https://vk.com/@reiki_tools_for_life-chenneling-bolezn-i-starost-kak-proyavlenie-tmy-ch-1

Inimesed kipuvad sageli pimesi uskuma infot puhtalt ainult seepärast, et see on saadud kanaldamise abil, mingi meediumi kaudu. Kõlab ju uhkelt.

Aga kas teised või meie teame ikka kindlalt, kes on see, kes meie kui kanaldajaga tegelikult räägib? Kas me saame uskuda, kelleks ta ennast nimetab? Seda enam, et olendid saavad võtta selle kuju, mida ise soovivad, vastavalt sellele, keda meie soovime näha.

Aga kui see info on tulnud hoopis tumedatelt jõududelt, negatiivsetelt astraalsetelt olenditelt, teistelt inimvaenulikelt olenditelt, kes selle abil lihtsalt manipuleerivad meiega, söötes meile ette teatud „söödavat” infot? Mis siis, kui meedium on nö “üle võetud” ega ole enam puhas kanal?

Ja mis siis saab, kui me tegutseme selle meile edastatud info põhjal, muutes end, teisi ja maailma?

Ning kuidas mõjub see kanaldajale endale, tema vaimsele ja füüsilisele kehale?

***

Loe, mida on Lisa Renee kirjutanud selle teema kohta.

Kanaldamise spirituaalse kontseptsiooni kohta on ühiskonnas palju stigmatiseerimist (häbimärgistamist) ja segadust, kuna tänu selle populaarsusele New Age’is määratletakse seda üldiselt spirituaalse meediumi (vahendaja) olemusena.

Spirituaalse meediumi ehk vahendaja olemust, mida nimetatakse ka kanaldamiseks, käsitletakse siinses kontekstis protsessina, mille käigus elav inimene lubab teise olendi energiakehal ja/või mentaalse teadmise kehal asustada osa füüsilise inimolevuse aurast ja mõnikord minna täielikult üle ka füüsilisse kehasse.

Läbi sellise lubamise ja eeterliku ühenduse omaksvõtmise, mis toimub astraalkihtides selle olevuse ja kanaldaja vahel, võib see olevus saada energeetilise ja spirituaalse mõju, manipuleerimisvõime või kontrolli selle isiku üle ning juhtida tema närvisüsteemi funktsioone, mis annavad impulsse kanaldaja ajule.

Järelevaatajate grupid ( Guardians) viitavad sedasorti ülevõtvale kanaldamisele kui kõrge riskiteguriga käitumisele ülestõusmistsükli ajal, mida tuleks täielikult vältida negatiivsete olendite kuritarvitava loomuse tõttu ja NTV kavatsuste tõttu summutada inimeste teadvus Maa peal.
*
NTV – negatiivsete tulnukrasside võrgustik


NEW AGE’I KANALDUSTE OHUD

Spirituaalse meediumina toimimine hõlmab selliste olendite kanaldamist, mis imbuvad läbi eeterlikult loodud ühendusena füüsilise inimese alumise astraalkeha ja mittekehastunud olevuse spirituaalse aura või olevuste grupi vahel.

Selliseid seisundeid on nimetatud ka transsiminekuks, kehaliseks või mentaalseks kanalduseks.

Neis kanaldamise meetodites sulandub või kinnitub inimese või mitteinimese spirituaalne-energeetiline keha teise dimensiooni aegruumist füüsilise inimese energiakeha külge ehk auravälja.

Viimane tähistab kanaldaja keha.
Juhul, kui kanaldaja ei ole teadlik NTV plaanidest ega sellest, kuidas eristada energeetilisi signatuure, võib petmise korral inimesele lubamatut kahju tekitada ja valmistada ta ette kehaliseks või spirituaalseks ülevõtmiseks.

Järelevaatajate arvates tuleks sedasorti kanaldamist või spirituaalset vahendamist vältida, sest seda peetakse hinge tasandil kahjulikuks inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaal- ja spirituaalkehale.


KAHJU, MIDA SPIRITUAALSE MEEDIUMINA KANALDAMINE INIMESE FÜÜSISELE TEKITADA VÕIB:

1. Kesknärvisüsteem saab kahjustada kanaldaja keha korduva kasutamise tõttu teise olevuse poolt erinevate funktsioonide osas, mis avavad inimese potentsiaalsele spirituaalsele ja füüsilisele ülevõtmisele.

2. Kesknärvisüsteemi kahjustused, mis tulenevad kanaldamisest ilma seda mõistmata või oskuseta end kaitsta või olemata vilunud füüsilise enesekaitsepraktikate kasutajana võib kahjustada hingemaatriksi kihte ja takistada loomupärast ühinemist algse hingevaimuga, mis on sündinud koos inimkanaldaja auraga.

3. Närvisüsteemi kahjustamine ja sellest tulenevad hingekihi kahjustused sulgevad või moonutavad inimese algset DNA šablooni. See on DNA koodide lahtimuukimine, mis võimaldab varastada DNA šablooni, tulnukatel see omastada ning mitmed muud probleemid, mida negatiivsed olevused kasutavad inimrassi petmiseks ja seejärel ka orjastamiseks.

4. Kanaldaja on mitme olevuse teenistuses ega suuda seetõttu vaimselt areneda ühe hinge poolt hõivatud inimesena, temast saab mitme aurakihi spirituaalne integreerija, kes paigutub nende vahele. See tähendab, et vaimsed energeetilised kihid jäävad killustatuks ja lahutatuks, nad ei saa ühtseks ega sulandu.

5. Psühhootiline murdumine, ego suurenemine ja keha emotsionaalse stabiilsuse puudumine võivad olla korduva kanaldaja sümptomid, mis aja jooksul põhjustavad keha spirituaalse ja energeetilise killustumise ja negatiivsete egoprobleemide tekke.

6. Spirituaalkeha killustatus asetab kanaldaja kehaosad teistesse aegruumidesse, mille tulemusel liidetakse tema külge sobimatuid kehaosi, need kinnituvad temasse või ühenduvad kanaldaja füüsilise kehaga.

7. Selgeltkuulmine (häälte kuulmine) ja selgeltnägemine (visioonide nägemine) on seotud suure riskiga ning holograafiliste lisandite suunamisega kanaldajale.

Kuni pole oskust vallata tumedate jõudude manipuleerimise tehnikaid ja tulnukate seadmeid, ei tuleks otsida spirituaalset arenemise teed selgeltnägemise või selgeltkuulmise kaudu, vaid aduda hoopis kõrgemat sensoorset taju otsese taipamise näol raku tasandil.

Otsest rakutasandil teadmist on võimalik tajuda üksnes südametunnetuse põimumisel, mitte mentaalkeha kaudu. Mistahes välise meele valitsemine pole soovitatav, kuna manipulatsioonidevaba tõe otsija õpib leidma kogu suhtluse seestpoolt ja on vaba välistest manipulatsioonidest.


KOKKUVÕTTEKS

Võib öelda, et kanaldamise ja spirituaalse vahendamisega on seotud tohutult palju pettusi ja kuritegusid ning otsest meelekontrolli, et seada kahtluse alla spirituaalne suhtlemine ja kontakt valgustatud ekstradimensionaalsete olevustega mistahes vormis.

Peamised laimamisviisid spirituaalse päristõe otsijate või inimvabaduse edendajate suhtes on nende laimamine, tagakiusamine, valeinfo avaldamine, meelekontrolli ja meelelanguse tehnoloogiate kohaldamine, rünnakute suunamine läbi ohvriprogrammide ning lõhestamise ja vallutamise strateegiate kasutamine.

Nii õhutatakse kaost ja segaduse teket, et ähmastada tõde.

Kõiki neid taktikaid kasutatakse, et vassida käesoleval teemal: inimrass on mitmemõõtmeline spirituaalne kosmiline rass, kes jagab universumit paljude teiste intelligentsete eluvormidega, nii positiivsete, negatiivsete kui ka neutraalsetega.

—–

Niisiis.. asi ei ole alati nii lihtne ega süütu kui paistab. Olgem ettevaatlikud!

***

Allikas:

http://www.ainarleppik.com/spirituaalsemaailmaohud.html Tõlkinud A.H.

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar