https://www.thetimes.co.uk/article/artist-mear-one-kalen-ockerman-admits-he-was-warned-over-antisemitic-mural-vh7262sx9

Inimene on vaimust lahti ühendatud, täidab vaid oma keha ja meelte ootusi.

Nii lihtne see kõik ongi. 

Seetõttu on inimesed väga kergesti manipuleeritavad, vähemalt enamus neist, nad on ära hüpnotiseeritud. Ülejäänud, kes endaga manipuleerida ei lase, keda ei ole võimalik hüpnotiseerida, kes suudavad kainelt mõelda, moodustavad kahjuks vähemuse. Tavaliselt need esimesed naeravad need teised välja, suutmata tegelikult ISE mõista…

.

JUBA AASTAL 2017 KIRJUTAS ÜLO VOOGLAID NII:

Märkimisväärne osa Eesti elanikkonnast tunneb ennast absurdisituatsioonis. Miks?

– Riik on edasi- ja tagasisidestamata, st ei ole juhitav ja ei saa funktsioneerida, muutuda ja areneda ka iseregulatsiooni korras.

– Eestis enam sellist kohta, kus oleks ühiskonna- ja kultuurielu analüüsiks võimeline seltskond.

– Eesti haridussüsteem on jätnud rahva ilma orienteerumiseks ja otsustamises osalemiseks vajalikust ettevalmistusest.

– Kiiresti on kasvanud varaline diferentseeritus.

– Suur osa elanikkonnast on riigist võõrdunud ja mis eriti halb, suurele osale elanikkonnast on riik võõrandunud. (Toompeal ja ka mitmel pool mujal) ei teata isegi seda, mille poolest võõrdumine ja võõrandumine erinevad, millest nad on tingitud ja mis neist sõltub.)

– Peale võõrdumise ja võõrandumise on ühiskonnas olla veel hulk teisi sotsiaalseid pingeid.

– See protseduur, mida meil nimetatakse valimisteks, on pigem petuskeemide süsteem. Jah, rahvast on võimalik petta ka 19. aastal, aga selle tagajärjel süveneb veel enam nii võõrdumine kui võõrandumine ja põgenemine.

– Riik on üdini ebaefektiivne ja püsib püsti vaid igaliiki “abide” ning “toetuste” varal. Kui kaua? Arukad inimesed võtaksid meetmeid… Kui algab järjekordne majanduskriis, kasvab see (väga suure tõenäosusega) üle üldkriisiks.

– Eestis etendab erakordselt halba osa nn ajakirjandus.

– Erakondlik Eesti pole mingi saavutus. Demokraatiast pole mingeid jälgi.”

.

OLUKORRAST PALJUDES RIIKIDES

https://www.teahub.io/viewwp/wwxmox_new-world-order-space/

Demokraatia on muutunud totaalseks diktaatorlikuks režiimiks, jälgimisühiskonnaks, repressioonideks, inimeste õiguste ja vabaduste jalge alla tallamiseks, kohustuslikuks allumiseks, olukorraks, kus valitsust ei huvita rahva arvamus või soovid. Rahvas on poliitikute jaoks vaid numbrid.

Lockdown`id, toidukaupade ja energia hindade tõus suretab keskklassi ja väiketootmise välja.

Võitlus traditsiooniliste väärtuste säilitamise eest varjab endas tegelikult kontrolli sisseseadmist inimese hingelise sfääri, sotsiaalse käitumise ja sotsiaalse evolutsiooni üle. Seega, kui see õnnestubki, on see ainult väline, seespidiselt on aga hoopis muu asi.

See võimaldabki kõike praegusel ajal toimuvat ja ka edaspidist.

Vana maailm oma tavapärasel kujul lahkub, uus maailm otsib uut “kanalit” ja kõik päevakajalised sündmused, nende tihenemine ajas ja dünaamikas on selle kinnituseks.

Mis ootab meid tulevikus: “inimnäoga” postkapitalism, mingi versioon varasemast või saab see olema midagi uut ja enneolematut?

.

MAAILMAVALITSEJATE TÕENÄOLISED PLAANID ehk vähem või rohkem mustemad stsenaariumid:

 • https://www.popscreen.com/prod/MTU4ODcyMDcx/-Anti-New-World-Order-Anti-Illuminati-David-Dees-T-Shirt

  Kontroll sotsiaalse käitumise üle, sotsiaalvõrgustikes ja infovoo üle. Kontroll ka pere käitumise üle. Pere lõhkumine (sest on teada, et kui laps viibib vähemalt kuni 7. eluaastani armastavas ema-isa õhkkonnas, siis on hiljem, täiskasvanuna, raske temaga manipuleerida).

 • Jääb teatud suletus. Lockdown`id seoses kliimaga, täpsemalt kliimahüsteeriaga. Eesmärgiks hävitada väiketootmine.
 • Kui enam haigustega inimesi kodus ei suudeta hoida, siis minnakse üle teiste ”põhjuste” peale.
 • Põhjusteks on näiteks ökoloogilised põhjused: mürgine õhk, kliimahüsteeria (PS! Kliimasoojenemine – see on pettus, sest tegelikult me läheneme järgmisele väikesel jääajale).
 • Bio-öko-tehno-fašism, st meditsiiniline kontroll-kliimahüsteeria-numbristamine.
 • Uus, käimasolev tööstusrevolutsioon tähendab eelkõige inimese muutmist (DNA muutmine), et saada kuulekaid alluvaid töötajaid ehk orje.
 • Maailma ümberehitamine, omamoodi ”perestroika”, kus pole kohta väikeettevõtjatel ja keskklassil.
 • Ühiskonna jätkuv diferentseerimine, sarnaselt kastide süsteemile Indias.
 • Kõigi inimeste numbristamine, koodistamine-kodeerimine või kiibistamine, mis võimaldab anda ühtedele inimestele rohkem võimalusi kui teistele. Juba praegu suunatakse inimesi üha rohkem (mugavuse huvides) tarbima neid teenuseid, kus on vaja numbrit, ennast isikustades ja sidudes.
 • Riigist lahkumine on samuti kontrolli all.
 • Kellel numbrit ei ole, heidetakse ühiskonnast välja, sest kõik toimub numbrite abil.
 • Sularaha ärakaotamine, mis sunnib hoidma raha pangas, kust saab selle aga kergesti inimeselt ära võtta, näiteks trahvideks. Kui aga kontol raha pole, siis kinnisvara arestimine.
 • Ise mahedalt toidutaimede kasvatamise võimaluse äravõtmine, seemnete saamise mitte võimaldamine jne.
 • Olukord, kus inimene saab toidu soetada ainult poest, sund süüa ebatervislikku toidu, mis on täis keemiat ja GMO-d.
 • Toidunormide ja dieetide kehtestamine. Ligipääs toidule on valikuline.
 • Inimese tervise edasine halvendamine järgmiste „pandeemiate”, sundvaktsineerimiste, ebatervisliku toidu, allopaatilise ehk ametliku teadusliku meditsiini sundkasutamise jne abil.
 • Inimese eluea lühendamine umbes 40. eluaasta peale.
 • Inimkonna arvu edasine vähendamine.
 • Inimese muutmine teiseks olendiks, kui ta võtab sisse mingit geenmuundavat asja. Sellega algab transhumanismi ajastu.

.

4 ARENGUTEED:

1) Optimaalne

Kui inimkonda leiab endas jõudu blokeerida praeguse aja negatiivsed tulemused.

2) Revolutsiooniline

Kui inimkond mitte ainult ei blokeeri need negatiivsed tulemused, vaid teeb ka hüppe tulevikku.

NEED 2 VARIANTI ON EBAUSUTAVAD, SEST:

Kaasaegne läänemaailma eliit ei suuda realiseerida neid variante, sest valitsuses olevad inimesed on nõrga tahtejõuga ja ebaadekvaatsed.

Ei suuda ka suurem osa inimmassist, sest viimase 100-150 aasta jooksul on läänemaailmas propaganda, repressioonide, tarbimise standartiseerimise vaimus kasvatatud 5-6 põlvkonda inimesi, standardse mõtlemisega.

3) Katastroofiline

St et tuleb katastroof. Selle tõenäosust hindavad eksperdid 50% peale.

4) Antropoloogiline üleminek

Selle tõenäosust hindavad eksperdid 25% peale.

See tähendab, et tekib ühiskond, kus pole mitte mingit keskklassi, vaid on ülem- ja alamklass, kes erinevad teineteisest nagu 2 bioloogilist liiki (sarnanedes India kastisüsteemile). Esimesed elavad 120-140 aastat, toituvad kvaliteetselt ja naturaalselt ning pääsevad geneetilisest kontrollist nende üle. Teised aga elavad 60-70 aastat, toitudes kunstlikust või asendustoidust, elades illusioonides ehk pettustes ning on allutatud geneetilisele kontrollile. Distantsõpe jääb massidele, kontaktõpe eliidile. E-raamatud massidele, paberraamatud eliidile.

PS!

Maakera erinevates riikides võib kujuneda erinev stsenaarium.

.

MIDA KARDAVAD MAAILMAVALITSEJAD?

https://www.thetimes.co.uk/article/could-antivaxxers-hinder-a-potential-coronavirus-vaccine-hhtzhzsfm

1) Sotsiaalne vastupanu, plahvatus.

2) Väga aeglane kulgemise tempo, saboteerimise ja allumatuse tõttu.

PS! Globalistidel on oma plaani teostamiseks aega maksimaalselt 7-8 aastat (osa sellest on juba läinud), et jõuda enne “ärkamist” ja suurt vastupanu oma projekt kiiresti teostada, seepärast venimine on nende kahjuks.

3) Kui kasvõi üks suurriik (Hiina, USA, Venemaa) väljub sellest protsessist. Siis muutuvad nende plaanid tuhaks.

.

LÕPETUSEKS…

See, kuidas asjad praeguseks hetkeks on kulgenud (Hiinas ja USA-s, mis võib öelda, et on mängust välja saanud), näitab, et plaanid ei lähe päris nii nagu maailmavalitsejad on soovinud. On lootust optimismiks.

MIDA ROHKEM ON VASTUPANU, SEDA PAREM!  Ja seda pehmem on üleminek tulevikku.

Niisiis.. tehkem teadlikke otsuseid!

Head mõtted, sõnad, teod.

Tuleb levitada tõde, eriti neile, kes siiski kahtlevad süsteemis.

Tuleb võita kahtlejad oma poolele. Nii saab hoopis MEIST see MASS, kes on ÜLEKAALUS.

Igaüks loeb. Veel parem, kui see on massiline.

Inimesed peavad ühinema, mitte olema lõhestatud. Rahvas peaks hiljemalt jaanuaris-veebruaris 2022.a. näitama, et ta ei koosne numbritest. Hiljem ei pruugi sellest enam kasu olla. Seda näitavad astroloogilised seisud.

Istumine käed rüpes ja oodates, et asi paraneb justkui võluväel, iseenesest või et tuleb keegi “päästja” – see ei muuda midagi.

Politsei ja sõjavägi ei tohiks minna rahva vastu.

“Õiglus ei tule läbi kohtute, vaid inimeste poolt, kes tõusevad üles.” (Reiner Fuellmich)

Et me ei peaks tulevikus lastelaste ees häbi tundma, miks me midagi ei teinud, miks olime nõus..

PS! Muide, me võime ka ise taassündides sattuda sellesse tulevikku.

***

Toimetanud ja tõlkinud Ingrid Soosaar.

Kasutatud tekstid:

Andrei Fursov, ajalooteadlane ja sotsioloog.

Ülo Vooglaid, sotsiaalteadlane, haridustegelane ja poliitik.

Lilia Nor, meedium, ekstrasenss, parapsühholoog.

Mattias Desmet, kliinilise psühholoogia professor, psühhoanalüütik.

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar