja on sellepärast ärritatud ja paljude tahtmiste korral koguni üleärritatud seisundis. Pole sugugi tähtis, millest on see “tahan!” tekkinud, igal juhul põhjustab see tunne inimesel illusiooni. Isegi püüe füüsilisele või vaimsele täiuslikkusele viib inimesi reaalsusest kõrvale. Ja see “tahan” haarab inimesi ja juhib neid. Vajaduse illusioonist väljumiseks vaadake, mida Te antud hetkel vajate. Parim vahend vajaduste kindlakstegemiseks on andmine! Anna alati ära niipalju, kuipalju tahad saada! Ja mida saab inimene lõpmatult palju ära anda selleks, et sama palju vastu saada? Muidugi armastust! Just armastust on inimeses lõpmata palju. Seda ressurssi peabki kasutama. Siis saabub looduses haroonia.

14. Armastusega täidetud mees realiseerib oma võimed pingutuseta, ilma rebenditeta, ilma kuritegudeta, loomulikult ja ilusti ja toob siis koju alati küllaldaselt elatusvahendeid! Siis kaob inimese elust ka kõige probleemsem omadus- vajadus.

15. Tõeline Vabadus ilmneb inimeses, kui ta avab endas oma sisemise rikkuse spektri. Siis on tal alati raha küllaldaselt- on seda vähe või palju, kuid seda on küllaldaselt! See on nii temale kui teistele rõõm. Ta annab seda rõõmuga ära ja võtab tänuga vastu. Tema rikkus suureneb kogu aeg ja ta jääb seejuures vabaks.

16. Bartolomeus on öelnud: “Teie elu põhineb arvamusel, et teiega pole kõik korras ja te peate selle ära parandama. Teie sisemine pinge tekib sellest, et te ei armasta iseenda mõningaid külgi… Kui te lõpuks jätate katsed täiuslik olla, siis laabub kõik.”

17. Kuid milles peitub siis evolutsioon? Liikumine iseenda poole, enese, oma olemuse, oma individuaalsuse avamine- see ongi inimese, ühiskonna, evolutsiooni tee.

18. Jumala otsimine väljaspool ennast viib jagunemisele materiaalseks ja jumalikuks. *** Sihikindel vaimsuse poole liikumine kutsub materiaalses sfääris esile pingeid- kannatab keha, perekondlikud suhted, lähedased, lapsed. See tähendab, kui elu jagatakse vaimseks ja materiaalseks sfääriks, siis ollakse viltu vaimsuse poole. Tuleb püüda ennast täielikult avada kõikides suundades, selles midagi esile tõstmata.

19. Inimene peab teadma oma keha energeetilist struktuuri ja oskama seda kasutada. Kehale ei tohi teisejärgulist tähendust anda. See on õigus, et inimeses, tema füüsilises kehas ja psüühikas on palju igasuguseid komplekse, blokeeringuid, kõrvalekaldeid. Jõhker kõnepruuk, vale elulaad, ülesöömine, füüsilised ja psüühilised koormused, organismile kahjulikud harjumused ja teod, ümbritseva keskkonna reostatus ja muu sarnane- kõik need on ka energeetiliste häirete põhjused. Kuid oma füüsilise keha mitteaustamine tekitab veel suuremaid probleeme. Ma soovitaksin elada põhimõttel: “Minu keha on minu rõõm!”

20. Vaimseks ja materiaalseks, inimlikuks ja jumalikuks lõhestamata sisemise harmooniaga inimene on harmoonilises koostöös kogu ümbritseva Maailmaga. Tema jaoks pole heaks ja halvaks jaotumist- kõik on üks ja tervik. Ta loob oma eluga harmooniat ümberringi. Sellise seisundi poole peab iga inimene püüdlema- see ongi ju tema ülesanne Maa peal! Sellise ühinemise ja harmoonia tulemuseks on keha ja hinge terviklikkus, mis ongi igavene elu.

A. Nekrassov, „Egregorid” (tõlkinud Guido Jakobson)

Allikas: noobikesetegemised

20 elu õppetundi, mida on parem mõista võimalikult varem

impartnow.ru
 1. Mitte igaühele, keda sa elus kohtad, sa ei meeldi. See ei tähenda, et sa saad kõigile mitte meeldima.
 2. Perekond – see ei ole tingimata veresugulased. On inimesi, keda kohates sa lihtsalt tunnetad neid oma koduna. Hoia neid südamele lähemal.
 3. Vahel inimene, keda sa tahad, ei tunne sinu suhtes sama. Kõige sagedamini see ei ole sinuga üldse seotudki. Ära lase kellelgi sulle öelda, mida sa väärt oled.
 4. Kõige kergem viis suhteid leida – see on õppida olema üksi.
 5. Ära võta kedagi oma ellu kui enesestmõistetavat, sest sa ei tea mitte kunagi, millal see inimene lahkub.
 6. Kuula oma lähedasi, kui nad räägivad sulle seda, mida sa ei taha kuulda. Tavaliselt räägivad nad seda kõige paremate kavatsustega.
 7. Alati on keegi, kes on sinust parem. Seega ära raiska oma aega, võrreldes ennast teistega.
 8. Ära unusta vaadata neid, kellel on vähem, kui sinul, ja ole tänulik.
 9. Muinasjutulist elu pole olemas. Nagu ka ideaalseid inimesi. Püüa elada nii, et elu poleks igav, vaid et see oleks täis seiklusi.
 10. Sa ei saa kunagi õnnelikuks, kui hoiad asjadest kinni, mis sind ainult ärritavad.
 11. Kui sul on paha päev, siis pea meeles, et sa võid nutta. Kui sul on vaja ennast patja välja nutta, siis tee seda. Aga ära unusta pärast seda püsti tõusta, ennast koguda ning edasi minna.
 12. Sa oled alati vastutav selle eest, kuidas käitud, kuidas iganes sa ennast ise ei tunneks. Pea ennast ülal parimal moel. Enamus inimesi ei vääri sinu aega ja energiat.
 13. Pea meeles, et on vaja enda eest seista, sest keegi teine seda sinu eest ei tee. Kui keegi halvustab sind, seisa enda eest, sunni see inimene vaikima. Aga pea seejuures meeles, et ei ole vaja karjuda ega kakelda, et oma õigust tõestada.
 14. Mida enam sa oma vigu ja puudusi tunnistad, seda rohkem hakkavad inimesed sind austama.
 15. Ma kaotame ennast pidevalt oma mõtetesse. Seega jäta kasvõi vahetevahel oma telefon, kõrvaklapid ning kõik eelarved koju. Vaata, kui palju kõike sa selles maailmas minna lased.
 16. Ei ole ühtegi inimest, kes tõuseks iga päev õnnelikuna. On päevi, kus sa lihtsalt eksisteerid. Pead õppima hindama aega, kui oled rahulik ning rahul kõigega, mitte keskendama oma tähelepanu ainult halbadele perioodidele.
 17. Õpi olema õnnelik iseendaga, sest see on kõige pikem suhe, mis sul on.
 18. See, mida keegi teine sinust arvab – see pole sinu asi.
 19. Mida rohkem sa kellelegi muljet avaldada püüad, seda vähem sa talle meeldid. Seega ära raiska oma aega. Jää iseendaks, ja õiged inimesed tulevad su ellu ning hindavad sind.
 20. Muutused on alati võimalikud. Igal ajal, igal suvaliselt hetkel.

 

Tõlkinud Ingrid Prass.
CopyRight ©

Allikas:
soulpost.ru

Ameerika põlisrahva tarkuseterasid

aboutmarketing.com.br
 • Positiivne inimene näeb
 • positiivseid märke.
 • Hinges ei saa paistma vikerkaart, kui silmis pole olnud pisaraid.
 • Selleks, et ennast kuulda, on vaja vaikusepäevi.
 • Kui sa märkad, et kappad surnud hobusel, siis roni maha.
 • See, kes vaikib, teab kaks korda rohkem kui lobiseja.
 • On palju võimalusi, et lõhnata nagu skunks.
 • Kõigepealt vaata, mis jäljed jätsid maha sinu mokassiinid, enne kui mõistad kohut teiste inimeste puudujääkide üle.
 • Kodumaa on seal, kus sul on hea.
 • Iga inimese sees käib võitlus kurja ja hea hundi vahel. Võidab alati see, keda sa toidad.
 • Kui sul on midagi öelda, siis tõuse püsti, et sind nähtaks.
 • Mitte alati ei osutu vaenlane vaenlaseks, sõber sõbraks.
 • Ärge mõistke inimese üle kohut, enne kui pole käinud kaks kuud tema mokassiinides.
 • Kõigel selles maailmas on oma laul.
 • Laps – külaline sinu kodus: toida teda, õpeta ja lase minna.
 • Isegi surnud kala suudab ujuda pärivoolu.
 • Elu voolab seest väljapoole. Järgides seda mõtet, saad sa ise tõeks.
 • Hästi öeldud sõna on parem täpselt visatud kirvest.
 • Räägi lastega, kui nad söövad. Siis sinu poolt öeldu jääb, isegi, kui lahkud.
 • Inimene peab oma nooled tegema ise.
 • Kui seote hobuse posti külge, kas siis tõesti ootate, et ta muutub tugevamaks?
 • Kõigel siin maa peal on oma eesmärk, iga haigus on ravim, mis ravib seda. Iga inimene – ettemääratus.
 • Konn ei joo lombist, milles ta elab.
 • Ütle mulle, ja ma unustan. Näita mulle, ja ma ei suuda meelde jätta. Meelita mind osa võtma, ja ma mõistan.
 • Armasta maad. See ei ole päritud sinu vanematelt. See on sulle laenuks antud sinu laste poolt.
 • Teadmine on peidetud iga asja sisse. Kunagi oli terve maailm üks raamatukogu.
 • Kui viimane puu saab raiutud, kui viimane jõgi saab mürgitatud, kui viimane lind saab kinni püütud – alles siis mõistate, et raha süüa ei saa.

 

Tõlkinud Ingrid Prass.
CopyRight ©

Allikas: fit4brain.com

6 druiidide püha tarkust

21stcenturywire.com

„Druiid” tuleb sõnadest „Dru-Wid” ehk „Tamme tarkus”.
Võib samuti tõlgendada kui „Suur tarkus” või „Kõikehõlmav tarkus”.

Sõna „druiid” tähenduse uurimine viitab sellele, et juured, kust druiidid pärinevad, olid terves Indo-Euroopa maailmas laialt levinud ning tihedalt seotud tammepuudega, ja mis veel tähtsam, spirituaalse ukse avanemise ja sulgumisega.

hecatedemeter.wordpress.com

Nad olid nii (lääne)keldi preestrid kui ka preestrinnad, kes hoidsid maagia ja tervendamise saladusi.

Druiidid toonitasid sidet esivanematega ning austavat suhtumist loodusesse.

Druiidid uskusid näiteks ka inimese taassündi, üksteisele järgnevates taassündides sellessamas siinses maailmas.
Nad seletasid, et inimeste hingedel tuli teatud aja möödudes siirduda teistesse kehadesse.
Briti druiidid tunnistasid, et inimeses on seitse hinge ehk printsiipi.

Need õpetused tulid neljandalt rassilt, atlantislastelt.
(Need eelkäijad olid täpselt ja usaldusväärselt säilitanud õpetused, mis rääkisid, kuidas nende esiisade rass oli põlvest põlve üha uhkemaks muutunud tänu nende üleinimlikele võimetele ja kuidas see siis oli vähehaaval hakanud libisema oma lõpu suunas.)

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

8 kuldset suhtlemisreeglit

cluber.com.ua

Kogu meie elu on tihedalt suhtlemisega seotud, ja see on suurepärane.

Sõbralik toetus, austus, armastus, mis lähtuvad teistest inimestest, mitte ainult ei toeta rasketel eluperioodidel, vaid on ka vajalik atribuut, näitamaks meie edukust ja õnne.

Aga selleks, et hoida ümbritsejatega häid suhteid ja et hoida ka ennast asjatust energia raiskamisest, on mõistlik järgida teatud suhtlemisreegleid.

Olgu siinkohal toodud neist kaheksa.

 

1. Ärge koguge solvumisi! See on seda väärt.

On vaja õppida andestama. Seda ei ole vaja mitte teisele, vaid eelkõige iseendale. Ei ole seejuures tingimata vaja jätkata suhtlemist solvajaga.

 

2. Ärge solvuge laste peale, nad ei mõista teid!

Et mõista, on vaja seesama elutee läbi teha. Teie vahel on suur ajaline distants. Nii on ja nii saab olema. „Isade ja laste probleem” – igavene probleem.

 

3. Head tehes, ärge oodake head vastu!

Ärge oodake, et ümbritsevad peaksid teid armastama, austama. Õppige saama naudingut sellest, et ise annate ja teete head siis, kui hing seda teha soovib, aga mitte siis, kui sunnitakse.

„Õnnistatud on see, kes midagi ei oota, ja seetõttu ei ole ka kunagi pettunud.” /Alexander Pope/

 

4. Ärge kritiseerige!

„Kriitika on mõttetu, sest see sunnib inimest ennast kaitsma hakkama, ja reeglina inimene püüab ennast õigustada. Kriitika on ohtlik, sest ta riivab iseenda tähtsustunnet ja kutsub esile solvumistunde.” /Dale Carnegie/

 

5. Ärge vaielge!

Nagunii ei tõesta te midagi. Igaüks jääb enda juurde. Ja nagunii ei suuda teine inimene teid päriselt mõista, sest tal on teine elukogemus.

„Maailmas eksisteerib ainult üks viis, kuidas vaidluses (kõikide teiste suhtes) peale jääda – see on vaidluse vältimine.”/Dale Carnegie/

 

6. Ärge suruge ümbritsevatele oma minevikku peale, kui nad seda teilt just ei palu ega küsi.

Igasugune pealesurumine, isegi armastus – see on agressioon.

 

7. Hinnates teise inimese käitumist, püüdke arvestada situatsiooni ja asjaolusid.

Meie positiivne „mina”-kuju on paljuski seotud sellega, et me võime andestada iseendale ebasobiva käitumise, viidates ebasoodsale olukorrale või tingimustele, aga ei andesta teisele inimesele, luues ehk ehitades üles tema tervikliku portree, lähtudes konkreetsest situatsioonist ja olukorrast.

 

8. Ärge nõudke ja ärge oodake teistelt sarnasust või ühtivust teiega.

Eksisteerivad erinevad inimeste „liigid”, kes erinevad üksteisest teadvuse taseme ja eneseteadvuse poolest. Need „liigilised” erinevused on samasugused nagu eri loomaliikide (näiteks sipelgas, elevant, ahv jt.) vahel. Aga isegi üht ja sama „liiki” inimeste vahel on individuaalsed erinevused. Seetõttu ei tasu imestada mõtlemise, käitumise, motiivide ja väärtushinnangute erinevuste üle. Püüdke võtta inimesi sellistena nagu nad on.

 

Tõlkinud Ingrid Prass.
CopyRight ©

Allikas:
econet

Tuva šamaani nõuandeid eluks

tumblr.com

1. Kui astute mööda teed ja näete maas sulge, siis võtke see ülesse ja tooge koju. Võite panna ta vaasi, üles riputada või lihtsalt riiulile asetada. See on võimas kaitsja. Pange selliseid hingede märke tähele.

2. Korjake jõest kive. Neis on suur jõud ja energia.

3. Et päikese energiast toituda, on vaja, et päikese asukoht moodustaks horisondiga 45 kraadise nurga. Kahe käe nimetissõrmed ja pöidlad tuleb asetada nii, et tekiks kolmnurk ja vaadata päikest läbi selle. Siis suubub päikese energia teie kehasse maksimaalselt.

4. Üritage teisi aidata kogu jõuga. Kui te ka ei suuda tuua rõõmu, siis vähemalt ei kahjusta.

5. Hoidke oma elu, ei ole vaja riskida elu ja surma piiril. Surm võib nalja teha, aga tema naljad ei ole head ega ilusad.

6. Minge edasi ja ärge pöörake tagasi. Jätke see, mis oli, kõigel on oma õppetund. Selle, mida oli kunagi vaja, võib lahti lasta.

7. Raskused.. need on lihtsalt formaalsus. Tõsised raskused – need on tõsised, kuid vaid formaalselt. Kui ka taevas on vahel pilvede taga, siis tasub vaid pingutada (näiteks istuda lennukisse), kui näete pilvede taga siiski sinist taevast.

8. Et oma unistusele lähemale saada, tuleb teha kasvõi üksainus samm. Ärge kartke raskusi, need on alati olemas ja saavad alati olema.

9. Esmaseks moraaliprintsiibiks peaks olema see, et ei põhjustaks halba mitte kellelegi. Seda otsust tuleks kindlameelselt järgida.

10. Kui saate elavatele olenditele õnne allikaks, siis saate ise kõige õnnelikumaks. Aga kui saate teiste kannatuste allikaks, siis saate ise esimesena õnnetuks.

11. Kasvõi üks tund päevast eraldage vaikusele. Ta on teile sama vajalik kui suhtlemine.

12. Oskus armastada – see on kõige kõrgem oskus, mis Maa peal on. Osake armastada kõiki, isegi vaenlasi.

13. Ärge visake veekogusse prahti. Mitte mingisugust. Vetevaim võib väga pahaseks saada. Et vetevaimu soosingut saada, võib vette visata leiba, piima, münte.

14. Tavaliselt nimetame oma mineviku aega kuldseks ajaks, kuldseteks päevadeks. See on viga. On väga vaja aru saada, et iga saabuv hetk elus on kunagi samamoodi kuldne aeg.

15. Kannatuste põhjusi luua on lihtne, aga luua põhjusi õnne jaoks üldse miitte lihtne. Et maha põletada suur maja, selleks ei ole vaja õppida, selleks on võimelised isegi lapsed. Aga selleks, et ehitada suur ja ilus maja, selleks on vaja teil väga palju teada.

16. Suvine pööripäev, kui päike on taevas kõige kõrgemal, siis annab päike meile kogu oma jõu. Hea on seda päeva alustada mõnusas kohas vee ääres. Jões või järves suplemine on väga puhastav. Võib teha endale veetagavarasid kaevust. Pööripäeva-aegsel vee on ravivõimet.

17. Ei ole täiuslikku ega halvimat religiooni ega usku. Nii et võib palvetada, kelle poole tahate või paluda, keda tahes, aga pidage meeles, et kõige olulisem on elada südametunnistuse järgi ning austada esivanemaid (millised nad ka ei olnud). Armasta.

18. Kui teil on tahtmine maailma muuta ehk parandada, siis kõigepealt muutke ennast. Õppige valdama õnne energiat ja armastuse energiat. Need on inimese üleelamiste peamised momendid. Naeratus, naer ja rõõm omavad suurt jõudu. Kui selle ära õpite, siis avate enda jaoks „armastuse“.

19. Metsikute puude koht ei ole tagaaias ja aiamaal. Nad on head eesaias ning värava juures. Kui on suur krunt (üle 25 aakri), siis võib metsapuid istutada piki tara või siis elushekina. Metsapuud suruvad alla kultuurtaimede kasvu, st kaos võitleb korrapäraga. Näiteks tõmbab kask mullast niiskust 30 meetri raadiuses. Kuusel juuresüsteem on pindmine ja mida kõrgem kuusk, seda suuremalt alalt ta korjab toitaineid. Nii kuusk kui tamm tõmbavad endasse välku.

20. Murdke kaseoksi. Osa neist pange vaasi, kaunistuseks. Loob helge ja hea atmosfääri. Osad toodud oksad peenestage ära. Ärge kasutage kääre ega nuga. Peenestage oksad savi- või klaaskaussi ja valage üle keeva veega. Jätke nii vähemalt 3 tunniks. Kui leidub kodus sidrunit või apelsini, siis lisage seda sinna. Kui vajaliku aja ära seisnud, siis kastke sinna vati- või marlitampoon ning hõõruge ennast sellega pärast õhtust vanni. Efekti tunnete ise.

21. On selline väga hea ütlemine: „Andja käsi ei tühjene“. Võimaluse korral püüdke anda raha vaestele, vajajatele. Summa suurus ei ole oluline. Oluline on protsess ise.

22. Elu – see on meeletult lühike ajavahemik. Ärge kulutage seda sõimu ja pisarate, vandumise ja alkoholi peale. Te võite teha palju häid ja meeldivaid asju.

23. Vihm… Vihm võib mõjutada inimese tundeid ja emotsioone, võib meenutada mingeid elu momente või hoopis mälestused minema pesta. Vihm oskab puhastada. Kui on väga halb, siis minna välja ja lihtsalt seista vihma all.

24. Kui teile armas inimene hakkas teiega kurjustama ja te pole süüdi, siis lihtsalt emmake teda ja hoidke kõvasti-kõvasti, ja ta rahuneb.

25. Kui hingel on halb ja tunnete letargiat, siis lihtsalt laulge… Laulge, mida hing tahab. Ta tahab ka vahel välja öelda..

26. Suhtuge igaühesse austusega ja ärge seadke ennast kellestki kõrgemaks, isegi kui aitate kedagi. See oleks väga halb. Kui hakkab enesearmastus, suurusehullustus – on vaja lüüa ennast vastu maad ja taevast alla tulla, sest vastasel juhul ei tule sellest midagi head välja.

27. Enamusel inimestel on probleemide algpõhjuseks juurte kaotamine Maaga ja esivanematega. Mäletage oma surnuid, hoolimata sellest, millised nad ka oma eluajal olid. Nad on targemad teist. Hinged aitavad teid. Küpsetage rituaalseid kooke ja kakukesi ning pange neile. Käige pühakojas.

28. Kui otsustasid midagi teha, ära kahtle endas. Hirm on see, mis sunnib õigelt rajalt taganema. Ärge kaotage lootust, kui ka esimese korraga midagi välja ei tulnud. Ka väike võit viib suurele võidule lähemale.

29. Pidage meeles ühte väga olulist asja elus: igaüks saab selle järgi, mis ta on ära teeninud. Ärge laske probleemi oma hinge ega mõtetesse. Siis probleem ei saa ka teie keha.

30. Omandades Jõu, astub šamaan sellega erilisse suhtesse, mis meenutab jahti. Seetõttu šamaani saatus, see on Jahimehe tee. Vahel on nii, et jahimees ja ohver vahetavad kohad. Et seda ei juhtuks, siis treenige alguses oma jahimehe vaistu, alles pärast küttige.

31. Mitte ükski maagia ei suuda sundida inimest armastama seda, kellesse ta suhtub ükskõikselt. Sidumismaagia üksnes seob ohvri algatajaga kinni, sundides tundma arusaamatut ebamugavust, kui tehakse katse lahkuda või katkestada kuidagigi suhet. See ebamugavustunne viib inimese lõpuks meeleheiteni, viib tervise ja sünnitab vihkamistunde objekti vastu, kellega on kinni seotud. Nii võib sidumismaagia lõhkuda inimese elu ja temaga koos ka enda elu. Õige on ikka päris ja ehe armastus.

32. Elu võib teie poole pöörduda näoga või muu kohaga, aga vähesed mõistavad, et pöörajaks ollakse ise. Kõik rumalad mõtted teiste suunas pöörduvad teie poole. Kõik kadetsemised lõpuks samuti. Aga milleks seda vaja? Elage rahulikut ja mõõdukalt. Kadestada ei tohi. See on mõttetu. Kulla pärast pole hoopiski mõtet kadedust tunda. See on räpane metall. Naeratagem sagedamini ja teile naeratatakse ka. Lähedased ja elu ise.

33. Kui tahad, et sind austataks, siis suhtu austusega ka teistesse. Vasta heale heaga. Aga kurjusele vasta ükskõiksusega. Inimene, kes põhjustas kurja, saab palju rohkem kannatama selle pärast, et sa ei pööranud sellele tähelepanu.

34. Ärge jooge. Üldse ärge jooge. Alkohol hävitab keha, meele ja hinge. Kui olete šamaan või esoteerik või veel keegi, kes tegeleb selliste asjadega, siis teadke, et kui joote, siis teie jõud kõik varsti lõpevad. Hinged karistavad teid. Alkohol tapab tõesti, ärge tehke rumalusi. Lõdvestumiseks ja lõbutsemiseks on teisi võimalusi.

35. Kui teil on paha tuju, siis ärge valage seda teiste peale. Nad pole seda ära teeninud.

36. Südamevalu puhul püüdke mitte pikali heita, vaid istuda mugavasse poosi. Hingake sügavalt ja silitage jõuliselt näpuotsi ja peopesa (keskelt). Tehke massaaži soovitavalt mitte harvem kui 1 kord 2 päeva jooksul 10-15 minutit korraga.

37. Kui otsite enda teist poolt, siis ära kunagi kuulake kedagi.. et pole see nägu ega tegu ega aru. Kuulake vaid enda südant ja mõtelge oma (ülemise) peaga.

38. Puugihooajal, kui on tarvis metsa minna, siis metsa sisenedes jääge seisma ning öelge kuuldavalt: „Mina metsa, puuk metsast välja“, rõhutades sõna „mina“ ja „välja“. Puugid ei tule külge, aga kui tulevadki, siis ei hammusta.

39. Naeratage.. ja sagedamini. Ja kinkige naeratusi möödakäijatele. See annab teile ja teie kaaslasele jõudu, energiat.

40. Hinnake oma isiklikku ruumi ja teiste oma ka. Ärge kunagi lihtsalt niisama lähenege liiga lähedale võõrastele inimestele. Neil võib energeetilisel tasandil olla väga ebamugav.

41. Ärge kunagi midagi kahetsega. See on ülearune. Kõik, mis toimub, ei toimu niisama, vaid toimub parema saavutamise nimel ja mingil põhjusel.

42. Väliselt looma moodi olevaid kive ei tohi võtta ilma riituseta, et mitte õnnetust esile kutsuda. Kui leidsite sellise kivi ja tahate kaasa võtta, siis tuleb pöörduda koha peremees-vaimu poole palvega kivi võtta ja teha talle annetus-kingitus. Seejärel katke kivi maapinnal valge kangaga.

43. Et kaitsta ennast interneti halva mõju eest, siis profiilipilt tuleks teha tule ees või suitsu sees. Sel juhul info saamine pildi kaudu ja mõjutamine samuti on vähetõenäoline.

44. Suitsetamine. Kaks munka istusid templi sissepääsu juures ja suitsetasid. Üks küsib teiselt: „Miks siis nii? Sul lubas meister suitsetada, aga mul mitte..“ Teine vastab: „Aga kuidas sa temalt küsisid?“. Esimene: „Noh.. meister, kas ma võin suitsetada meditatsiooni ajal? Ta ütles „Ei.“. Teine: „Aga mina küsisin, et kas ma võin mediteerida suitsetamise ajal? Ta vastas: „Jah“. Suitsetamisse võib suhtuda erinevalt ja vastavalt sellele saab ka mõju olema. Parem muidugi on mitte suitsetada, aga kui suitsetate ja ei taha maha jätta, siis ärge lugege seda, mis pakil kirjas. Vastasel juhul programmeerite endale haiguste tekke. Ärge suitsetage harjumuse põhjal pakk päevas, vaid ainult siis, kui tahate.. ja palju tahate. Ärge suhtuge sellesse, kui halba harjumusesse, mis teid tapab ja kahju suitsetamisest saab tõesti vähem olema.

45. Kuulates head muusikat puhastate ennast negatiivsest energiast, mis on päeva jooksul kehasse kogunenud. Muusika on omamoodi meditatsioon, mis võib viia teid harmooniani iseendaga.

46. Et parem oleks hingata, et südamel ei oleks raske, osake nutta.

47. Kui tülitsete kellegagi ja ta ütleb teile jälkusi, neab teid ja te hakkate ennast halvasti tundma, siis võib teha peegelduse-tagasisaatmise (saata inimesele tagasi see negatiivne, millega ta teid üle külvas). Kuudavalt: „Sinu sõnad sulle õlgadele, sinu mõtted sulle, ……(nimi)“

48. Teie jõud on teie mõtetes. Ärge kunagi mõelge armastatud inimesest halvasti, kui olete raevunud. Vastasel juhul kutsute ise õnnetuse tema peale. Mõtted- see on üks teadvuse varjatud energia allikatest. Iga mõtte sünnitab reaalse tegevuse. Kui mitte teie enda oma, siis terve maailma oma.

49. Et inimesi teie poole tõmbaks, minge neile vastu. Olge altruistlikud. See lisab teile jõudu, energiat, mis võib arvesse tulla järgmistes eludes, aga mõjub kindlasti teile hästi. Samas ei tohi segi ajada siirast altruismi omakasupüüdlikuga.

50. Kui tunnete, et situatsioonil pole lahendust, siis tõstke käsi kõrgemale ka laske pärast järsult alla sõnadega: „Käigu ta Kuu peale!“ vms. Ja siis mõelge uuesti. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

51. Õppige armastama, õppige ka mitte solvuma, aga kui solvutegi, siis andestage ruttu. Olge õnnelikud ja armastage teineteist.

52. Kui naine ostab söögikraami, siis ostab ta õnnelikke tulevasi päevi oma pere jaoks. Iga värske, ilus, küps ja lõhnav juur- või puuvili – see on õnnelik ja rahulik päev selles peres. Mees omalt poolt peab kindlustama, et naisel oleks piisavalt raha selleks, et ta saaks valida kõige kvaliteetsemaid toiduaineid. Peres, kus hoitakse toiduainete arvelt kokku, loob perele vaesust ja mitteõnnelik olemist, sest toidu pealt koonerdamine, see on kokkuhoid pere õnne arvelt.

53. Toidu ülejäägid. Heal perenaisel toitu üle ei jää. Kui jääb, siis on ta mittemaitsev. See, kes viskab ülejääke minema, viskab minema oma edu. Niipalju kui inimene viskab ära toitu ülekülluse ajal, niipalju tal ka puuduse ajal puudu tuleb. Tuleb süüa nii, et söök ei läheks raisku. Ärge sööge kõike korraga ära, vaid jätke osa pärastiseks. Pange sööki silma järgi ja tehke siis täpselt pooleks. See on just see kogus, mida teie kõhul vaja on. Aga kui ikka ei õnnestunud kõike ära süüa, siis toitke ükskõik millist inimest tänavalt või äärmisel juhul looma.

54. Kui tunnete, et teil ei ole hea ja miski vaevab-häirib, siis hakake kehaga tegema sujuvaid liigutusi, nagu tantsides. Nii saate tagasi oma energia, endisesse voolusängi ja puhastate pea (mõistuse) kannatamisest.

Tõlkinud Ingrid Prass
CopyRight ©

Allikad:
top.thepo.st
sobiratelzvezd.ru

Armastuse manifest

eharmony.com

Ainult selle pärast, et ma sind armastan…

 

 • Ma ei anna sulle kunagi kunagi viimast, sest ma armastan sind. Sest kui ma sulle viimase annan, siis hakkan ma tigetsema ja solvuma sinu peale ega suuda enam sulle lähedale tulla.
 • Just selle pärast, et ma sind armastan, hoolitsen ma esmajärjekorras enda eest. Sest kui ma enda eest ei hoolitse, siis ei suuda ma sulle ka midagi anda.
 • Ainult selle pärast, et ma sind armastan, avan ma sulle oma südame, isegi kui sellel lasub pilkane pimedus. Sest kui ma ennast sulle ei ava, siis saab see seisma meie vahel.
 • Just selle pärast, et ma sind armastan, lähen ma vahel sinu juurest ja jään üksinda, et ühineda iseendaga. Et siis puhanuna, tulla tagasi sinu juurde värske inimesena, valmis suhtlema.
 • Just selle pärast, et ma sind armastan, pahandan ja vaidlen ma sinuga pidevalt. Ma ei taha, et lahti rääkimata probleemid seisaksid seinana meie vahel.
 • Just selle pärast, et ma sind armastan, otsin ja arendan ma ennast pidevalt, et pärast mitte süüdistada, et kulutan elu ainult sinu peale.
 • Ainult selle pärast, et ma armastan sind, ei pane ma sulle ülejõu käivat vastutuse koormat oma õnne eest. Ma ei palu sul mind õnnelikuks teha. Ja mina samuti ei püüa sind õnnelikuks teha. Sest inimese õnn – see on ainult tema enda teha.
 • Ja just selle pärast, et ma sind armastan, ei püüa ma midagi teha sinu heaks vägisi, et pärast mitte tige ja solvunud olla sinu peale, et sa mind sunnid.
 • Sellepärast just, et ma armastan sind, tigetsen ma sageli sinu peale, et sa tuled mulle rohkem lähemale kui ei keegi teine ja võid mulle haiget teha. Minu tigedus on piiratud ja suunatud selgetele asjadele. Minu tigedus – see ei ole katse sind tappa, vaid kutse kokkulepeteks.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, mõtlen ma välja reeglid, mille järgi me hakkame elama, sest me oleme kaks eraldiseisvat inimest. Kaks maailma, kelle on vaja kuidagi kokku leppida.
 • Ainult selle pärast, et ma sind armastan, olen ma sinuga kaitsetu ega peida oma kaitsetust. Sest just läbi selle saame me olla lähedased.
 • Ning selle pärast, et ma sind armastan, olen ma kannatlik ja suhtun ettevaatlikult sinu „helladesse kohtadesse“, kui ei ignoreeri neid ka, andes sulle võimaluse terveneda.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, ilmutan ma vahel rangust, pealekäivust ja isegi kangekaelsust, et jääda endaks. Sest kui ma ei ole enam ise, siis ei saa ma olla sinuga.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, ütlen ma sulle tihti „ei“, et siis minu „jah“ oleks täielikum ja siiram.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, ütlen ma sulle sageli ära, et nõustuda sellega, mis mulle tõesti meeldib ja olla sinuga jäägitult.
 • Ja just selle pärast, ma sind armastan, ei haletse ma sind ja ei tee sinust moraalset invaliidi. Ma ootan kannatlikult, kuni sa ravitsed oma hingehaavad minu juuresolekul.
 • Ning just selle pärast, et ma sind armastan, ei võta ma enda peale sinu vastutust. Sest kui ma võtan, siis teeb see sind nõrgaks, aga mind tigedaks sinu peale.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, ma peatun, kui mõistan, et sinu jaoks on mind juba palju. Ainult selle pärast, et ma sind armastan, ütlen ma, et minu jaoks on sind juba palju. Sest kui ma seda ei ütle, tekib mul vastikuse tunne sinu suhtes ja meie kohtumine saab piinaks.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, ma parem ei tule sulle liiga lähedale, kui ei ole kindel enda või sinu kavatsuste puhtuses ja selguses.
 • Ja just selle pärast, ma sind armastan, küsin ma kogu aeg endalt, mida ma tahan ja mis on mulle huvitav. Selleks, et jagada sinuga rõõmu oma avastustest ja saavutustest.
 • Ning just selle pärast, et ma sind armastan, püüan ma leida õnne ka ilma sinuta, et mitte panna sulle vastutust minu edu eest, vaid jagada seda, mis mul on.
 • Ainult selle pärast, et ma sind armastan, ei luba ma sulle, et see kestab igavesti. Aga ma võin armastada sind praegu kogu hingest ja kogu oma jõuga.
 • Vaid selle pärast, et ma sind armastan, olen ma valmis elama kogu oma elu ilma sinuta, kui sinu jaoks on nii parem.
 • Ainult selle pärast, et ma sind armastan, lasen ma sul osaleda kõigis seiklustes, mida sa elus kogeda tahad. Sest see, kes peab minema, läheb nagunii. Aga see, kes on sinule tõeliselt määratud, jääb või tuleb tagasi.
 • Justnimelt selle pärast, et ma armastan sind, rõõmustan ma, kui sul on hea veel kellegagi koos peale minu. Sest ma tahan, et maailmas oleks rohkem sind armastavaid inimesi.
 • Just selle pärast, et ma armastan sind, ei kannata ma sind, vaid ütlen kohe, mis mulle ei meeldi. Las parem olla palju väikseid hõõrumisi, kui üks suur purustav tüli.
 • Ning just selle pärast, et ma sind armastan, olen ma valmis sinust lahti laskma igal hetkel. Sest ainult siis saan ma rõõmustada iga sekundi üle, mis koos veedetud.
 • Ja just selle pärast, ma sind armastan, püüan ma kõigest jõust hakata armastama ning tundma saama iseennast. Selleks, et mitte üritada ära kasutada sind oma tühjade kohtade kinnitoppimiseks ja alateadlikult oma haavade kinnimätsimiseks.
 • Ainult selle pärast, et ma sind armastan, kohtun ma oma valu, tigeduse ja hirmuga. Ikka ja jälle leian ma julgust minna läbi selle.
 • Ma ootan sinult palju, aga vaid loodan sinu vastusele. Sest sina – see ei ole mina. Sina oled teine.
 • Ma näen sind. Ma püüan näha sind võimalikult selgemalt, eristades oma fantaasiatest ja illusioonidest. Ainult selle pärast, et ma sind armastan.

 

/Aglaja Datešidze/

 

Tõlkinud Ingrid Prass
CopyRight ©

Allikas:
dateshidze.ru

20 soovitust neile paaridele, kes veel koos elavad

elitereaders.com

…mehe poolt, kes oli abielus 16 aastat, aga nüüd kahjuks lahutatud ning kes nüüd ausalt räägib enda poolt tehtud vigade põhjal järgmisi soovitusi:

1) Ärge kunagi lõpetage hoolitsemist Tema eest. Ärge kunagi lõpetage tutvumist.
MInu suurim viga seisnes selles, et võtsin teda kui iseenesest mõistetavat.

2) Kaitske enda südant. Te ei pea kaitsma mitte ainult tema südant, vaid ka enda oma. Kaitske oma südant väga hoolikalt teiste naiste eest. Armastage ennast ja ära raisake end pisiasjade peale.

3) Armuge ikka uuesti ja uuesti. Te muutute pidevalt ja peate teadlikult valima teineteisega koos olemise iga päev. Ja iga päev tuleb võidelda tema armastuse eest.

4) Otsige iga päev temas parimat. Keskenduge sellele, mida te temas armastate, mitte sellele, mis ärritab. Ainult sel juhul armastus kasvab edasi. Keskenduge neile momentidele elus, mil tundsite ennast kõige armastatumana ning õnnelikumana.

5) Ärge püüdke teda muuta. See ei ole teie ülesanne. Teie ülesanne on teda armastada. Ärge suruge teda oma isiklike parameetrite alla. Ärge lõhkuge teda. Sel juhul muutub ta ise. Nii, et hakkate teda veel rohkem armastama.

6) Võtke kogu vastutus enda emotsioonide eest enda peale. Teie isiklik õnn ei ole tema kohustus. Ta ei saa teid õnnelikuks teha, kui te seda ise ei taha. Teil on vastutus, et kogu pere oleks õnnelik. Kui teie saate õnnelikuks, siis on ka tema ning kogu pere õnnelik.

7) Ärge kunagi süüdistage teda, et tema on süüdi selles, et teie vihastusite. Kui te olete häiritud või pahane naise peale, siis see on ainult teine enda valik ning teie enda isiklikud emotsioonid. Teie emotsioonid on teie enda vastutada. Teie naine ei ole kohustatud parandama teie lapsepõlvetraumasid ega alluma teie emotsionaalsetele mõjutustele. Kui on vaja, võtke ajapaus, olge üksi ning jõudke endas arusaamisele. Niipea, kui teie emotsionaalne tasand stabiliseerub, märkate, et ka suhted naise ja perega stabiliseeruvad.

8) Lihtsalt laske oma naisel elada. Kui ta on pahas tujus või lihtsalt häiritud, ärge kohe püüdke asja parandama hakata. Lihtsalt selgitage, et aeg-ajalt ärritunud olemine on normaalne. Naised võtavad asju sageli üliemotsionaalselt. Sellega pole midagi teha. Las ta vaid teab, et võib teile alati toetuda ning teid usaldada, et te olete alati ta kõrval, mitte ei jookse alati minema, kui ta ärritub.

9) Olge rumalad. Ärge mõistke enda suhtes liigsel kohut. Parem naerge sagedamini. Ning pange ka tema naerma. Naer muudab elu kergemaks.

10) Tungige tema südamesse iga päev. Uurige, mis tegelikult paneb teda ennast tundma armastatuna, kaitstuna. Kui vaja, tehke 10-st sellest asjast nimekiri ning kooskõlastage enda prioriteetidega. Püüdke, et ta tunneks ennast iga päev kuningannana.

11) Osalemine. Suhtuge tema ellu tähelepanelikult. Kui ta midagi räägib, siis kuulake. Tehke kõik, et oleks võimalik õhtul temaga suhelda nö tühja peaga. Suhtuge temasse nii nagu oleks ta teie kõige hinnatum klient.

12) Võtke vastu tema seksuaalsus. Ärge võtke seksi kui stressi maandamise vahendit. See on võimalus tungida tema hinge sügavusse. Lubage endal lahustuda tema õrnuses. Las ta teab, et võib teid alati 100 % usaldada, nii voodis kui ka elus.

13) Ärge olge idioot. Ärge olge idioot, aga ärge kartke vahetevahel see olla. Te saate vigu tegema. Tema ka. Omage mehisust seda tunnistada, et mitte teha suurt viga veel. Teil ei ole kohustust olla täiuslik. Võite vabalt näida rumal 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas.

14) Andke talle isiklikku ruumi. Andke talle vaba aega, võimalust kohtuda sõpradega, puhata, tegeleda hobidega, täita oma hinge energiaga. Olge aeg-ajalt ise lastega. Tema vajab puhkust mitte vähem kui teie.

15) Olge haavatavad. Olge valmis jagama temaga oma hirme ja tundeid. Tunnistage oma vigu. Vabandage.

16) Olge temaga absoluutselt aus. Kui tahate, et teie vahel oleks usaldus, olge valmis jagama kõike, eriti saladusi, mida te kellegagi ei jagaks. Selleks on vaja mehisust. Aga ainult siis, kui olete oma südame täielikult avanud saab teie vahel tekkida tõeline armastus. Maski võite kanda kus ja kui kaua iganes, aga võtate selle alati koju jõudes maha.

17) Ärge kunagi lõpetage koos kasvamist. Ärge olge seisva veega tiik. Kui lõpetate oma tunnetega töötamise, siis nad paratamatult hääbuvad. Leidke ühised sihid ning unistused. Tehke ühised plaanid. Töötage teadlikult nende realiseerumise nimel.

18) Ärge muretsege raha pärast. Raha – see on ressurss, mida peaks juhtima nagu ühine meeskond. Raha ei aita kunagi, kui on kartus seda kasutada. Õppige oma partnerit usaldama.

19) Unustage. Andestage ruttu ning kunagi ärge meenutage vanu solvumisi. Keskenduge pigem tulevikule ( ja olevikule) ning ärge laske minevikul oma elu ning plaane rikkuda. Tehtud vigasid mäletage ainult praktilisel eesmärgil. Ärge peegeldage.

20) Valige alati armastus. Lõpuks võib see olla ainus soovitus. Kasutage seda kui oma elu peamist printsiipi, mille abil saab kõik muuta. Kui valite armastuse, siis ei suuda miski teie õnne ohtu seada.

Lõpetuseks…

Kooselu ja abielu ei ole see, et “nad elasid kaua ja õnnelikult”, vaid tuleb vaeva näha, omada pidevalt valmidust investeerida oma suhtesse. Ainult nii saab aja katsumustele vastu panna.
Igas kooselus on tõusud ja mõõnad. Õppige igast etapist. Õppige teineteist armastama. See annab jõudu ja perspektiivi.
Jääge oma naisele meheks, kelle üle ta ei saa olla uhkeldamata jätmata.

PS!
Loomulikult kehtib seesama jutt ka naistele suunatult, meeste kohta (tõlkijapoolne märkus).

Tõlkinud Ingrid Prass
CopyRight ©

Allikad:
golbis.com
elitereaders.com

Tarkade soovitused selle kohta, mida tuleks saladuses hoida

http://lotr.wikia.com/wiki

 

Soovitused selle kohta, mitte teistele rääkida. Ja miks…

Ja kui üldse rääkida ,
siis ainult ühele või mõnele kõige lähedasemale inimesele.

 

NIISIIS,

RÄÄKIDA EI TOHIKS….

1. Enda kaugeleulatuvad plaane.

Ükski meie plaan ei ole nii ideaalne. Neis on hulk nõrku kohti, mis kergesti löökidest purunevad. Ka aitab see hoida alles nendele plaanidele mõeldud energiat ning infot. Vastasel juhul jagame need ära.

2. Enda poolt sooritatud heategusid.

Üllas tegu, see on suureks harulduseks maailmas ja just seeõttu on vaja hoida seda nagu silmatera. Heategudega ei ole vaja ise uhkustada ja kiidelda. Uhkus võtab kõik selle hea ära, mis muidu oleks heateo tulemuseks olnud.

3. Enda askeetlikkust.

Ei ole vaja paremale ja vasakule rääkida oma piirangutest toidus, seksisuhetes jne. Füüsiline askeetlikkus toob ainult siis kasu, kui see läheb kokku ka emotsionaalse poolusega ehk on kooskõlas.

4. Enda kangelaslikkust, mehisust.

Üks inimene saab väliseid katsumusi, aga teine sisemisi. Välised katsumused paistavad välja ja inimesed saavad nende eest autasusid, aga sisemiste katsumuste ületamist ei märka keegi ja seetõttu nende eest ei omistata mingeid autasusid.

5. Enda vaimsetest teadmistest.

Vaimsetel teadmistel on eri tasandid ning need avanevad vaid siis, kui on saavutatud teatud puhta teadvuse nivoo. Peamiseks veaks, mida algajad tõekuulutajad-valgustajad teevad, on soov jagada liiga kõrgeid vaimseid teadmisi. Need aga, selle asemel, et tuua inimestele head, ajavad nad veelgi rohkem segadusse ja võivad isegi hirmutada.

6. Enda kodustest konfliktidest ja oma pereelust üldse.

Pidage meeles, mida vähem te räägite oma kodustest probleemidest peres, seda tugevam ja stabiilsem see on. Tüli – see on vabanemine negatiivsest energiast, mis muidu kuhjub suhtlemise käigus.

7. Inetutest sõnadest, mida on kelleltki kuuldud.

Võib tänaval ära määrida oma kummikud, aga võib ka teadvuse ära määrida. Nii ka inimene, kes koju tulles räägib ära kõik teel kuuldud inetused, ei erine mitte milleski inimesest, kes koju tulles võtab jalast jalanõud.

 

Tõlkinud Ingrid Prass
CopyRight ©

Allikas: http://golbis.com/

Ööpäeva maagia

http://mariusbota.deviantart.com/

…EHK 15 LIHTSAT REEGLIT ESIVANEMATELT:

HOMMIK

1. Alustage päeva vaikusest. Ärge astuge kohe dialoogi, kui ärkate. „Öine kogemus kasvab hommikuseks tarkuseks“, ütleb iidne tarkus.

2. Avage aken. Las ruum täitub värske õhuga. See äratab mitte üksnes vaimu, vaid ka hinge.

3. Peske silmad jaheda veega. Iidsed arvasid: „Raputad öö maha, ja silmad saavad noored olema ning mõistus selge.“

4. Ärge hüpake kohe voodist välja. Keerake enne külili ja tõuske sujuvalt. Nii ei kaota te öösel kogutud energiat.

PÄEV

5. Ärge vaadake juhuslikele vastutulijatele või möödaminejatele silma. Nii võite väsimust tunda saada.

6. Teel tööle või tähtsatele toimetustele suundudes ärge vaadake tagasi. Nii säilitate oma jõu planeeritud asjade tegemise jaoks.

7. Asjatoimetustele minnes omage kaasas kaitset. Võib kasutada kahte kaitset. Ühte välist (see on teistele nähtav) ja teist – sisemist (teiste silmade eest varjatud). Välise kaitse võite kinnitada riiete peale, aga sisemine kaitse pange taskusse või peitke riiete alla.

8. Kui teid ootab ees intervjuu, eksam või selline situatsioon, kus on vaja keskenduda, siis pange taskusse väike teravaks tehtud otsaga pliiats. Küsimusele vastust otsides kujutlege ja keskenduge pliiatsi teravale otsale. Vastus ei lase enda kaua oodata.

9. Kui tunnete rahvarikkas kohas ebamugavust, ärevust ja et te ei ole kaitstud, siis võtke väike paberitükk, joonistage sinna ring ning ringi keskele punkt. Nüüd kujutlege, et teie olete see punkt, aga ring on teie kaitse. Hoidke seda paberit taskus, kuni lahkute ärevast kohast.

ÕHTU

10. Tulles peale tööd koju, tervitage kindlasti oma kodu. Öelge, et teil on hea meel koju tagasi tulla. Siis tuleb hea õhtu.

11. Ärge võtke õhtul ette suurpuhastust ja ärge viige prügi välja. Kasutage õhtune aeg lõdvestumiseks ja rahuks.

12. peale päikeseloojangut püüdke eriti hoida peres rahu. Tüli võib muidu venida ning minna edasi järgmisesse päeva.

ÖÖ

13. Et olla kaitstud halbade unede ja mõtete eest, pange padja alla puhastamata küüslauguküüneke.

14. Enne magamaminekut süüdake küünal ja vaadake leeki paar minutit. Kujutlege, et teie mured-ärevused põlevad leegis ära. See toob teile rahuliku une.

15. Kui siiski paha uni teid külastab, siis peske end jaheda veega ja öelge kuuldavalt: „Kuhu öö, sinna ka uni.“

 

/Jelena Jaševitš/

 

Tõlkinud Ingrid Prass
CopyRight ©

Allikas:
http://econet.ru/articles/65491-magiya-vremeni-sutok-15-prostyh-pravil-nashih-predkov