pixabay.com/photos/world-earth-space-hands-globe-3268457/

On täiesti selge, et eesolevad ajad ei tule kerged, võib isegi öelda, et need saavad murdepunktiks paljude jaoks, nii isiklikus plaanis kui ka avalikus elus.

Aga kõiki ühiskondliku elu sündmusi saab vaadelda erinevate nurkade või tasandite kaudu ning huvitaval kombel võivad järeldused olla täiesti erinevad…

Olgu siinkohal välja toodud mõned äärmiselt olulised punktid, nelja tasandi kaudu, mitte kaldudes pessimismi või liigsesse optimismi.

*

1. tasand – POLIITILISTE SÜNDMUSTE MÕJU IGA INIMESE SAATUSELE

Praktiliselt iga riigi ja maailma “saatuslik” saavutus ühel või teisel viisil peegeldub tavalistes inimestes, viies nende ellu sisse muutusi. Praegu näiteks näeme enda ümber mingit “keskmist temperatuuri haiglas” – üldist ärevust, ebakindlust tuleviku suhtes jne.

Siiski on see pigem emotsionaalne foon, kõige tähtsam on ees. See “tähtis” peitub muutustes, mis meist igaühes selle tulemusena toimuvad. Pealegi on üsna ilmne, et muutused toimuvad mitte ainult elukorralduses ja mõningates välistes sündmustes, vaid ka paljude inimeste sisemaailmas.

Kahjuks “langevad” mõned üha sügavamale hirmu, negatiivsuse, aktsepteerimatuse, vihkamise ja muude sarnaste tunnete sisse, tekitades “tonne” negatiivset energiat. Nii juhtub nendega, kes vaatavad sündmusi AINULT füüsilise mugavuse ja heaolu seisukohalt.
Kui näha asju just selle nurga alt, siis ainuke vastuvõetav variant neile on vaikne, rahulik ja etteaimatav maailm, kus inimene elab oma rõõmuks ja naudib elu. Pealegi taandub “rõõm” peamiselt üsna igapäevastele asjadele – tarbimine ja ostud, rahaline jõukus, füüsilise keha naudingud jne.

Tõsiasi on see, et see kurikuulus mugavus ja vaikus EI OLE ikka see, milleks me siia maailma tulime! Igaühel meist on palju olulisemad ülesanded kui hästi süüa, hästi riietuda, käia huvitavates kohtades ja nii edasi.

Praegu on kõige lihtsam neil, kes mõtlevad järgmisele teemale – miks on mul ISIKLIKULT vaja elada selles muutuste ajas? Millised on minu ülesanded, mida need välised sündmused minus äratama peaksid? Mida pean nüüd õigeks ja mis on minu jaoks vastuvõetamatu? Millised on minu lähituleviku eesmärgid?

Nende küsimuste esitamine ja neile vastuste otsimine KOHE on äärmiselt oluline järgmistel põhjustel:

1) Inimesed, kes on keskendunud oma eesmärkidele ja ülesannetele, on tõhusamad ja vähem altid stressile ja ärevusele. Selle sisemine tuum toimib väliste tormide ja murrangute eest “kaitsjana”.

2) Mida rohkem inimene kuulab oma Hinge häält ja sisetunnet, seda väärtuslikum on ta oma kõrgemate aspektide (Kõrgem Mina) poolest. Fakt on see, et selline inimene suudab tänu “sisekuulmise” oskusele oma praeguseid ülesandeid paremini ja tõhusamalt ellu viia ning isegi teisi aidata (võimaluse piires).

Selline inimene on palju rohkem KAITSTUD soovimatute sündmuste “lehtrisse” sattumise eest (mis on esile kutsutud destruktiivsete egregorite tegevusest) kui see, kes elab põhimõttel “vaatlen ja muretsen lõputult”. Lõppude lõpuks juhtub kahjuks nii, et inimene kaldub väliskeskkonna mõjul tugevalt oma saatuse “optimaalsest kursist” kõrvale ja tema elustsenaarium muutub mitte paremuse poole.

Seetõttu kodanikud, kes praegu hakkavad pidevalt kartma, hukka mõistma, vihkama ja nii edasi, riskivad saada oma “valikute koridorist” KÕIGE HALVEMA saatuse. Ja mis kõige kurvem, see nende jaoks mõeldud “koridor” võib isegi laieneda ja sinna satuvad valikud, mida alguses polnud. Seda kõike seetõttu, et üldise negatiivsuse ja halbade ootuste voolu rünnaku all on võimalus, et kollektiivne tulevik võib muutuda ja koos nendega ka individuaalsed stsenaariumid.

Mida saaks teha, et ülaltoodud probleeme vältida? On ainult üks väljapääs – välisele keskendumise asemel keskenduda sisemisele – sinu areng, eesmärgid, ülesanded, sisemaailm jne.

See EI tähenda, et peab elama “roosades prillides” ja ignoreerima väliskeskkonda! Ei, tuleb lihtsalt sellega arvestada ja selle põhjal elu kulgemises “parandusi” teha.

Kuid samal ajal tuleb mõista, et kogu füüsiline maailm on omamoodi dekoratsioon ja ekraan ning kõige olulisemad on protsessid, mis toimuvad selle TAGA. See tähendab – üksiku inimese sees ja ümbritseva ruumi üldise “energia täitmise” tasandil.

*

2. tasand – RIIGID, RAHVAD JA RAHVUSED PRAEGU TOIMUVA VALGUSES

Kui vaadata sellest vaatenurgast, siis käib praegu aktiivne VÕITLUS territooriumide, ressursside, juhtimise, ülemvõimu jne eest. Pealegi peavad mõlema poole esindajad õigeks loomulikult end ja nende vastaseid hukkamõistu vääriliseks.

Kuna poliitilisi vaidlusi on ümberringi juba küllaga, võib “igale maitsele ja värvile” leida allikaid, kus sama vaatenurk on praeguste sündmuste valguses lõputult liialdatud.

Siinkohal juhiks tähelepanu järgmistele olulistele asjadele:
1)
Info, mida tavainimene telest ja internetist saab, pole ilmselgelt täielik. Selleks, et VÄHEMALT natukenegi aru saada, mis praegu toimub, tuleb olla vähemalt võimuešelonides ja saada andmeid usaldusväärsematest allikatest kui meedia.

2) VÄGA paljud ametliku võimu esindajad, keda me peame “saatuse vahekohtunikeks”, on tegelikult võimsamate jõudude ja struktuuride marionetid. Ja need nende teod, mida meile “tähtsate võtmeotsustena” esitatakse, on tegelikult “vaatemäng tavainimestele”, mis mängitakse läbi kindla plaani järgi. Kusjuures see plaan määratakse kindlaks mõni aeg ENNE selle kohest rakendamist, mõnikord isegi palju ette.
3) Järeldus – “
rahvale” edastatavale “poliitikale” liialt kaasa lüüa on ajaraisk. Selleks, et neis keerukustes vähemalt midagi mõista, tuleb kulutada palju pingutusi ja energiat ning keegi ei garanteeri, et teie “mõistmised” saavad ka siis õiged olema.

Kui inimese tegevus pole sellega kuidagi seotud (st ta ei ole võimu juures ega ole poliitiline vaatleja), siis pikkade iseseisvate katsetega kõike välja mõelda – see on tema energia garanteeritud “sulamine” vastavatesse egregoritesse, ja ta ei saa midagi vastu.

*

3. tasand – GLOBAALSED TRENDID, AJALOO KULGEMISE ARENG

Kui sellelt tasandilt vaadata, siis on järgnev täiesti ilmne – hetkel käivad seal mitte ainult mingid lokaalsed konfliktid ja ” rahaliste ressursside jagamine”. Ei, ajaloos on toimumas pöördepunkt kõige globaalsemas mõttes, mil kõik maailma süsteemid ehitatakse ümber “uutele rööbastele”.

Arvata võib, et 5-10 aasta pärast (või võib-olla isegi varem) toob see kaasa SELLISED muutused, mis on igal pool tunda – senine maailmamajanduse mudel ja poliitiliste jõudude joondumine muutub kardinaalselt. Jah, me juba tunneme olulisi muutusi, kuid see on alles ALGUS – neid tuleb veel!

Kõik eelnev on juba pikka aega “küpsenud” ja ette valmistatud nende jõudude poolt, kes TEGELIKULT maailma valitsevad. Keegi nimetab neid “varijuhtimiseks”, keegi “maailmavalitsuseks” – selle olemus ei muutu.

Nende tasemel ei ole eraldiseisvad territooriumid ja nende kuulumine konkreetsesse riiki nii olulised. Peaasi on maailmas toimuvat VAJALIKULT pöörata ja vahendite valik selleks võib olla lai.

Loomulikult ei anna keegi tavainimesele aru kolmanda astme vägede plaanidest. Pigem vastupidi, hakatakse tavakodanikke aktiivselt kaasama madalamal tasandil toimuva “kujutlusse”: kogu inimeste tähelepanu peaks siis olema suunatud just sinna.

Just teisel tasandil (riiklikud ja rahvuslikud huvid) hakatakse inimestele rakendama vajalikke “mõjutusvahendeid”, et nende tähelepanu ja kavatsused vajalikus suunas pöörata. Samal ajal on “etenduse lavastajad” ja peamised “kasusaajad” ise kõrgemal tasemel ning dirigeerivad toimuvat sealt edasi.

*

4. tasand – PLANEEDI JUHTIMINE, PLANETAARNE KONTROLL

Sellel tasandil on need, kes on VÄLJASPOOL füüsilist maailma – meie reaalsusega võrreldes kõrgemas dimensioonis. Sealt edasi sarnaneb meie maailm paljuski virtuaalse mänguruumiga ja selle juhtimiseks on palju rohkem hoobasid kui madalamatel tasemetel.

Seal on tegelikult nn “planeedi valitsejad”. Nende jaoks ei ole meiega toimuvad SÜNDMUSED nii olulised – ENERGIA (ehk siis meie planeedilt saadud “energiaheitmed”) tuleb esiplaanile.

Just sellelt 4.-ndalt tasemelt saab hallata meie reaalsuste harusid – teha neis muudatusi, ühendada/katkestada ja nii edasi. 4. tasand on meie maailmas kõikide globaalsete muutuste ALGATAJA ja ei midagi muud. Ilma tema “teadmisteta” ei toimu meie maailmas tegelikult olulisi protsesse ja seda tuleb mõista.

Loomulikult mõjutame kõik meie, Maa asukad, oma mõtete ja tegudega ka selle saatust ja tulevikuvõimalusi. Nö “Ülevalt” on aga võimalusi meid mõjutada palju ROHKEM.

Kuidas on planeedi juhtimine 4.-ndalt tasemelt kooskõlas sellega, et inimesel on oma isiklik tahe ja kavatsused? Võib küsida, et: „Kui meie ühiskonda juhitakse kindlas suunas, aga ma ei pea sinna minema, siis “pühitakse mind” ikkagi koos kõigi teistega minema?”

Vastuseks… Kui kehastumine meie maailmas läheks täiesti VASTU meie Hinge eesmärkidele, siis meid lihtsalt poleks siin. Teiseks, kui inimesel EI ole tõenäosust saatuse valikutes, näiteks raske vigastus või surm, ja samal ajal läheb ta edukalt oma teed ja saavutab kehastumiseks seatud eesmärgid, siis peaaegu 100% tõenäosusega päästab saatus teda sellistesse olukordadesse sattumast.

Kolmandaks… kui inimene vastavalt oma arengutasemele sellest maailmast ühemõtteliselt “välja kasvab” ja tal ei ole siin mingeid “pidurdavaid” karmalisi kohustusi, siis ta lihtsalt lakkab Maa peale kehastumast ja satub teise kohta.

Teisisõnu… inimmassid ja ühiskond tervikuna järgivad seda kurssi, mis on neile VAJALIK. Muidugi ei hakka keegi “ajalugu ümber pöörama” ühe inimese pärast, kuid samas ei satu ükski hing kokkupõrgetesse ja raskustesse, mis on tema jaoks täiesti MITTEVAJALIKUD.

LÕPETUSEKS…

Tuleb mõista, et me kõik – need, kes oleme praegu meie maailmas, ei ole siin juhuslikult!

Ning selle asemel, et kramplikult uudiseid lugeda, karta, nördida, hukka mõista, vihata ja nii edasi, tuleb mõelda, MIKS meie Hing siia sattus ning millised eesmärgid ja ülesanded meil hetkel on.

***

Tõlkinud Ingrid Soosaar.

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar