Psühholoogiline küpsus – see on omaenda psüühilise oleku hindamise tähtis komponent.

Küpsus soodustab isiksuse kõigi võimete ja annete avanemist, aitab kaasa nii hingelisele kui ka materiaalsele õitsengule.

psyconst.ru/psihologicheskaia-zrelost-eto-ponimanie/

Antud nimekiri on väga kasulik neile, kes armastavad kvaliteetset toitu oma mõistusele ning kes igati toetavad enda intellektuaalset kasvu.

Abraham Maslow ise eeldas, et isiksused, kellel on allpooltoodud omadused,
moodustavad elanikkonnast vaid 1%
ning on teatud määral kõrgväärtusliku inimese mudeliks
need on need, kes on psühholoogiliselt terved ja väljendavad maksimaalselt inimeste inimlikku olemust.

 

15 TUNDEMÄRKI:

 1. Reaalsuse palju adekvaatsem vastuvõtmine. See on vaba aktuaalsetest vajadustest, stereotüüpidest, eelarvamustest. Huvi tundmatu suhtes.
 2. Enda ja teiste võtmine sellistena nagu nad on. Kunstliku ja kiskjaliku käitumislaadi puudumine ning teiste poolt sellise käitumise mitte vastuvõtmine.
 3. Väljenduste spontaansus, lihtsus ja loomulikkus. Määratud rituaalide, traditsioonide ja tseremooniate järgimine, kuid nende suhtes vajaliku huumorimeelega suhtumine.
 4. Suunitletud tegevus. Need inimesed on harilikult hõivatud mitte endaga, vaid oma eluülesandega. Tavaliselt seovad nad oma tegevuse universaalsete väärtustega ning kalduvad seda vaatlema mitte käesoleva hetke, vaid igaviku vaatenurgast. Seetõttu on nad kõik mingil määral filosoofid.
 5. Paljude sündmuste suhtes eemalehoidmise positsioon. See aitab neil suhteliselt rahulikult taluda ebameeldivusi ja olla vähem kahjustatud välisest. Sageli kalduvad üksindusele.
 6. Autonoomia ja sõltumatus ümbritsevast. Vastupidavus frusteerivatele välisfaktoritele.
 7. Vastuvõtmiste värskus. Iga kord tundub uuena ka juba varem teada olnud asi.
 8. Äärmuslikud üleelamised, mis on iseloomulikud iseenda Mina kadumise tunnetamisele.
 9. Inimkonnaga üksolemise tunne tervikuna.
 10. Sõprus teiste ennast teostavate inimestega. Kitsas sõprade ring, kellega suhted on ülimalt sügavad. Vaenulikkuse ilmingute puudmine isiklikes suhetes.
 11. Demokraatlikkus suhetes. Valmidus õppida teistelt.
 12. Püsivad sisemised moraalinormid. Tunnetavad teravalt head ja kurja. Orienteeritus sihile, ja vahendid on sellele allutatud.
 13. Filosoofiline huumorimeel. Elusse ja iseendasse huumoriga suhtumine. Kellegi alaväärsus või õnnetus ei ole mitte kunagi naljakas.
 14. Loomingulisus, mis ei sõltu sellest, millega inimene tegeleb, vaid mis ilmneb kõigis tema tegudes.
 15. Kriitiline suhtumine kultuuri, millesse kuuluvad; sellest hea väljaselekteerimine ja halva kõrvalejätmine. Tunnetavad ennast rohkem inimkonna, kui ühe kultuuri esindajatena.

 

Tõlkinud Ingrid Soosaar (Prass).
CopyRight ©
Allikas:
fit4brain.com

Sarnased postitused

Kommentaarid puuduvad


Postita kommentaar