http://theconversation.com/

Kaos- see on tegelikult lihtsalt loomulik kord.

Kaosele vastupanu osutamine toetab kaost, ühtlasi tehes elu väljakannatamatuks.

Veelgi enam, see jätab meid ilma võimalusest saavutada kõrgemat korda, ühtsust ning sügavamat sidet maailma ning kõiksusega.

 

Tegelikult sünnib kord kaosest, mitte kaos korrast.

Kujutage näiteks ette, et ujute kärestikulises kiirevoolulises jões.

Kui püüate ujuda vastuvoolu, tunnetate täielikku kaost.

Tunnete rinnal ja kõhul vee survet ning vesi võib teid hooga vastu kive lüüa.

 

Aga kui lasete ennast vooluga kaasa kanda, siis tekib kaosest ootamatult uus kord.

Kaosel, millele me kogu jõust vastu punnime, on tegelikult sisemine mõte ja ilu.

Kui me võtame teda kui energiavoogu, siis lubab kaos meil saavutada sügavama sideme iseenda sisemaailmaga.

Meie harjumused – need on katsed kaost organiseerida. Seetõttu tundub kaos meie psühholoogilises süsteemis meie jaoks millegi lõhkuvana. Inimene tunneb sel juhul ebamugavust uue mugavuse etaloniga võrreldes.

Inimesel on piiratud kogus nii füüsilisi kui ka psühholoogilisi seisukohti ehk hoiakuid. See tähendab, et süsteemi sobilikkus takistab elukogemuse rikkust. Näiteks vähesed inimesed eitavad, et raev ja hirm on nende keha jaoks võõras, et nende kehad tõrguvad nende tunnete vastu.

 

Wilhelm Reich väidab, et keha on energiasüsteem, mis vajab laadimist (energia saamist) ja tühjakslaadimist (energia vabastamist).

Reichi arvates tekivad psühholoogilised probleemid sellest, et keha loob püsiva füüsilise tõkke, mis lõikab läbi energiavoo vaba liikumise.

Tähendab, et kõigil tasanditel (psühholoogilisel, füüsilisel, hingelisel) võetakse emotsioonide energiat kui kaost ja vastupanu tugevneb, piirates meie kogemust ning tunnetusi.

Bioenergeetika isa Alexander Lowen nimetas selle energia bioenergiaks. Seetõttu rajaneb tema teraapia bioenergial ja kroonilistel emotsionaal-energeetiliste energiavoogude katkestustel.

Laiendades konteksti piisaval määral, avastate korra kaose sees.

 

Kvantpsühholoogia kinnitab, et kui te ei luba energial vabalt voolata, siis muutub see energia kaoseks, aga kui lasete voolul minna, siis korrastub energia ise uuesti ning organiseerub palju kõrgemal, sügavamal, üksteisega seotud universaalsel tasandil.

medicalsciencenavigator.com/

Et sellest piltlikult aru saada, kujutagem ette järve. Viskame sinna suure kivi – tekib tugev virvendus. Kui me seda virvendust-lainet takistame, ümbritsedes selle seinaga, siis laine surve vaid tugevneb.

Kui me aga laiendame lainetuse kogu järve pinnale, siis kaootiline järve pinnaosakene saavutab varsti suurema sideme terve järvega.

Samamoodi, kui kaosed sünnivad isikliku süsteemi sees – kui neid lihtsalt vastu võtta, siis lõpuks aitavad nad teil saavutada sideme tervikuga (esmapilgul ebaselge korraga). Niimoodi sünnib uus kord lõpmatutel kordadel.

 

Kokkuvõtteks…

Emotsioone tuleb võtta ja teadvustada kui energiat, samamoodi ka kaost.

Kaosele mitte vastu panemine aitab isiksusel ümber organiseeruda uuel tasandil.

Teisiti öeldes, kui võtate kaose vastu, siis võite saavutada sügavama ühtsustunde või ühisvälja, mis seob meid kõigega, mis olemas on. Lihtsalt lubage kaosel ennast organiseerida.

*

/Stefan Volinski, „Kaose Tao“/

***

Tõlkinud Ingrid Soosaar.

Allikas:
sobiratelzvezd.ru

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar