http://i-spirit.ca/2016/04/30/soul-age

Mis asi see hing siis on?

Hing, see ei ole alateadvus. Iga hing on üks osa tervikust, Taost, universaalsest loomisjõust, mida on nimetatud nii Taoks kui ka Allikaks.

Sealt sünnib iga üksikhing ja sinna ta ka tagasi läheb, kui keha sureb. Kui füüsilise keha võimalused on piiratud, siis hing saab eksisteerida kõigis dimensioonides, paljumõõtmelises universumis.

Hingede taassünd on kontseptsioon, mille järgi inimese hing keha surma järel sünnib (pärast võimalikku vahepausi) uude kehasse.

Hinge enda vanus on väga pikk. Enne Maale kehastumist on hingel olnud eelnevalt hulk kehastumisi erinevates universumites ja planeetidel, kogudes erinevate kehastumiste käigus kogemusi. Hinge vanus olenebki inkarnatsioonide hulgast ja seal omandatud kogemustest.

Tänapäeva psühholoogias on tehtud selles vallas mitmeid huvipakkuvaid uuringuid. Näiteks Ken Wilberi raamat „Atmani projekt“, C. Q. Yarbro “Michaeli sõnumid” ja Urantia raamat. Need räägivad teineteisest sõltumatult ühest asjast, kuigi erinevaid mõisteid kasutades.

On püütud leida nende kolme algallika vahel seoseid, et nad omavahel üksteist täiendaks. Selleks, et saaks endile luua täielikuma pildi inimese vaimsetest arenguastmetest.

See on teema, mis puudutab igat inimest, olgu ta vaimsete raamatute lugeja või mitte.

See on ka teema, mis vahel ärritab inimesi. Millegipärast arvavad mõned, et vaimsetest arenguastmetest rääkides tahab kõneleja end üles upitada või teistest kõrgemana näida.

Sest meie tõeline varandus peitub meie hinges.
Ja on ka neid, kes väidavad, et on ainult üks elu või et ei ole mingeid selliseid vanuse määranguid. Las jääb see igaühe enda otsustada ehk valida, mis tema jaoks õige on.

 

OLULINE ON MEELES PIDADA, ET:

  • Me kõik oleme ainulaadsed olendid, seega läbime me arenguastmed ka igaüks oma moodi.
  • Me ei saa arenguastmete vahele tõmmata jäike piire.
  • Ka oma kogemustest teame, et me ei saa loota järskudele hüpetele arenguredelil, kui väga me ka seda ei taotleks.
  • Me ei saa ka ühtki astet vahele jätta.
  • Hetkel on saavutatud arenguaste just see, mis just meile hetkel vajalik on ja sobib.
  • Meie arenguaste ei ole parem ega halvem kui mõni teine aste.
  • Meie saavutatud arenguaste on hetkel meie ainus tõeline püsiv varandus
  • Igal astmel on omad probleemid või raskused, millega tegeleda.

HINGEDE VANUSED VASTAVALT VAIMSELE ARENGULE:

“VASTSÜNDINU- ehk BEEBI–hinge motoks on: “Ärme seda teeme”.

Nendes tsüklites, nagu ka füüsilises väike–lapsepõlves, on tajumiste ja tegevuste ulatus väga piiratud. Sel põhjusel sünnivad paljud beebi–hinged väga lihtsasse eluseisusse ja neile tundub igasugune nõudmine või keerulisus hirmutav. Uued kogemused pigem hirmutavad kui erutavad beebi–hinge.” Maailma tajub ta kui „mina“ ja „mitte mina“. Beebi–hing võtab oma vanema religiooni üle seda muutmata, kuigi tema huvi on pealiskaudne ja arusaamine vilets. Armastust tajub beebi-hing iha kujul.

Beebi-hinged ilmutavad sageli hirmu. Seda võib näha nende silmist.

LAPS–hinge motoks on: “Tee seda õigesti või üldse mitte”.

Maailma tajub kui „mina“ ja „paljud teised minad“. Laps–hingel kujunevad lapsepõlves varakult välja tugevad tõekspidamised, mis on teda ümbritsevatelt laenatud, ja need on sisuliselt vankumatud. Laps–hing on tavaliselt meeldiv – ühiskonna alustala – kuni ei väljendata vastupidist seisukohta. Siis tekib laps–hingel erinevuse tõttu sisemine segadus ja hämmastus. Väliselt väljendab ta viha, vaenulikkust, negatiivset emotsionaalset energiat, sõjakust. Taotleb vahel kõrgharidust ja püüab elus saada mõnikord suureks kalaks väikeses tiigis, püüdes oma rolli täita ja säilitada status quo`t. Laps–hing kaldub olema oma religioossetes tõekspidamistes fundamentalistlik. Usub kurjade jõudude olemasolusse. Suhtub oma seksuaalsusesse ebamäärase ebamugavustundega. Tunneb harva meelelist naudingut ega usu selle olemasolusse.

Laps-hinged on puhtsüdamlikud ja seda on ka nende silmist näha. Uued olukorrad aga hirmutavad neid.

NOORE hinge motoks on: “Tee nii nagu mina”.

See on kõige aktiivsem, maisem, väljapoole suunatum tsükkel.

See on seikluslik aeg, kus hing ulatub uutele territooriumidele. Noored hinged võtavad endale füüsilisel tasandil innukalt ülesandeid ja püstitavad endile oma elus sageli võimatuid eesmärke. Nad on tsivilisatsiooni arhitektid. Tajub ennast kui „mina“ ja sind kui „sina“, erinevana, ja tuneb vajadust sind muuta, oma seisukohale kallutada. Kahtlevad harva oma motivatsioonis, on oma tajudes teatud määral piiratud. Noor hing taotleb peaaegu alati kõrgharidust, tavaliselt ka kõrgharidusele järgnevaid kraade. Noor hing töötab väsimatult oma ürituse nimel ja ületab uskumatuid raskusi, et seda üritust lõpule viia. Selle näiteks võib olla hariduse omandamine. Selle tsükli juhtlauseks on saavutus. Noored hinged otsivad oma tegevusalast suuremat ookeani. Kui noorel hingel on religioossed kalduvused, kaldub ta äärmise ortodokssuse poole. Ta peab väsimatult kampaaniaid kõigi usuliste reformide vastu. Kui noor hing on ateistlik, võitleb ta sama väsimatult teiste ortodokssuse vastu. Ta võib võidelda nii igasuguse seksi vastu kui ka innukalt propageerida täielikku seksuaalvabadust. Tajub armastust erosena. Seksuaalsed konfliktid võivad olla piinavad.

Noored hinged on rahutud. Seda võib näha nende ebakindlates liigutustes, võimetuses kauem silmsidet pidada. Noor hing on tavaliselt sotsiaalselt lihvitud ja tasakaalus.

KÜPSE hinge motoks on: “Tee seda kusagil mujal”.

Selles tsüklis pöördub tähelepanu sissepoole ja ilmneb uus teadlikkus.

Raske tsükkel, mis nõuab palju sisevaatlusi, mille tasuks saadakse sageli vähe rahu. Noortes tsüklites läbi raskuste omandatud õppetunde peavad küpsed hinged rakendama. See on kõige raskem tsükkel, sest küps hing tajub teisi nii nagu need endid tajuvad. Nende tajude tõttu püüab küps hing sageli suhteid katkestada, näiliselt põhjuseta, või siis ka põlistada väliselt ebasobivaid suhteid. Küps hing ei ole esoteerikale/okultismile sama avatud kui vana hing. Küps hing tajub reaalsust selgusega, mida varasemates tsüklites ei esinenud. Tsükli lõpul hakkab küps hing tõde tajuma. See valmistab hinge otsinguks ette. Selle tsükli jooksul tuleb rohkem mängu aju kasutamata osa ja psüühilised nähtused sagenevad, kuni neid lõpuks tunnistatakse ja algab tõsine töö. Asja raskendab see, et see tsükkel on tegelikult maajaga (kunstlik käitumine) koormatud, rohkem kui ükski teine tsükkel: vanema hinge taju hakkab esile kerkima, kuid arusaamine mitte. Küpsed hinged tunnevad kõiki neid ümbritsevaid vaenulikke vibratsioone. Neil on vajadus sellest eemalduda, kuid nad on traditsioonilistes käitumistavades liialt kinni, et saaksid täielikult eemalduda. Hea arst saaks selles tsüklis neile abiks olla, kuid psühhiaatrina tegutsev noor hing selleks küll ei sobi. Küpsed hinged otsivad oma elus peaaegu enneolematut kvaliteeti; ehk teisiti öeldes, nad teavad, et otsivad, kuid neile pole tavaliselt selge, mida nad otsivad. Seepärast küpsed hinged tavaliselt ei naudi elu, kui neid ei ümbritse õndsad hinged. See on raske tsükkel. Seda raskust peab uuesti rõhutama. Küpset hinge ahistavad paljud probleemid, mis kõik on talle sisemiselt omased. Aidata saab vaid sellega, kui muuta keskkond stressivabaks, et tal oleks pelgupaik. Küps hing otsib sageli ise professionaalset abi. Küps hing taotleb alati kõrgharidust, kuigi mitte alati kindla institutsiooni raames. Kooli tingimustes tunneb ta end sageli liiga ebamugavalt. Küpsete hingede avalikus elus ja karjääris toimub oluline rõhuasetuse muutus. Küpsed hinged osalevad avalikus elus väga erinevatel põhjustel. Nad ju otsivad ja nende töö langeb kokku nende otsingu iseloomuga. Religioon leiab endale küpse hinge tsüklis ise motivatsiooni. Küps hing otsib vaikseid usundeid: kveekerlus, unitaarlus, budism. Õige partneriga (kas teine küps või vanem hing) võib olla ta tuline armastaja ja armastus on sügav ning kestev. Kui sisemised vastuolud selles tsüklis lahendatakse, on võimalik agape. Vale partneri korral esineb apaatia, impotentsus, frigiidsus, truudusetus. See hing kaldub rohkem „kogu eluks“ kaaslast leidma. Armastavad sageli kogu elu jooksul vastuarmastust leidmata.

Küpsetel hingedel on raske silmsidet pidada ja seda ebamugavuse tõttu. Küps hing võib rahva hulgas olla mõnikord närviline, kui esineb halbu vibratsioone, kuid sotsiaalsetes suhetes on nad nõudlikud.

VANA hinge motoks on: “Tee mida tahad, ja mina teen, mida mina tahan”.

Vana tsükkel on kõige nõudlikum, sest see haarab kõiki minevikumälestusi, selle võlgu, samuti elukogemusi. Siin toimub tempo muutus. Eelmistes tsüklites ei tõmmanud hinge otsingud nii intensiivselt kui vanades tsüklites. Otsingusse kuulub uuem ja sügavam loovus. Vana hing tajub teisi osana millestki suurest, mis hõlmab ka teda.

Vanade hingede religioon on tunnetest ülevoolav ja hõlmab ortodoksseid rituaale. Hiied saavad katedraalideks ja vanemad hinged tunnevad sageli teostunud meistrite kohalolekut. Viimases tsüklis tajutakse sünteesi ja vanad hinged püsivad harva dogmade küljes. Kõik vanad hinged jõuavad lõpuks filosoofia ja humanitaarteadusteni. Mõned tulevad vastumeelsemalt kui teised, kuid tulevad siiski. Vana hing mõistab sügavamal tasemel materiaalsete saavutuste tühisust ja ajutist iseloomu ja tal puudub seetõttu ajend selle teostamiseks. Nad on kõik väga kompetentsed, isegi ebaolulistes rollides. Kõik vanad hinged püüdlevad nüüd hingelisele arengule. Seepärast kalduvad nad muud vähemoluliseks pidama. Igaüks neist võiks saavutada, mida ta sooviks, kuid vanad hinged eelistavad sageli elada elu, kus tavaline töötav maailm ja olelusvõitlus neid ei puuduta. Nad püüavad valida kutseala, mis oleks meeldiv või mitte eriti nõudlik, nii et nad oleksid vabad püüdlema raskusteta oma tegelike eesmärkide poole, kui töö just ei aita otsingutele kaasa. Seepärast otsivad viimasel tasemel olevad vanad hinged harva tasuvat tööd.

Vanad hinged tunnevad end elusolenditega koduselt, leides teiste olenditega lähedust ja lohutust. Vanad hinged sisendavad loomadesse usaldust. Öeldakse, et vanad hinged ratsutavad jälgedes.

Vana hing seksi peale eriti ei mõtle (sest erootiline seks ei anna tema elule midagi juurde), aga ta on intensiivselt meeleline ja naudib lähedast füüsilist kontakti. Varasemate tsüklite hingede jaoks on vana hing tavaliselt kogenud ja erutav partner.

Nad otsivad üle kogu maailma kodutunnet. Neil on tugev aje ühineda oma tervikolemusega. Mõned ei tea, mida otsivad, kuid kogevad tühjust. Vanad hinged ei pruugi mõista veel, et nad on viimast korda koos.

Vanadel hingedel on otsekohene, läbitungiv pilk, mis varasemates tsüklites puudub. Selles peegeldub tarkus.

TRANSTSENDENTSED hinged ei vaja motot, sest nad on mittefüüsilised, välja arvatud avaldumiste ajal.

Transtsendentne hing kogeb teisi nagu iseennast. Toimub telepaatiline side ja psüühiline ühinemine. Transtsendentne hing “taotleb” harva mingit formaalset haridust, kuigi ta läheb rõõmsalt kaasa, kui haridus tema eesmärgi saavutamist liialt ei sega. Sel juhul transtsendentne hing leebelt, kuid kindlalt eraldub sellest. Transtsendentne hing tajub sünteesi ja õpetab seda sellisena. Ta ei lähe kaasa üldlevinud dogmadega ega liitu organiseeritud religiooniga. On juhtunud, et vajaliku vaimse, filosoofilise või kultuurirevolutsiooni esilekutsumiseks piisas vaid transtsendentse hinge kohalolekust.

PIIRITU hing tajub Taod.

Piiritul hingel on otsene juurdepääs kõigile teadmistele ja ta ei vaja mingisugust haridust. Piiritu hinge religiooniks on Logos.” Ka piiritu hing on metafüüsiline ega otsi füüsilist ühinemist kehaga. Aga ta võib vahetada kõrgel tasemel vanema hinge tolle kehas välja.

LISAKS…

Iga hinge vanus koosneb veel eraldi tasanditest 1-st kuni 7-ni. Aee ei tähenda, nagu oleks seitse elu. Ühe taseme läbimiseks kulub sageli vähemalt mitu elu. Tase on taju ja funktsiooni küsimus.

PS!

 

Hinge vanuse määramisel kasutavad asjatundjad sageli pendlit ja pendlikaarti.

Kuid ka numeroloogia on pakkunud võimalust määrata hinge vanust. Kaudselt elutee numbri põhjal.

Vaata arvutamist siit -> manaratas.blogspot.com.ee

Elutee number ümberarvestusega hinge vanuseks:
1 – 3 beebihing
4 – 6 lapshing
7 – 9 noor hing
11 – küps hing
alates 22, 33 – vana hing jne.

Allikad:
nebadon.ee
suurpuu.ee
C. Q. Yarbro “Michaeli sõnumid”

Sarnased postitused

1 kommentaar


Postita kommentaar