MÜÜGITINGIMUSED

Manasilm OÜ on äriühing Manasilm OÜ, registrikood 14794742, asukoht Suur-Laagri 6, Tallinn, 10415.

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad veebilehe Manaratas.ee ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehe kasutamist.

Veebilehte kasutades nõustute meie veebilehe kasutustingimustega.

Kasutustingimuste kehtivus
Kasutustingimused kehtivad Manasilm OÜ ja kasutaja vaheliste õigussuhete reguleerimiseks.

Kasutustingimused hakkavad kehtima alates hetkest, kui kasutaja on seda kinnitanud elektrooniliselt registreerudes Manaratas.ee kasutajaks või kui kasutaja alustab antud veebilehe kasutamist.

Muudatused
Manasilm OÜ jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi, nimetatud muudatused kajastatakse antud veebilehel.

Hinnainfo
Kõik hinnad on eurodes ja käibemaksuga.

Hinnad on märgitud teenuste ehk pakettide juurde.

Manasilm OÜ jätab endale õiguse teha teenuse müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatused kajastatakse antud veebilehel.

Teenused ehk paketid

Pakettide tellimiseks leia endale artikkel, mida soovid täispikkuses lugeda.

Vali endale sobiv pakett (1 päev, 30 päeva, 90 päeva, 180 päeva) lehel https://manaratas.ee/registreeri/.

Peale paketi valimist on vajalik uuesti kinnitada valik.

Teenuste ehk tellimuste vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Koheselt peale edukat tellimust on kõik artiklid nähtavad teile täismahus.

Manaratas.ee lehel toimuvad maksed läbi Maksekeskus AS-i.

Kohustused
Kasutaja kohustub järgima nõuetekohaselt kõiki antud veebilehe kasutustingimusi.

Kasutaja ei tohi esitada manaratas.ee veebilehel teadlikult valeinformatsiooni, käituda ebaausalt või seadusevastaselt.

Kasutaja kohustub registreerudes manaratas.ee kasutajaks esitama tõesed isikuandmed. Juhul, kui kasutaja esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta Manasilm OÜ tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.

Kasutajal on õigus kasutada üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud. Palume oma kasutajanime ja parooli hoida kindlasti turvaliselt!

Õigused
Manasilm OÜ jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa.

Manasilm OÜ jätab endale õiguse: igal ajal omal valikul piirata või tühistada kasutaja kasutamisõigust ja tegevust manaratas.ee veebilehel; vajadusel muuta või eemaldada kasutaja poolt avaldatud informatsiooni; sulgeda kasutaja profiil ning mitte võimaldada tal kliendiks uuesti registreeruda.

Manasilm OÜ jätab endale õiguse jälgida ja kontrollida kõiki manaratas.ee veebilehel toimuvaid tegevusi.

Manasilm OÜ ei tagasta kasutajatele nende poolt makstud teenustasusid, ka mitte siis kui teenust pole kasutatud. Kasutajal puudub ostust taganemisõigus vastavalt VÕS § 53 lõikele 4.

Vastutus
Antud veebileht on mõeldud avalikuks kasutamiseks.

Veebilehel olev materjal ja lingid edastatakse sellisel kujul ”nagu nad on” ja neid ei saa tõlgendada kui seaduslikke ja professionaalseid juhendeid.

Manasilm OÜ ei vastuta otseselt ega kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja veatuse eest. Manasilm OÜ ei vastuta kahjude eest, mis juhtuvad otseselt või kaudselt käesoleva kodulehe kasutamisest või selle sisust.

Manasilm OÜ ei vastuta kasutajate poolt veebilehele postitatud informatsiooni õigsuse eest, ega ka veebilehele lisatud sisu, kommentaaride ja muude andmete eest.

Kõikide antud veebilehel leitavate teenuste, nõuannete ja info kasutamine on kasutaja enda vastutusel.

Manaratas.ee veebilehel võivad olla kasutajate poolt avalikustatud lingid ja viited internetis asuvale erinevale infole. Manasilm OÜ ei kontrolli ega vastuta lingitud kodulehtede info ja sisu eest ega ka kasutajate ja taoliste kodulehtede vahel toimunud tegevuse või suhtluse eest.

Keelud
Igasugune tegevus, mis võib põhjustada Manaratas.ee veebilehe ülekoormamist või toimimise segamist, on keelatud.

Veebilehe sisu väärkasutus on keelatud.

Autoriõigus
Veebilehel manaratas.ee sisalduv info ja materjalid on Manasilm OÜ omand ning kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega.

Kasutaja ei või veebilehel olevaid materjale ärilisel eesmärgil kopeerida, printida, reprodutseerida, avaldada, müüa, levitada ega muul viisil kasutada. Keelatud muuta või lisada materjale mistahes muusse töösse, väljaandesse või veebilehele.

Manaratas.ee veebilehel oleva informatsiooni kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on ilma manaratas.ee kirjaliku loata keelatud. See kehtib ka fotode kohta, mis on loodud Manaratas OÜ omandina.

Veebilehel olevat materjali tohib ilma eelneva nõusolekuta refereerida või tsiteerida 5 (viie) lause ulatuses. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Refereering või tsitaat peab sisaldama viidet veebilehele ja viide peab veebikeskkonnas tsiteerimisel sisaldama ühtlasi hüperlinki edasi veebilehele.

Kui manaratas.ee veebilehel avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Manasilm OÜ-l õigus küsida selle eest tasu järgnevalt: 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest; 300 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.

Kustahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada manaratas.ee veebilehte kui allikat.

Pretensioonid
Kõik pretensioonid edastada e-postiaadressile ingrid.manaratas@gmail.com.