pixabay.com/photos/nature-rainbow-double-rainbow-122987/

Teadjanaise Hilja Aderi sõnul:

Vikerkaar on looduslik spekter. Siia spektrisse on kokku koondunud erinevate energialiikide koostoime. Sinna koostoimesse mahub maapinna erinevate kiirguvuste ja atmosfääri energiate seos omapärastes vibratsioonides. Kokku moodustub, niiskuse tulemis, eriline värvuste mäng.

Energia, mis on vikerkaare hetkeseosesse mahutatud, toimib antud paikkonnal, kus just vikerkaar esitub. Vikerkaar annab märku, et muutunud on antud paikkonna atmosfääri koostis. Vikerkaare esitust teadvustavad endale elusad olendid energeetiliselt. Vikerkaare esitusest „loeb“ taimestik, loomastik endale vajalikku teavet.

Tänapäeva inimesele on vikerkaar lihtsalt kosmiliste värvuste mäng – omapärane loodusnähtus. Tegelikult tuleb vikerkaart jälgida kui looduse indikaatorit. Igal vikerkaarel on oma sõnum.

Vikerkaare jälgimisel tuleb eristada:

  • vikerkaart
  • vikerkaare peegeldust
  • vikerkaare virvendust
helisevsonum.ee/

Täielikult on nauditav kumer-kaarjas vikerkaar üle taevalaotuse (1) nii, et tema mõlemad otsad seostuvad maapinna kiirguvusse. Tema on kinnine vikerkaar kuna mõlemad otsad seostuvad maakiirguvusega.

See vikerkaar jaatab inimesele elukõlblikku loodust, kuid jätab arvestamata inimese poolt esile kutsutud reostused. Loomadele on selline vikerkaar hoiatuseks, kuna edaspidi võib tulla selles kohas toidu nappus. Paikkonna energeetika muutub koos atmosfääriga. See toidu nappus võib olla suhteliselt lühiajaline. Sellise vikerkaarega seostuvad maakooriku kiirguslikud muutuvused.

Üle taevalaotuse kumer-kaarjas vikerkaar koos peegeldusega (2) on seostunud maapinnaga väga värviküllaselt.

Selles vikerkaares on juba jaatus inimese enda elule. Loomadele on selles kohas normaalsed elutingimused. Loomad võtavad vastu loodusliku magnetlaengu atmosfääri eriliigilistest seosest. See intensiivistab kudedesse magnetismi ladestust. Loomadel on vajalik looduslik magnetism, et säiluks konstantne kehatemperatuur. Sellega loomad ise reguleerivad enda kehatemperatuuri oma välispinnal. Loomade kehas on peenmateeria eksistentsis olemas vastavad andurid magnetismi reguleerimiseks, ladestuseks. Loomad ladestavad enda kudedesse looduslikku magnetismi vastavalt paikkonna mikrokliimale.

Inimesed ei saa looduses olevat magnetismi enda kudedesse ladestada. Inimese peenmateeria energias puudub sellekohane andur-retseptor märgisena. Loomadel on olemas vastavad peenmateeria süsteemi kuuluvad märgised ja nad toimivad peenmateeria süsteemsuses andes võimalused orienteerumiseks.

Looduslik magnetism on loomadele kasvuseos elu jäävuses olenemata kliima muutuvusest, ajastu vananemisest. Ei saa eitada, et inimese kudedes pole üldse magnetismi, magnetismi toimes toimub rakkude ainevahetus, kudede kasv. Igal inimesel on oma kehas teatud hulk magnetismi ja see seostub hetkeliselt loodusliku magnetismiga just nii, kuidas inimkehas olev peenmateeria seda seost võimaldab tarbida. Magnetism on ka gravitatsiooniväljund ja hoiab inimest maapinna küljes kinni. Sellest võib teha järelduse, et soojas kliimavööndis elavad inimesed on jooksulembelisemad kui külmas kliimas elavad inimesed. Tegelikult saab inimene oma keskendumisoskusega oma magnetismi muuta.

Vikerkaar peegelduse ja virvendusega täies ulatuses (3) on teave antud paikkonnale harmooniliseks kooseksisteerimiseks. Siin ei ole selle momendini rikutud looduslikke seoseid. Siin ei ole inimene suutnud muuta atmosfääri energiate toimivust ega teha tõkendeid maakera kiirgusväljade tulemis. Siin toimib kosmiline energia ilma takistusteta. Inimene ei ole kuigi palju teadlik, et ka tema võib kosmilise energia toimivust muuta enda teadmatu maise tegevusega, isegi ära nullida. Siin on kõige parem näide inimene ISE oma füüsilise kehaga, olemusega.

Maapinnale seostuv kahene tulpjas vikerkaar (4). Pole peegeldust ega virvendust. Selles vikerkaares esitub paikkonnale teave, et looduses ei eksisteeri kooskõla. Maa kiirgusväljades ja atmosfääri hoovustes on lühiajalised erisused. See on tingitud maakera ja KUU nihkumisest ning Galaktilise süsteemist tulevatest hetkehoovustest. Inimesi see ei puuduta. Loomastikule annab hoiatuse kuna antud paikkonna looduslik foon on muutunud ja muutumas. Loomad oskavad käituda vastavalt saadud teabele, hoiatusele.

Kahene tulpjas vikerkaar ja kahese peegeldusega (5). Siin fikseerub inimestele hoiatus. Koos loomadega tuleb arvestada nappide toiduvarudega kuna paikkonna atmosfääri muutunud koostis ei võimalda kuigi suurt taimestiku kasvu just selliste taimede osas, mida inimesed ja loomad tarbivad toiduks, söödaks.

Kolmene tulpjas vikerkaar (6). Vikerkaar, peegeldus ja virvendus selgelt esituvates värvides. See on juba tõsisem toidunappuse märge. Siin kliimastik ei lase koguda söögi- ega söödavarusid, kuna taimestik lihtsalt ei kasvata saaki. Paikkonna atmosfääris olevad taimekasvu magnetintervall-lainetused ei seostu maapinna kiirguvusega. Kiirgusväljundite lainetuses esituvad ebakõlad on tingitud galaktilistest hoovustest eriliigilistes väljundites. Neid Galaktiliste hoovuste eriliigilisi väljundeid ei suuda meie tänapäeva teadusfikseerida kuna see jääb peenmateeria valdkonda.

Vasakpoolne tulpjas vikerkaar seosega maale (7). Vikerkaare tulba pikkus pole oluline. Kosmiliste värvuste mängu ei suuda inimsilma nagunii täielikult fikseerida oma meelte tulemis täiuslikkuses. Loomad näevad kosmilist värvuste mängu täielikult. Siin toimib omapärane magnetlainetus, mis teeb valiku taimestiku kasvus teatud ajalise seosega ja ette ulatuvusega. Toimib maakera enda energeetikast tulenev taimestiku kasvu reguleerumine. See võib katkestada teatud kultuurtaimedel kasvu, arengu.

Vasakpoolne vikerkaar ja peegeldus tulpjaselt (8). See toimib loomadel kasvu seosesse ja reguleerib loomade füsioloogilisi protsesse, kuid ei toimi anatoomiliselt füüsise ehitusse. Loomade luustik ei kahjustu. Loomad ise ootavad sellise vikerkaare esitust, siis saavad lahti enda kehas olevast saastast. Selline vikerkaare esitus annab inimestele võimaluse enda keha välispinna soojuse reguleerimiseks ning nahale kaitsekihi pigmendi moodustumiseks. Inimkeha vajab tumepruuni pigmenti füsioloogilise normaalsuse säilumiseks. Olgu see tumepruun pigment kas või laiguti kehapinnal.

Vasakpoolne vikerkaar, peegeldus ja virvendus (9). Maakera ise sekkub oma energiatulemiga atmosfääri nii, et lahustuvad atmosfääri mõned koostisosad, isegi ained. Selleks toimib maakera enda nihkumise energia kiiruslikkuses. See on omapärane magnetismi süsteemsus, ega puuduta taimestikku, loomastikku ega inimkonda. See on atmosfääri magnetism vertikaalsuses.

Parempoolsed tulpjad vikerkaared (10) esitavad ennast harvemini. Nad on kosmilise nihkumise seosega. Nad reguleerivad maakera energiasüsteeme peenmateeria süsteemsuses. Parempoolne tulpjas vikerkaar esitab tugeva magnetismi tulemi Maakera nähtamatule teljepulgale magnetkinnitusele Bermuudas. Reguleerub sealne magnetism vastavalt kosmilisele nihkumise-seosele. Neid nii öelda väikesi Bermuudasid on maakeral üksjagu. Nende magnettoimet reguleeritaksegi kosmiliste värvuste seosega vikerkaartes inimsilmale nähtavana. Tegelikult esitub Eestis anomaalseid paiku kuhu toimib tugev looduslik magnetism oma eriliikides. Inimesel tuleb ISE need kohad ära tunnetada ja endale teadvustada kui loodusnähtus.

Vikerkaare kumerkaarjus vastu maapinda (11). Selline vikerkaar esitub harva teatud piirkonnas. Tema laadib maakera ümbritsevat horisontaalenergia tulemit eriliste magnetliikidega, et säiluks füüsiline olustik ja sinna sisse mahtuv füüsiline elu. Reguleerib maakera enda nihkumise kiirust.

Vikerkaare kumerkaarjus maapoole, kuid ei seostu maapinnaga (12). See tuletab inimestele meelde katastroofe loodusliku tulemiga. On katastroofi eelne teave isegi globaalsuses.

Vikerkaare osad kahel pool PÄIKEST. Need vikerkaared teadvustavad lähenevaid katastroofe, hävingut, kus kannatajateks kogu elus loodus kaasa arvatud inimesed. Atmosfääris esituvad erilised magnetliigid seostuvad maapinna kiirgusega võivad põhjustada globaalseid tulehävinguid, tulekahjusid, mida ei suudetagi kustutada.

Võivad tekkida atmosfääris eriliigilised magnettoimed mis mõjutavad maakeral kasutatavat tehnikat, kutsudes esile katastroofe, anomaalseid nähtusi. Inimeste enda tehnika kasutus võib muutuda katastroofseks.

Üldiselt pilvedes esituvad vikerkaared on hoiatus anomaaliateks nii paikkonnas kui globaalselt. Kui vikerkaartel pole seost maa pinnaga, horisondiga.

Vikerkaarte esitus atmosfääris on pidev olenemata aastaajast. Ainult inimesed ei näe külma ilmaga vikerkaari kui kosmiliste värvuste mängu. Talvised vikerkaared on teisema värvigammaga. Nende magnetismi intervall-sagedus toimib intensiivsemalt atmosfääris ja ei seostu kuigi tihedalt maapinna kiirguvusega. See on hetkeseos. Vikerkaare magnetlainetus on vajalik ja toimib, võimaldades elu jaatuse elusatele üksustele ka talveuinakus olles. Inimene saab vikerkaare nägemisest omapärase naudingu, inspiratsiooni uuteks tegudeks.

INIMENE ja LOODUS on TERVIK.”

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar