Jah, imevõimed on tõesti olemas.
Nimelt siis sellised võimed, anded ja oskused nagu näiteks meediumlus, selgeltnägemine, paranormaalsed võimed, parapsühholoogia, suhtlemine teispoolsusega, erinevad tajud, sensitiivsus, nö nõiavõimed, maagia jms.

lonerwolf.com

Nii nagu hing valib paljusid asju, siis ka erinevad võimed valib ta ise, ainult teatud eluks, juba enne kehastumist.
Igas kehastumises tal neid võimeid ei ole.

Valib ka pere ehk suguvõsa, kuhu sündida. St mitte ainult geenid, vaid ka sellise keskkonna, mis omakorda soodustaksid juba valitud võimete avaldumist ning arengut.

Samas ei pruugi kõik nendes võimetes olla tingimata üliandekad, vaid neis võib siis olla lihtsalt vastavaid soodumusi, kalduvusi ehk sugemeid, teatud oskusi, tajusid, mingil määral. Neid on võimalik arendada.

Hing valib võimed selleks, et neid selles elus rakendada, teha oma elu osaks.
Paljud valivad need võimed puhtast ahvatlusest ja kasutavad neid valitud andeid aga selleks, et manipuleerida teistega, omada omamoodi võimu teiste üle, leides oma tegudele veel kuhjaga õigustusi. See viib paraku karmavõlgadeni.

Eriti osavad on endale karmavõlgu looma NOOREMAD HINGED, kelle ego ja võimuahnus on veel väga suured, teisest olenditest tõeline hoolimine väike, oma tegude mõju, seoste ning tagajärgede tervikpildi nägemine puudulik, vastutusvõimest rääkimata.
Aga see-eest toob see neile kaasa teatud õppetunnid.

Kusjuures imevõimed ei olegi alati nii meeldivad, ei nende rakendamises ega ka toimes.

Seetõttu, omades juba “negatiivseid” kogemusi eelmistest eludest, võivad osad hinged teadlikult just neid võimeid mitte valida, valides selles mõttes rahulikuma uue elu.
Samas võib neil siiski säiluda vastavaid mälestusi, kogemusi ja teadmisi, alateadvuse kaudu.
Juhul kui need pole kustunud või tahtlikult kustutatud. Iseenda poolt. Enda kaitseks.

Inimesed muidugi kipuvad selliseid inimesi üles otsima, abi, lohutuse ja toetuse jaoks.
Aga abiandja sageli ei hooli piisavalt endast, mille tulemuseks on enda ärakurnamine, energiast tühjenemine, väsimus. Justkui oleks teinud rasket kehalist tööd.
Kui siis energiat vastu ei saada, tuleb sel võimetega inimesel mõneks ajaks oma abistav tegevus katki jätta. Kuni energiatasemed on taastunud.

 

Aga üldiselt kipuvad nende võimete valijad olema siiski VANEMAD HINGED, kes oskavad võimetega juba paremini ringi käia.

 

Hinge arengu viimastel etappidel:

TRANSTSENDENTNE HING
See inimene ei ole enam üksikhing ehk fragment, vaid tervik. Ta toob enamasti enesega kaasa ühiskondlikku ja kultuurilist taassündi ja/või muutust, uue „harmoonia” avaldumise järgijais.
Näiteks:
Sokrates, Zarathustra, Muhamed, M. K. Gandhi.

 

PIIRITU HING
See tervikhing rakendab ellu Logost oma avaldumise ajal, füüsilisel tasandil, pakkudes universaalset tõde.
Näiteks:
Laozi, Siddhartha Gautama, Sri Krišna, Jeesus.

Vaata lisaks inimese hinge vanustest siin.

Kasutatud allikas:
C. Q. Yarbro “Michaeli järgnevad sõnumid”

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar