https://forum-msk.info/threads

Eelnevaks teadmiseks…

Ristimise kaudu võetakse inimene (mingi religiooni) kiriku liikmeks ehk osadusse.

Mistahes religioon kuulub omakorda egregoride hulka.

Mis asi aga on egregor, sellest saab lugeda näiteks siin: https://manaratas.ee/egregorid-nende-teenimine-ja-neist/

*

MIKS VABASTADA RISTIMISEST?

Seletab Lev Klõkov, tehniliste teaduste kandidaat ja psühholoogia teaduste doktor,

professor, akadeemik:

Mida teeb kirik, kui last ristitakse? Selle justkui „enda hoole alla võtmisega”.

Laps rebitakse lahti suguvõsast, mis oleks talle andnud parimad võimalused arenguks.

See lahtirebimine toimub maagia võtete abil. Ristimismaagia abil seotakse see veel väike inimene kiriku külge.

Nii võib inimene suguvõsa kaitsest ilma jääda. Juhul kui suguvõsal on mitmekümne tuhande aastane ajalugu, on tal endal palju suurem jõud ja kaitse selle lapse edasiseks eluteeks kui kirikul, mille ajalugu on vaid tuhat või mõni aastasada.

Selle asemel antakse laps aga kiriku kui palju nõrgema kaitsja hoole alla.

Teiseks… kui inimesel on nö „orjateadvus”, siis võib kirik teda isegi mingil määral aidata, lülitades möödunud elude karma mõneks ajaks välja.

Aga kui inimene on oma arengus jõudnud harmoonia 10-nda tasemeni, siis selline „patroneerimine” lõpeb ning inimese kaela langeb tohutu kogus probleeme. Kui algul toimus rahulik vaimne arenemine kiriku rüpes ja kõik oli hästi, siis juhtub äkki midagi, mis kõik pea peale keerab. Sisuliselt ütleb Universum sellega seda, et oled et „Sa oled nüüd täiskasvanu – tee nüüd kõike ise!”, et oled saavutanud 10-nda harmoonia taseme. See tähendab, et kirik lõpetab kaitsmise.

Tuleb arvestada, et need lapsed, kes praegu sünnivad, on juba 10-ndast harmoonia tasemest kõrgemal ja kirik ei saa neid millegagi aidata.

Arvestades seda kõike, tuleb püüda hakata ise otsuseid vastu võtma, kuidagimoodi.

Kui aga laps on juba ristitud, siis saab teda sellest vabastada. Miks? Sest maagilised toimingud, mida kirik teeb, ei erine millegi poolest teistest sarnastest maagilistest toimingutest, ja neid saab samal kombel ka eemaldada.”

.

Kuidas ennast ristimise maagiast vabastatakse

KIIRE MEETOD (siinkohal üks variant võimalikest)

Lev Klõkov:

“Pimedus kardab kõige rohkem kolme asja: valgust, heli ja viirukilõhna.

Seega selleks, et alustada enda lahtiristimisega, peavad sul olema täidetud mõningad tingimused.

Seda toimingut võib läbi viia näiteks kodus, kuid kindlasti kohas, kus sind ei segata. Ristimise tühistamiseks peab sul olema tool, selle ümber asetatakse ringikujuliselt põlevad teeküünlad, 4 – 6 tükki, võib ka rohkem olla.

Sellest tekib n-ö tuletelk, mis isoleerib lahtiristimise protseduuri välistest segajatest ja loob n-ö puhta ruumi.

Eelnevalt võib enda keha puhastada viirukiga, põletades viirukit ja viibides selle suitsus paar minutit.

Käepärast võta klaas joogiveega.

Ringi sisse asetatakse üks kausike soolalahusega ja teine õliga. Need valatakse kohe peale riitust tualetipotist alla.

Kui kõik on valmis seatud, võta toolil istet, toeta jalatsiteta jalad mugavalt taldadega vastu põrandat ja joo klaasist aeglaste lonksudega 1/3 ära – eelnevalt andes veele käsu: „Puhasta minu(minu lapse) keha seest ära kõik võõras ja tume ning mis ei kuulu keha omanikule.”

Kui esimene kolmandik vett on joodud, tühistata ristimine lausega: “Mina tühistan enda(minu lapse) ristimise, mina tühistan enda(minu lapse) ristimise, mina tühistan enda(minu lapse) ristimise”.

Seejärel jälgi enda kehas toimuvaid muutusi. Tavaliselt algab jalataldadest meeldiv soe või surisev energia ülesvool, mis lõpeb kusagil allpool põlvi. Samuti tekib vahel tunne, nagu kasvaksid jalataldade alla juured. See ongi nii, sest toimus enda taasühendamine Emakese Maaga. See tunne on väga meeldiv!

Nüüd joo aeglaste lonksudega ära teine kolmandik klaasi vett. Energia peatus põlvede kohal, sest ei toimunud veel ühendamist oma suguvõsaga, mis katkes ristimise hetkel.

Selleks, et end taas sugukonnaga ühendada ja saada tagasi sugukonna kaitse koos ligipääsuga sugukonna infole, tuleb öelda kolm korda: “Ühendan ennast(oma lapse) oma sugukonnaga, ühendan ennast(oma lapse) oma sugukonnaga, ühendan ennast(oma lapse) oma sugukonnaga!”

Seejärel tee kätega kõva plaks ja lausu: “Ja nii on!!!”.

Nüüd joo ära järelejäänud vesi klaasist ja jälgi energiavoogu. Enamasti tekib koheselt peale omadega ühendamist tugev soojalaine, mis tõuseb ülespoole kuni südameni, vahel ka peani ja need aistingud on väga individuaalsed. Mõnel on vaid kerged energiavood, sest inimesed on väga erineva tunnetusega, kuid peamine on teha riitus. Küll protsessid ise juba teavad, kuidas kulgeda.

Pärast riitust oled astunud Valge Rahva ridadesse ja saad alustada oma Elu ülesannete lahendamist.

Edu kõigile!”

.

PIKK EHK AEGLANE MEETOD

Tingimata ei ole vaja teha ristimisest vabastamise rituaali.

Piisab, kui nõrgendada sidet kirikuga, kuni lõpliku eemalejäämiseni, loobumiseni.

Mida rohkem pühendunum on inimene kirikule, mida rohkem ta palvetab, kirikus käib, teeb sellele religioonile omaseid toiminguid, elab, käitub, räägib ja mõtleb nii „nagu seal peab” jne, seda rohkem on ta selle kiriku egregoriga seotud ehk selle alluvuses, andes ennast temale.

Kui nüüd inimene loobub sellisest olemisest-elamisest, siis tema side selle kirikuga või egregoriga nõrgeneb üha.

Aga seda ei tohiks teha järsku, vaid tasapisi, aja jooksul. Vastasel juhul tunnetab egregor ära, et temast ennast lahti kistakse ja sellele võib järgneda „tagasilöök” ehk juhtub midagi, mis vägisi sunnib inimest sinna tagasi. Kiriku egregor ei loobu niisama kergelt.

Tark on seega aegamööda kirikust kaugeneda.

Isegi lõpuks mitte enam tema peale mõeldes.

Sest ka mõte seob, mingil määral. Rääkimata kirikuga seotud toimingutest.

Isegi neid, kes tegelikult ei ole ristitud.

.

Kuivõrd on inimene mõjutatud kristlikust egregorist, see sõltub…:

– maksimaalselt ehk ligi 100%-liselt need, kes järgivad selle keeldusid ja piiranguid, käivad regulaarselt kirikus, palvetavad kindlatel aegadel, söövad teatud toitu, teevad teatud toiminguid, järgivad kõiki käskusid.

umbes 50 %-liselt need, kes aeg-ajalt palvetavad, st siis kui neile sobib; käivad perioodiliselt, kuid mitte pidevalt kirikus; piiranguid pigem täidavad, kuid kui ei õnnestu, siis ei täida; usuvad jumalasse, kuid mitte nii fanaatiliselt kui eelmine grupp.

umbes 25 %-liselt need, kes on küll ristitud, kuid käivad kirikus harva, võib olla 1 kord aastas või harvem; palvetavad harva; jumal tuleb meelde siis, kui juhtub mingeid ebameeldivaid õnnetusi.

0 % lähedaselt (kuid natuke siiski) need, kes teavad kristliku egregori olemasolust, kuid ei usu kristlikusse jumalasse ega täida mitte mingeid egregori nõudmisi. Kuid juba ainuüksi teadmine ehk mõte seob selle egregoriga, kuigi väga vähe. Näiteks kui lähikonnas (sugulased, head tuttavad, sõbrad) on usklikke, kes täidavad-järgivad egregori nõudmisi, siis kaudselt on mõjutatud ka see, kes ise ei ole ristitud ega usu.

***

Allikad:

https://vimeo.com/325287195?fbclid=IwAR0njLgRT4kx0njc95Cn1WWWaRWT4LPdsHU28R9OFiAGXGQK7c_XUoQU8JE

https://www.youtube.com/watch?v=twtqEMCTV7Y

Sarnased postitused

1 kommentaar


Postita kommentaar