Inimesed pole ainsad elanikud selles majas, mida me nimetame Maaks. Meiega koos elavad siin paljud olendid, kellest mõned aitavad meil elada ja areneda, teised aga segavad seda tegemast.

slovenskenovice.si

Neid olendeid nimetatakse egregoriteks.

Egregorid on reaalselt olemas ja mõjutavad meie elu, sõltumata sellest, kas me tunneme neid või mitte.

Võib ju jääda ka «õnnelikuks mitteteadjaks», kuid kas see on arukas?

Populaarne vene psühholoog Anatoli Nekrassov on põhjalikult kirjeldanud egregore.

Siin mõningad väljavõtted tema raamatust:

 

1. Endaga rahulolev inimene ei sekku teiste asjadesse. Teisi abistama tormajad jooksevad enda ja oma probleemide eest ära.

2. Hirm omab keerulist iseloomu ja pikaajalist evolutsiooni. Kui inimene allub hirmule, hakkavad temas ilmnema paljud pahed. Hirm võib inimeses alla suruda aktiivse, mõistusliku, inimliku ja langeda loomalike instinktide tasemele. Selline hirm kiirgab maailmaruumi ja need madalad vibratsioonid, täites kõike ümberringi, tõmbavad ligi kõike madalat ja agressiivset. On tähele pandud, et kui inimene midagi kardab, siis see juhtub temaga kindlasti.

3. Mida vaimsem on inimene, seda helgemas sfääris kulgeb ta tee, seda eksimatumalt ta need läbib, võttes ainult kasulikku endale ja andes ära oma parima, aidates neil muutuda. Kui aga inimene, sattudes sfääri ainult kasutab seda, siis ta maksab selle tagasi, teenib tasa selle sfääri ja selle looja karmaprobleemid. Mida kauem on inimene sfääris, seda rohkem kogub ta endale selle sfääri probleeme, seda ühekülgsemaks muutub ta maailmavaade, kuni fanatismini välja. Sellepärast on tõelise vaimsuse näitajaks pidev liikumine, teadvuse laienemine ja maksimaalne tõhusus. Sellisel moel täidab inimene ühe oma põhilistest ülesannetest Maa peal- ta muudab Armastuse, Tarkuse ja Loomingu kaasabil, toetudes oma südamele, kogu aeg kõike palju paremaks. Individuaalsuse ärkamine vabastab inimese ükskõik millise jõhkra egregori sõltuvusest.

4. Toimib ikka seesama Kosmiline Seadus- sarnane tõmbab külge sarnast. Sellest sfäärist väljumiseks tuleb võnkesagedust tõsta– suurendada vaimsust. Vaimsuse tõus võimaldab ühest või teisest energeetilisest moodustisest väljuda. Kuid inimese teadlikuks saamine oma rollist Maa peal ei toimu kohe, seda enam tõe teadvustamine, et Jumal asub teie sees ja tema juurde saab tulla elades kooskõlas ja harmoonias iseendaga. Ei pea minema tingimata ühte või teise egregori või veel kuhugi “sisenemise” teed.

5. Isegi nüüd, mil Maa peal on palju Valguse poole suunduvaid inimesi, kontakstisikuid, kes teostavad sidet Tiheda ja Peenmaailma vahel, kui on olemas nende fundamentaalsed esoteerilised teosed, kes ehitasid silla Tiheda ja Peenmaailma vahele, pole see ometi suurema osa inimeste jaoks rohkemat kui psüühiliselt ebanormaalsete inimeste sonimine ja kui anda Tõeseid Teadmisi ettevalmistamata inimestele, siis peale kahju see midagi ei too, kuna sellisel pinnasel Hinge Seeme ei idane. Kõigel on oma aeg ja vastavalt ajale antakse ka vastavaid Teadmisi, mis toetuvad teatud osale esoteerilisi teadmisi omavatele inimestele, kelle energeetika on võimeline neid teadmisi vastu võtma.

6. Loova individuaalsuse väljendumisel, kui inimene ise ehitab silla Tiheda Maailma ja Peenmaailma vahel ja läheb loomingulise puhangu toel kõrgete vibratsioonide tsooni, saavutades nii Vabaduse, saab inimene lahti mingi egregori jäigast sõltuvusest. See on tõsi. Saavutatul ei tohi peatuda, vaid püüda saavutada oma loomingus üha suuremaid kõrgusi, teenida endale loomingulist potensiaali, mida saab kasutada enda ebatavaliste võimete ja võimaluste avamiseks, enese, Jumala ja Taevariigi küllaldaseks tunnetamiseks iseenese sees.

7. Meie ees seisab praegu ülesanne– igaüks peab endale selgeks tegema oma “mõisamaa” vajaduse- tegelema iseenda, oma isiklike suguvõsa probleemidega ja väljuma teisele koostöö tasemele Maailmaga, sealhulgas egregoritega. Ainus võimalus “miinuse” “plussiks” muutmiseks on armastus. Ainult suur armastus, mis võtab inimese igas seisundis vastu sellisena nagu ta on, aitab seda keerulist ülesannet lahendada. Daniil Andrejev ütles erakordsed sõnad: “Kui inimene hakkab armastama saatanat, kaob too Maa pealt”. See on inimeste ja inimkonna heaks suunatud omakasupüüdmatute tegude efektiivne teostamine. Isegi kõige lihtsamad heateod aitavad maailma muutmisele kaasa. Kui naised tunnevad, et neil on halb, hakkavad nad intuitiivselt koristama, pesu pesema, enesega tegelema (see on aga headuse väljendus ja ilu suurendamine). Teadlikumad tegevused nagu meditatsioon ja palved (tänu ja armastusega, mitte nõudmisega), igasuguse armastuse väljendused suurendavad hüppeliselt muutumise efektiivsust.

8. Tarkus– see on armastusega täidetud mõistus.

9. Teel tervislikule ja õnnelikule elule on vaid üks takistus- laiskus.

10. Haigus on samuti üks inimese jumalikkuse alandaja, tema juhtimise vahend. Jällegi sõltub kõik inimese teadvusest. Kui ta saab õigesti aru selle tekke põhjustest ja kõrvaldab need, siis muutub haigus arenemise vahendiks. Sellepärast soovitavad targad inimesed: “Armasta oma haigust!”. Haigus antakse inimesele märgina, et ta on oma teelt kõrvale astunud, et ta on unustanud, kes ta tegelikult on. Inimesed on loonud haiguse kultuse ja teised kasutavad seda kultust omakasu saamiseks- muutsid haiguste ravimise üheks kõige efektiivsemaks äritegevuseks. Ühed on haiged ja teised teevad sellega äri. Haiguste egregorid on väga aktiivsed- mida haigemad on inimesed, seda rohkem on energiat.

11. Kõik elus eksisteerivad suhtevormid- rahvusvahelised, sugudevahelised, perekondlikud, tootmisalased, ühiskondlikud, majanduslikud, poliitilised- kõik nad täidavad üht ülesannet, arendavad inimest! Selleks kõik luuaksegi! Paljud eksivad arvates, et nad lihtsalt töötavad, teostavad sihi saavutamiseks mingeid tegevusi, “lihtsalt suhtlevad”, asuvad “juhuslikult” ühes kollektiivis, armuvad “juhuslikult”, kuid tegelikult reastuvad kõik elulised kombinatsioonid ja esmajoones kõige tähtsamaks- suhete loomiseks ja läbi nende juba inimese arenemiseks, tema sügaval asuvate omaduste avamiseks. Inimene sünnib ja lahkub paljana, hing ei võta maapeal saavutatust midagi kaasa peale ühe- suhtekogemuse. See on peamine rikkus– selleks inimene Maa peal ongi. Inimesel pole Maal tähtsamat ülesannet! Palju on eksijaid. Nad arvavad, et kõige tähtsam on teadmiste omandamine ja püüavad neid kogu elu jooksul saada. Need teadmised, mille inimene omandab Maa peal, on kõigest killukene lõpmatus Universumis ja teistel tasanditel olevast informatsioonist. Mitte nende killukeste järgi ei tule inimene siia. Seda enam pole vaja seada esiplaanile materiaalseid saavutusi- nüüd saavad juba paljud aru, et see on tühine. Sellegipoolest peavad paljud inimesed materiaalseid väärtusi oma elus põhiliseks. Täna räägib see teadvuse väga madalast tasemest ja sellised inimesed kogevad elus aina rohkem probleeme- nad üha sagedamini lahkuvad elust “ilma põhjuseta”.

12. On aeg endale selgeks teha, et suurim väärtus Maa peal, selles jagunenud maailmas, on kõigi vastutulevate inimestega sõbralike suhete loomise kogemus. Sellepärast püüavadki hinged siia tulla. See on väga tähtis- kohtuda sõbraga silmast silma. See ongi suhete apoteoos Maa peal- jaguneda sedavõrd, et näha teist ja näha ennast teises! Kuivõrd on see teema tähtis, sedavõrd on ta ka keeruline. Kõige rohkem “rämpsu”- eksimusi, komplekse, probleeme on just inimeste omavahelistes suhetes. Alates isikutevahelistest ja perekonnasisestest kuni riikidevahelisteni- igal pool mängivad kõige tähtsamat osa suhted. Omavaheliste harmooniliste sidemete loomisega lahendavad inimesed suurema osa enda ees seisvatest ülesannetest. Kollektiivsed egregorid on vajalikud just inimese arenguks.

13. Õnn ja õnnetus- need on mõistuse seisundid. Ka vajadus asub inimese teadvuses. Just mõistus on peamine elu illusionist. Suuremal osal inimestest elab mõistus seisundis “Tahan!” ja on sellepärast ärritatud ja paljude tahtmiste korral koguni üleärritatud seisundis. Pole sugugi tähtis, millest on see “tahan!” tekkinud, igal juhul põhjustab see tunne inimesel illusiooni. Isegi püüe füüsilisele või vaimsele täiuslikkusele viib inimesi reaalsusest kõrvale. Ja see “tahan” haarab inimesi ja juhib neid. Vajaduse illusioonist väljumiseks vaadake, mida Te antud hetkel vajate. Parim vahend vajaduste kindlakstegemiseks on andmine! Anna alati ära niipalju, kuipalju tahad saada! Ja mida saab inimene lõpmatult palju ära anda selleks, et sama palju vastu saada? Muidugi armastust! Just armastust on inimeses lõpmata palju. Seda ressurssi peabki kasutama. Siis saabub looduses haroonia.

14. Armastusega täidetud mees realiseerib oma võimed pingutuseta, ilma rebenditeta, ilma kuritegudeta, loomulikult ja ilusti ja toob siis koju alati küllaldaselt elatusvahendeid! Siis kaob inimese elust ka kõige probleemsem omadus- vajadus.

15. Tõeline Vabadus ilmneb inimeses, kui ta avab endas oma sisemise rikkuse spektri. Siis on tal alati raha küllaldaselt- on seda vähe või palju, kuid seda on küllaldaselt! See on nii temale kui teistele rõõm. Ta annab seda rõõmuga ära ja võtab tänuga vastu. Tema rikkus suureneb kogu aeg ja ta jääb seejuures vabaks.

16. Bartolomeus on öelnud: “Teie elu põhineb arvamusel, et teiega pole kõik korras ja te peate selle ära parandama. Teie sisemine pinge tekib sellest, et te ei armasta iseenda mõningaid külgi… Kui te lõpuks jätate katsed täiuslik olla, siis laabub kõik.”

17. Kuid milles peitub siis evolutsioon? Liikumine iseenda poole, enese, oma olemuse, oma individuaalsuse avamine- see ongi inimese, ühiskonna, evolutsiooni tee.

18. Jumala otsimine väljaspool ennast viib jagunemisele materiaalseks ja jumalikuks. *** Sihikindel vaimsuse poole liikumine kutsub materiaalses sfääris esile pingeid- kannatab keha, perekondlikud suhted, lähedased, lapsed. See tähendab, kui elu jagatakse vaimseks ja materiaalseks sfääriks, siis ollakse viltu vaimsuse poole. Tuleb püüda ennast täielikult avada kõikides suundades, selles midagi esile tõstmata.

19. Inimene peab teadma oma keha energeetilist struktuuri ja oskama seda kasutada. Kehale ei tohi teisejärgulist tähendust anda. See on õigus, et inimeses, tema füüsilises kehas ja psüühikas on palju igasuguseid komplekse, blokeeringuid, kõrvalekaldeid. Jõhker kõnepruuk, vale elulaad, ülesöömine, füüsilised ja psüühilised koormused, organismile kahjulikud harjumused ja teod, ümbritseva keskkonna reostatus ja muu sarnane- kõik need on ka energeetiliste häirete põhjused. Kuid oma füüsilise keha mitteaustamine tekitab veel suuremaid probleeme. Ma soovitaksin elada põhimõttel: “Minu keha on minu rõõm!”

20. Vaimseks ja materiaalseks, inimlikuks ja jumalikuks lõhestamata sisemise harmooniaga inimene on harmoonilises koostöös kogu ümbritseva Maailmaga. Tema jaoks pole heaks ja halvaks jaotumist- kõik on üks ja tervik. Ta loob oma eluga harmooniat ümberringi. Sellise seisundi poole peab iga inimene püüdlema- see ongi ju tema ülesanne Maa peal! Sellise ühinemise ja harmoonia tulemuseks on keha ja hinge terviklikkus, mis ongi igavene elu.

A. Nekrassov, „Egregorid” (tõlkinud Guido Jakobson)

Allikas: noobikesetegemised

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar