Šamanistlik energia tagasisaamise tehnika. Omamoodi „nooruse eliksiir”

personaltao.com/soul-spirit/soul-retrieval/

Kõik inimesed on energeetilised olendid. Seetõttu selleks, et olla selle maailmaga harmoonias, on vaja teada, kuidas korraldada oma energiat.

Praktiliselt iga inimene tunnetab erinevaid emotsioone mingite elujuhtumite korral.

Selle juures jätab ta oma energiat neisse kohtadesse, aga pärast hakkab nõrgenema energiapuuduse tõttu.

Kas eksisteerib kaotatud energia tagasisaamise meetodeid?

Jah, kahtlemata.

Üks efektiivne šamanistlik tehnika võimaldab teil kaotatud energia tagasi oma kohale tuua.

Üks tark šamaan on öelnud, et meid tõmbab teiste inimeste poole ainult energiapuuduse tõttu meis endis. Ise seda mitte märgates otsime neis teistes inimestes oma kadunud energiat.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Uskumatu trikk kiiremaks uinumiseks

softvay-net.net

Paljud inimesed kannatavad unetuse käes. Väidetavalt ei saa praktiliselt lausa 15-20 % inimesi korralikult magada.

See aga teeb tervisele kahju. Sest sisuliselt ei saa organism sel juhul puhata. Keha ei saa lõõgastuda ja kaotab rohkem jõudu kui vajalik.

Unetusega tuleb tingimata tegeleda.

Kui seda mitte teha, siis võivad organismis alguse saada palju globaalsemad krahhid.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Šamaanid: haigustel on ainult 3 põhjust

lifecoachcode.com/2017/05/27/

Šamaanid ei ole nõiad. Nad on luust ja lihast, reaalsed mehed ja naised, kes suudavad siseneda kõrgema teadvuse olekusse, võimelised vastu võtma ning suhtlema meetoditega, mis ei ole tavatingimustes võimalikud.

Tänu keerulistele treeningutele, võivad šamaanid kanda kõrget teadlikkust sellest, mis neid eraldab füüsilisest kehast ning annab võimaluse sooritada rändamisi iseenda sisemaailmas, sõltumata ilmast.

Šamaani jaoks on selge vahe keha ravimi ning hinge ravimi vahel, pidades neid siiski teineteist täiendavaks.

Kui näiteks mees tuleb koju nooleotsaga jalas, siis tähendab, et ei ole aeg transsi minna, vaid tuleb nool haavast välja võtta, et peatada verejooks, ennetamaks infektsiooni ja soodustamaks paranemist.

Kehameditsiini ja šamaanide kogukondade jaoks on tulnud aeg teada saada selles küsimuses palju asju.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

 

Inimese eeterkeha ja looduslik eeterväli. Planeet Maa olevik ja tulevik

/santuariodelalba.wordpress.com/2014/12/21/invocacion-a-los-cuatro-elementos/

Planeet Maa on elusorganism, tal on oma hingamine ning südamerütm. Maad aitavad reguleerida ning tasakaalus hoida meile nähtamatud stiihiad ja olendid. Koos teiste omasugustega kantakse deevadena hoolt Maa teatud füüsilise osa eest. Deeva – elementaalolend loodusriigis.

Aga ka inimesed on Maa kui elusolendiga tihedalt seotud. Kõik sõltuvad üksteisest.

Palju rohkem kui me oma pealiskaudse mõtlemisega arvame.

Sest inimene ei koosne ainult DNA-st, rakkudest, kromosoomidest, kudedest ja organitest, vaid ka ürgollusest ehk algelementidest (vesi, tuli, maa ja õhk), mis on kõige algne olemus, ja samuti eetrist.

Eeter, kvintessents, ilmaruum ehk akasha – see on kõigi nelja elemendi alus.

Eetrit võib tõlgendada kui midagi, mis asub sealpool materiaalset maailma.

Lugegem, mida on inimeste, loodusvaimude ja planeedi ning nende seoste ja tuleviku kohta rääkinud teosoof Mahatma Moria, üks Jelena Blavatskaja õpetajatest.

 

MIS TÄHTSUS ON INIMESE EETERKEHAL?

solunastarhealing.weebly.com/blog-articles

Veevaim, tulevaim, maavaim, õhuvaim – kõik neli looduslikku vaimu moodustavad inimese eeterkeha ja kõik koos loovad baasilise mõistusliku elektromagnetilise välja, mis sõna otseses mõttes hoiab kogu kõige erinevamate elundite rakukooslust koos ja täielikus koostöös üksteist täiendades.

Inimese eeterkehal on väga oluline roll. Kui füüsiline keha koosneb organitest, mis täiendavad üksteist, siis eeterkehal on kombineeritud loodusvaimude kiirgav olemus, mis määrab kogu ümbritseva loodusmaailma mitmekesisuse.

Igal inimese kehal on oma elementaal, mida võib nimetada kehaelementaaliks. See on element, mis teatud inimese puhul on esilekerkivam, jääb kogu eluks tema valitsevaks elemendiks. See on elementaal, mis on võimeline vastu võtma füüsilise keha mõttevormi (tehnilisi jooniseid).

Loodusvaimud teevad looduskeskkonnas alati koostööd ja määravad ühiselt looduslike taime- ja loomakoosluste koostise. Elaval ja tervel loodusvaimul on vastavate elusolendite omadused, kuid nende olemuseks on väli. Sellel väljal on erinevus faaside manifestatsioonis ja ainult nelja elemendi koosluses luuakse mitmemõõtmselise tähtsusega väli, mis on võimeline füüsilistele subjektidele vastu võtma ja andma kasvuenergiat.

leprincelointain.blogspot.com/2018/11/john-anster-fitzgerald-1819-1906.html

Eeterlikud vaimud, mis moodustavad ühe või teise taime- või loomaliigi koosluse, on alati võimelised omavahel rolle jaotama ega ürita kunagi üksteise üle valitseda, rikkudes vastastikuse koostöö harmoonilisi vorme.

On olemas ka elementaalid, kellel on veel arenenum teadvusseisund ning kes on kaasatud looduses ilmnevate suuremate nähtuste manifesteerimisse.

Selleks võib olla mistahes nähtus, alates mingist süsteemist looduses, mida me oleme mõnevõrra ekslikult nimetanud ökosüsteemiks — nagu näiteks terve mets või elukooslus mingis meres, need siis on kohavaimud — või isegi veel suuremad protsessid, nagu näiteks ilmastikumustrid või planeet Maa tervikuna. On olemas ka sellised elementaalid, kes on teadlikud kõigest, mis toimub Maa füüsilisel tasandil. Samuti on olemas elementaalid, kes on teadlikud vastavalt kõigest, mis toimub Maa emotsionaalsel või mentaalsel või identiteeditasandil. /visioonid.ee/

Kuid need tingimused omavad kohta puutumatu looduse tingimustes, kuhu ei sekku kellegi kõrvalise tahe, et saada omakasu või ülekaalu.

Inimene kõigis Maa looduslikes kogukondades on suutnud mitte lihtsalt sekkuda, vaid teha need kohad vigaseks, oma individuaalsuse kaotanuks.

Seetõttu on Maakera universumi eeterkiht lakanud olemast harmooniline ning on juba mõnda aega isegi inimese enda suhtes pahaloomuline ja agressiivne.

 

KUIDAS ON INIMENE SEOTUD LOODUSLIKU EETRIVÄLJAGA?

Inimkeha eeterlik osa, mis koosneb looduslike stiihiaelementide kooslusest – vesi, õhk, tuli ja maa, on tervenisti ja täielikult seotud looduses leiduvate elementide vaimudega.

Kui inimese eeterkeha ja looduse eeterkeha vahel tekib mingil põhjusel ühenduse häire, kaotab inimkeha elujõulisuse ja eetermaatriks, mis dikteerib füüsilisele kehale rakuelu ühtsust ja vastastikust koostööd, kaob täielikult, kuid enne seda degradeeub pikka aega.

Inimesel on võime süüa toitu, juua vett, soojendada end tule ääres, töötada maaga ja see säästab paljusid linnaelanikke nende füüsilise keha täielikust degradeerumisest linnatingimustes.

dailymanagementreview.com/China-extends-restrictions-on-the-work-of-industrial-enterprises_a4307.html

Suurtes linnades toimub inimese eeterkeha eraldumine looduslikest elementidest ning füüsiline keha hakkab haigestuma ning lagunema (degradeeruma).

Suurlinnade haigused on kõigile teada. See on värske õhu puudus ja täielik sideme puudmine elusoleva Maaga. Inimesed peaaegu ei näe lahtist tuld. Vesi veevarustussüsteemi kraanides on tapetud karmi puhastamise ja igasuguse veevarustussüsteemide enda põhjustatud reostuse tagajärjel. Seega muutub inimese elu suures linnas tapvaks tema eeterkeha suhtes ja tema füüsilise keha lagunemiseks.

Kui inimene muudab oma elukoha looduslikuks, siis füüsiline keha taastub sageli väga kiiresti ning see muutub harmooniliseks , inimese ja teda ümbritseva keskkonna jaoks kasulikuks.

Selle põhjuseks on eeterkeha taastumine, mis satub lähedase ja sünnipärase stiihia sisse (millest koosneb inimese eeterkeha), see tähendab, et tervendab impulss ka kõigi organite kõigi rakusüsteemide jaoks.

 

KUIDAS MÕJUTAB TAPETUD LOODUS INIMEST?

weetracker.com/2019/10/27/over-4-mn-forest-hectares-are-cut-annually-this-largest-ever-individual-investment-to-restore-africas-greenery/

Kõrgemate Elementide looduslike vaimude tapmine muudab selle piirkonna kõrbeks.

Planeedi hüljatud kohtade pindala suureneb järjest ja on ilmne, et Looduse elementaarvaimudel ei ole kerge suurte linnade inimstruktuuride ja sõjaväe polügoonide kõrval.

Sõjaline tegevus Maal põhjustab stiihiate elementaarvaimudele nii kohutavaid hädasid, et selleteemaline vestlus nõuab eraldi ja pikka vestlust.

Alustagem sellest, et tumedad jõud korraldavad inimeste käte abil tuumaplahvatusi: õhus, vees, maa sees ja isegi vulkaanide kraatrites. Tundub, et see on juhus, kuid tegelikult mitte.

Tumedad jõud vihkavad loodusvaime ja teavad, et kui need kaovad, saab inimkond täielikult omandada biorobotite omadused, mida nad vajavad masside kontrollimiseks, et massid teeks neile kasulikke tegevusi.

Tumedad jõud ei vaja Loodust. Nad elavad tehnokraatlikes põrgudes, mille sees pole loodusvaimudel kohta, aga inimene jääb ilma oma eeterkeha maatriksist.

 

KAS INIMESE STRUKTUURI ON VÕIMALIK MUUTA?

.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/05/07/artificial-intelligence-is-creating-a-fake-world-what-does-that-mean-for-humans/

Kui inimesel peaks füüsilise keha moodustamiseks olema eetermaatriks, siis millega saab seda asendada?

Inimese eetermaatriks on elusate mõistuslike elektromagnetiliste väljade kombineeritud konglomeraat, millel igal organil on oma helendus, oma temperatuur ja oma rakukoosluse koostis. Keharakud on erinevad kardinaalselt üksteisest ja teostavad väga erinevat tööd igaühe vastastikuseks kooseksisteerimiseks eraldi, aga ka koos täielikus ühtsuses.

Tumedas süsteemis püütakse võrdsustada kõik rakustruktuurid ühesuguseks, üheks üldiseks ja universaalseks, mis sarnaneb väga universaalsusega, mida valdavad biorobotid – tumeda maailma orjad. Hallid on sellepärast hallid, et neil on eetrilise mitmekesisuse väljavormid täielikult hävinenud ja kogu rakusüsteem on viidud halli ühetaolisuseni.

See on võrreldav sellega, mida pimeduse süsteemi valitsejad kutsuvad tegema ja praktikas juba teostavad, sundides inimesi segunema abielusuhtes, lahjendades oma geene võõrapäraste rasside ja liikidega.

Sellise innukalt segamise lõpptulemus on kindlasti hall inimene, kellel pole oma individuaalsust, kuid kellel on hästikontrollitud orja ja energiavampiiride ohvri täielik komplekt.

Tapetud loodus pole pimeduse süsteemis juhuslik tulemus.

Selle eesmärgi saavutab see maapealsete elanike parasiitne osa, kes soovivad selle maailma tervenisti ja täielikult orjastada.

Tapetud planeedid võivad olla näide selliste looduslike komplekside (mida juhivad stiihiate põhielemendid – vee, maa, õhu, tule vaim) eesmärgipärasest hävitamisest.

Praegu toimub inimese tahtlik eraldamine looduslikust kompleksist.

Inimesed elavad suurtes linnades. Toitu toodavad tohutud ettevõtted, mis kasutavad planeedi loodusjõude röövellikult, kasvatades GMO-tooteid ja loomi, ja siis inimene sööb selle kõik ära ning jääb haigeks ja nõrgaks.

diabetes.org/diabetes/medication-management

Farmakoloogilise tootmise ja loodusvarade röövelliku kasutamise vahel on ilmselge seos.

Kui inimene on looduslikust kompleksist täielikult eraldunud või ei saa tervendavas looduses viibida, siis tema eeterkeha ammendub ning lakkab enam toimimast sideainena. Lakkab ka loomast tervislikke suhteid inimese keha rakukoosluste vahel.

Inimene jääb haigeks! Haigused on väga erinevad, kuid kõik need on seotud ka (stiihia)elementidega, sõltuvalt sellest, milline organ on haige. Normaalseks raviks peaks inimese asetama tingimustesse, kus domineeriks üks või teine stiihiaelement, et tema nõrgestatud elund saaks vajaliku annuse stiihiaenergiat ja sellisest ravist piisaks. Kuid inimkeskkonnas tehakse kõik täiesti erinevalt.

Inimene jäi haigeks ja teda hakatakse toitma igasuguste keerulise keemilise koostisega ravimitega, mis kehasse sattudes muudavad täielikult ja tevenisti rakkudevahelises keskkonnas metaboolsete protsesside tingimusi ja isoleerivad täielikult eetermaatriksiefekti mõju elunditele, asendades selle mõju keemiliste elementide kunstilku sekkumisega.

Neil on küll teataval määral ka loodusliku päritoluga omadused, kuid kunstlikult loodud, laboritingimustes sünteesitud. Need loovad tingimused samasuguseks tehisliku koostisega väljaks.

hackernoon.com/embrace-being-a-programmable-biorobot-hack-your-own-cravings-83fc7e79bf12

Teisisõnu… kui inimest ravitakse tablettidega, siis muudab ta kardinaalselt oma inimloomuse bioroboti olemuseks. Selline inimene ei saa enam looduses elada, ta kannatab puhta õhu käes, ta on Päikese suhtes sügavalt ükskõikne ja ta ei saa enam aru teisest inimesest, kes elab looduses ja tunneb oma sugulust elementidega.

Selline ümbersünd on Maal laialt levinud ja need inimesed on muutunud mitteinimesteks, kunstlike põllustruktuuride biokeemilisteks konglomeraatideks, kes toituvad rafineeritud toitudest, biolisanditest, joovad alkoholi kui peamist eluenergiat ja kasutavad igasuguseid vahendeid oma seksuaalsete vajaduste rahuldamiseks.

Sellistel inimestel pole enam probleeme kõrgete emotsioonidega, mis hõlmavad armastust ja kaastunnet teistele. Egotsentrism saab ainsaks eksistentsivormiks samade egotsentriliste isiksuste seas. Ja kõik see juhtub ühe – kahe inimpõlve jooksul

Nii sünnib maailm ümber loomulikust inimkooslusest kunstlikuks. See aga ei suuda elada uuel ajastul, kuna pole võimeline kohanema uute energiatega, mis mitte lihtsalt ainult ei tule Maa pinnale kui uus reaalsus, vaid mis dikteerivad ka uue elu tingimusi nii loodusele endale kui ka inimesele tema sees.

 

VÕIMALIK TULEVIKU STSENAARIUM. Juhul, kui midagi muutvat ette ei võeta

Inimesed võivad öelda, et nad ei saa ise reaalsust mõjutada…

Nad elavad tingimustes, mida neile võimaldab riik. Aga riiki juhivad need, kellele loodus ega loodusvaimud (kõrgemad stiihiad) ei ole tähtsad. Keegi neist isegi ei mõtle sellele. Ja tulemuseks on saanud see, et Maa muutub viljatuks, vesi ja õhk mürgiseks, tuli aga inimesele ja loodusele vaenulikuks.

futuretimeline.net/blog/2016/12/8.htm

Ilma pimeduse süsteemi ümber muutmata kasvavad sellised muutused ainult nagu laviin. Planeedi kogu elava hukkumine võib toimuda stiihiliselt ning keegi ei suuda seda hävitavat laviini peatada. Inimene selle sees saab lihtsalt selleks liivateraks, mis kandub vooluga kõrbe rannale, kus pole elutingimusi.

Inimene on loodud looduse osana ja kui ta hävitab selle looduse oma kätega, siis pole tal endal midagi muud sellel planeedil teha.

Seda väärastunud karikatuuri, milleks võib saada inimene, võib näha paljudes UFO-filmides.

Need on samasuguste inimeste järeltulijad, kes hävitasid kunagi oma planeedid, muutudes biorobotiteks-veidriteks, kes on võimelised täitma ainult teiste inimeste käske. Nad küürivad Universumi põhja ja lendavad sellistele planeetidele nagu Maa, et osaleda inimhingede röövellikus analüüsis pärast järjekodset planeetide suurt üleminekut.

Nad saavad koristada saagi hingedest, kes pole sooritanud evolutsioonieksamit, elada negatiivse psüühilise energia arvel ja korraldada paar – kolm provokatsiooni planeedi kiireimaks hävitamiseks, sest neid õpetatakse koos kogu oma deemonliku antihierarhiaga tegutsema ainult sel viisil.

 

MIKS JA KUIDAS OLUKORDA MUUTA

Maapealne inimkond seisab praegu valiku ees ja enamus Maa elanikke pole seda põhipunktides veel teinud.

Teade sellise valiku vajalikkusest on aeglane ja mitte laialt levinud. Ja vastavalt sellele liiguvad inimesed korrapäraselt oma maailma lõpliku demoniseerimise, oma olemuse ja selle kõrgemate vaimude: vee, maa, tule ja õhu täieliku lagunemise ja surma poole.

trustudyabroad.ca/tag/natural-disaster/

Sellele järgneb loomade massiline surm, floora ja fauna hävitamine, mis toimub juba kiiresti. Kuid inimene hakkab looduseta elama eranditult tahvelarvutitel, mis teeb temast bioroboti – tunde ja hingega veidrik.

Kurb tulemus on see, et maailm areneb ummikseisu suunas, mis aga ei ole nähtav Universumi ulatuslike mõõtmete tõttu ja mida iga inimene eraldi ei mõista.

Ainult väga haruldased inimesed saavad nüüd aru kõigist traagilistest tagajärgedest, mis tekivad massilisel ükskõiksusel kõige suhtes, mis juhtub.

Maailm seisab silmitsi valikuga valguse ja pimeduse vahel ning see pole spekulatiivne, vaid eluandev valik.

Ei saa päikesesüsteemis veel üht planeeti kaotada, sest selle surm tooks kaasa galaktika enda ja kogu universumi kosmosekeemia rikkumise.

Inimestel on jäänud väga-väga vähe aega mõtlemiseks, enne kui kasvav kaos planeedil peatatakse väga karmide meetoditega. Iidsetel aegadel nimetati selliseid asju Jumala vihaks: erinevad epideemiad ja katastroofid, ka looduskatastroofid.

Või kui tõesti on juba läinud, siis äkki tuleb mõistus lõpuks pähe. Et inimesed siiski ärkavad üles ja hakkavad tegutsema. Inimesed vajavad kahjuks veel aega, et mõista, kui oluline on kõigil osaleda Planeedil oleva elu suuna valimisel, Suure Ülemineku ajal. Vaja on täielikult ärgata!

 

LISAKS….

Elementaalid saavad oma teadvusseisundit laiendada niivõrd, et võivad omandada eneseteadvuse. Sel juhul teevad nad evolutsioonilise hüppe ja kehastuvad inimkehas.

Inimeste hulgas on seetõttu neid, kes on välja arenenud elementaalolendist.

Neil on parem kontakt loodusega, elementaalidega ehk loodusvaimudega.

Aga kui on vaja tervendada planeeti, keskkonda või oma keha, siis ainult loodusvaimudega suhtlemisest võib mitte piisata, kui palve või mõttekujund jääb nõrgemaks kui meie alateadvuse poolt välja saadetud signaalid.

http://dreamcatcherreality.com/electromagnetic-field/

Muide, tänapäeval on teaduslikult tõestatud aborigeenidele ammu teada asi – et inimeste intensiivsed ja emotsionaalsed südamest tulnud reaktsioonid mingi konkreetse ühise situatsiooni ümber või keskkonnas tekitavad hüppe ehk vastuse Maa elektromagnetväljas. Midagi ei toimu eraldi, vaid kõik on ühendatud. (tõlkijapoolne märkus, http://dreamcatcherreality.com/electromagnetic-field/)

Aitab ainult see, kui puhastame oma alateavuse kõigest piiravast ja negatiivsest ning kui mõtleme ning tegutseme südamega.

Sest siis saavad ka loodusvaimud oma tööd rahulikult teha, taastada meie kehad ja keskkonna vähemalt algse plaani kohaselt. Ideaalis veel paremini.

 

Allikad:

1) Tõlkinud Ingrid Soosaar : https://neo-ezoterika.ru/samorazvitie/kakoe-znachenie-imeet-efirnoe-telo-cheloveka?fbclid=IwAR3WYWG0QBTBqsefpCQ-5GT6poW-0f3X9XwVC6rjjQoxm0blhh6HmjCYyik

2) http://visioonid.ee/blog/2015/1/8/75-elementaalid-ehk-loodusvaimud

3) http://dreamcatcherreality.com/electromagnetic-field/

Oska mõtelda – kuhu mõte, sinna läheb ka energia!

Kui keegi muretseb oma täiskasvanud laste või sõprade pärast, siis sellesamaga toidab ta neid oma energiaga ja aitab kanda tükikest „võõrast ristist”.

Samas jätab see inimene teised sisuliselt ilma võimalusest valida ise oma Tee.

chuprina.kz/instrumenty-razvitiya

Sel juhul isegi kõige positiivsem mõte toob vähe kasu sellele, keda sa oma mõtetega energeetiliselt toidad.

„Iga mõte on energia.
Mõte toidab.
Seal, kus on meie tähelepanu, sinna läheb ka energia.
Sekkuda teise inimese Teekonda oma üllaste mõtetega, see ei pruugi alati õige olla.”

Vanemate positiivsed mõtted lastest, mis väljenduvad konkreetsete mõttevormidena, vahel segavad väga laste Teekonda.
Näiteks selline energiaga täidetud fraas:
„Mina tean, mis sulle on parem – ja nii ongi!”
Need on juba formuleeritud mõttevormid, mis toimivad blokeeringuna teise situatsiooni arengus.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Kas on võimalik ise ennast ära kaetada?

polonsil.ru/blog/43832941266/

Jah muidugi on võimalik ennast kaetada ehk ära sõnuda. Moodsamas keeles siis – ära programmeerida. Kusjuures vägagi kergelt. Ja tavaliselt seda ise tehaksegi

Sest samamoodi nagu sõnal on jõud, on ka mõttel jõud. Olgu see siis suunatud kellegi teise või iseenda suunas. Kõik, mille kuuldavale toome, materialiseerub välismaailmas.
Kõik, millele keskendume, sellele anname energiat realiseerumiseks.
Nii me loomegi ise endale programmi.

Täispikkuses näevad seda artiklit püsikliendi-paketi tellinud kasutajad.

 

Keha puhastamine energeetilistest parasiitidest visualiseerimise abil

yaninavaida.ru

Inimest ümbritsevad kogu aeg mingid energeetilised olendid, kes on inimese suhtes pahatahtlikud, neutraalsed või heatahtlikud.
Need on nii maapealsed (taimed, loomad, inimesed) kui ka kõrgema ja madalama klassi olendid.

Füüsilise plaani parasiidid – inimesed-energiavampiirid on siinkohal kõige kahjutumad. Piisab ainult nende tegevuse ignoreerimisest, neutraalsuse säilitamisest ja nende provokatsioonedega mitte kaasa minemisest.

Suur osa neist energeetilistest olenditest, keda on palju raskem käsitseda, on hoopiski nähtamatud.
Teadmiseks… parasiitluse vorme on küll rohkem, aga siinkohal tuleb juttu konkreetselt kahest neist:

Astraaltasandi parasiidid

Meie mõttevormid, emotsioonid. Mida rohkem me neid igapäevases elus toidame, oma liigsete emotsioonide, emotsioonide üleskütmise või liigse kaasaelamisega, unenäo stsenaariumide tõttu emotsionaalsest tasakaalust välja minemisega, seda rohkem nad meis kinnistuvad ning võivad lõpuks meie üle kontrolli võtta. Liiga suurte ja intensiivsete negatiivse iseloomuga üleelamiste (stress, närvitsemine, hüsteerika) tulemusel tühjeneb astraalkeha sel määral , et võib toimuda tema lahustumine ruumis füüsilise keha suhtes. See omakorda tekitab püsiva ektoplasma väljavoolu välisesse maailma, mis lõpuks päädib minimaalselt närvivapustusega või maksimaalselt insuldiga.

Kui meis asuv mõttevorm enam toitu ei saa, siis saame oma energia tagasi. Mõttevorm ise võib aga kõiksuses lahustuda või minna edasi teise toitja, teise inimese juurde.

Mentaaltasandi parasiidid

Parasiitkäitumised, -žestid ja -sõnad, lobisemine, tagarääkimine. Need on kaootilised kohalikud programmid: uskumused, arusaamad, ebausud, aga ka isiklikud sõltuvused elukorraldusest ja harjumustest. Nende parasiitide peale oma mentaalenergiat kulutades, pidurdab inimene ise oma vaimset arengut ja vähendab oma elujõudu. Abiks on enda kontrollimine selles suhtes ning vaikuseperioodide tegemine.

sm-opt.ru

Siia kuuluvad ka egregorid ja kõikujad-pendeldajad. Need on juba kõrgema klassi olendid, kelle ülesandeks on meelitada inimene oma võrkudesse ehk süsteemidesse ja sellega seoses saada energiat kõigist inimese energiakeskustest.

 

Aigar Säde seletab ja õpetab järgmist…

„Kuidas juhtub, et inimese organism saastub madalate energiate ning olenditega…

Inimese keha rakud vibreerivad vägagi kõrgetel sagedustel/tasanditel ja nn madalad energiad ja olendid saavad kinnituda vaid keha sisse ehitatud ruumilistele jäikadele sõrestikele, istudes seal nagu kanad õrrel.
Jäiku süsteeme loob süsteem aga inimese enda energiatest (sest võõrad energiad võib inimene ära tunda ja neid eirata), programmeerides inimeste tõekspidamisi jäikadeks teadmisteks (nt minu tõde on ainus ja lõplik tõde, teiste oma on jama). Inimene, kes ennast targaks peab, on sellise programmeeringu ohver.
Süsteem kasutab ka nippi, kus teise inimese sisse loodud võrestik tõstetakse väljavalitud ohvri (teisitimõtleja, kes on süsteemi olemasolule ohtlik) kehasse, et energiaparasiidid kinnituda saaks. Eelnevalt ohver uimastatakse/tuimestatakse, et ta pettust läbi ei näeks. Nii raisatakse ohvri potentsiaal ja tema süsteemile allutamine on tunduvalt lihtsam.

Kuidas puhastada….

Saab kasutada pahupidi pööramise nippi.

Umbes nii, nagu pööraksid õhupalli sisepinna välispinnaks.

 • Keha tuleb mõelda lahustunuks/õhuliseks, katta süsteemi jäik võrestik mingi elastse materjaliga ja pöörata süsteem koos sellele kinnitunud mudruga ja parasiitidega enda keha seest keha välispinnale.
  PS! Kui jäiga süsteemi ruumilist kuju muljuda, pudeneb see tolmuks ja keha puhastamine muutub keerukamaks.
 • Siis luua koheselt keha välispinna ja pahupidi pööratud süsteemi vahele tõkend, et takistada süsteemi ja saasta kehasse tagasiimbumist.
 • Seejärel astuda tekkinud “kookonist” välja (vajadusel see lõhki lõigata) ja see põlema panna.
 • Järgnevalt tuleb end virtuaalduši all puhtaks pesta ja ajutine tõkend eemaldada, kuna see takistab keha infovahetust.

Seda, teatud mõttes nagu hügieeninippi saab kasutada korduvalt ning ka:

 • vananemise programmeeringute ja süsteemide mahavõtmiseks
 • hammaste ja igemete sisepuhastuseks
 • organite, naha, juuste, rakkude jne puhastuseks
 • selliste inimeste puhastamiseks, kes mõjuvad sulle väsitavalt või üritavad sind allutada
 • oma lähedaste (nt lapsed, abikaasa, vanemad jne) puhastamiseks.

 

NB! Tee nii nagu oskad. Su sisemine mina juhib sind perfektselt.
Kui iga inimene tegutseb oma mätta otsast, on süsteemil raskem tõkendeid ehitada.”

 

Kasutatud allikad:
A. Säde
para-web.org

Sünnipäeva õnnesoov kui loits

pinterest.com/lissibutterfly/fairytales/

Sündimise päev ja sünnipäev…

…need on ajad, mis on kõige rohkem õnne soovimisega seotud ning mil neid soove just eriti tahetakse öelda ja kindlasti ka kuulda.

Ikka loodetakse, et soovid täituvad.

Sest kui juba mõttel on jõud, siis sõnal eriti.

Sünnipäeval paljude õnnitluste ärakuulamise traditsioon on seotud juba inimese sünniga.

 

 

 

es.pinterest.com/pin/82964818109664307/

Alates sellest, et vastsündinu hälli juures tuleb paljude sõnadega imetleda:

„Ilus, tark, õnnelik“…. jne, kinnitades need omadussõnad niimoodi lapse külge.

Selline äsjasündinud lapse kiitmise sõnad – need on omamoodi loitsusõnad, mis kindlustavad lapsele edu tema tulevases elus.

Usutakse, et kui ei kiida – siis kasvab õnnetuks.

Selline suur kiitmise komme puudutab ainult väga väikesi lapsi.

Edaspidi, lapse kasvades kiidetakse loomulikult juba tagasihoidlikumalt.

Täiskasvanul on samuti vajalik kuulda oma sünnipäeval enda aadressil häid sõnu.
Isegi kui ta ütleb, et tal on ükskõik. Siis veel eriti.

 

zanimatika.narod.ru/DR_45_60_let.htm

NB!

Kõige parem on, kui need sõnad on pandud luuletusena,

sest riimid ja rütmid tõmbvad palju aktiivsemalt ligi positiivset energiat.

Palju rohkem kui lihtsalt lühike soov nagu näiteks:
„Õnne ja tervist!“või “Palju õnne!”,
mida tavaliselt rutiinselt soovitakse.

Nii et kui tahame tõesti kogu südamest ja siiralt kellelegi sünnipäeva puhul midagi head soovida, siis tuleks see korralikult läbi mõelda ja esitada.

Nii läheb ta ka rohkem südamesse ja saab suurema täideminemise väe külge.

 

Ingrid Prass

Tehnika “klaas vett” soovi täitumiseks

http://ezorazum.ru

Muistsest Tiibetist pärit tehnika „KLAAS VETT“ soovi täitumiseks
ehk midagi neile, kellel hetkel on vaja mingit lahendust.

Seda, et vesi kannab ja säilitab informatsiooni, on teadlased juba tõestanud.
Ja selge on seegi, et mõttel on jõud.
Niisiis on võimalik need kaks ühendada vastavalt soovitule.

Vaja on üks klaas vett ja paberit.
Kõige parem on, kui on lumesulamisvesi või allikavesi.

KUIDAS TEHA…

 

1) Kirjutage paberilehekesele mõttevorm/mõttekujund soovitust või millist lahendust mingile asjale soovite. Või mõtelge see mõttes valmis.

Näiteks:

– „Mul on hea tervis ja ma muutun iga päevaga üha tervemaks“.
– „Ma olen õnnelik inimene ja tõmban edu, tervist ning positiivset energiat enda poole. Iga päevaga muutun üha ilusamaks ja nooremaks.“
– „Ma olen meeldiva välimusega ja kütkestav ning muutun iga päevaga üha kütkestavamaks“.
– „Ma olen väga kütkestav isiksus. Minust kiirgab sarmi, armastust ja seksi. Ma olen valgust kiirgav olend. Ma tõmban mehi enda poole. Minu mees leiab mind.“

jne..

NB! Mõttekujundis ei tohi kasutada negatiivset vormi ega „ei“ sõna. Soov peaks olema konkreetne ja loogiline.

2) Paberileht pange veeklaasi alla.

PS! Võib ka soovi mõttes mõelda, aga paberile kirjutatuna saab see soov suurema jõu ehk energia.

3) Hõõruge nüüd peopesasid omavahel. Kuni tunnete pihkude vahel sooja.

4) Liigutage peod natuke teineteisest eemale ja kujutlege pihkude vahel tihedat õhupallikujulist (energia)palli.

5) Pange peod ümber klaasi seda mitte puutudes. Loo endale soovi olek/tunne/seisund.

6) Nüüd öelge kuuldava ja veendunud häälega oma enne kirja pandud mõte-soov välja, kujutledes mõtet-soovi võimalikult täpselt juba täitunud olevana.
Näiteks kui sa tahad, et sul oleks hea tervis, siis see tähendab, et näe ja tunne end hea tervise juures just nii nagu sa tahad.

7) Siis jooge klaas tühjaks.

Seda kõike teha õhtul enne magamaminekut.
Sama korrake hommikul.
Võib ka nii, et korraga juua nii õhtul kui hommikul pool klaasi.

Mõnel on muutuste algus vaevu märgatav, kuid see kindlasti toimub, sest see tehnika töötab väga hästi. Tänu sellele metoodikale võib saavutada soovitut, vabaneda soovimatust, ka halbadest harjumustest, tuua oma ellu au, edu, partnerit, tervist jne.

On olemas kahte sorti vett:

1. See, mis on meie sees.
2. Ja teine on see, mis on väljapool meid…

Selleks, et ühendada kahte maailma, oleks vaja seda eelpool kirjeldatud rituaali teha 21 päeva (või kauem).

Selles rituaalis on sügav mõte, kuna vesi kui antenn (ning mälu) saab salvestada ja säilitada informatsiooni ning muuta keha võnkesagedust.
Eriti, kui see mõte on ka paberile kirja pandud.
Käte vahel hoidmine annab energiat veelgi.

Meie aju öösel töötab 30x aktiivsemalt kui päeval ja 20 päeva jooksul toimib täielik veevahetus organismis. Selles peitubki kogu saladuse võti.

Tõlkinud Ingrid Prass.
CopyRight ©

Allikad:
top.thepo.st
takprosto.cc
ezorazum.ru
jonnipunni.blogspot.com

Mõtlemisega viirushaiguste vastu

naturalhealthresearch.org/

Tahan tutvustada efektiivset profülaktilist eneseravi meetodit, millega vältida haigeks jäämist.

Olen enese teadmata kasutanud sarnast meetodit juba pikka aega, enne kui avastasin bioenergeetik Tarmo Metsari vastava kirjutise selle kohta.

Selle järgi olen praktiseerinud juba mitu aastat.

Tarmo Metsar:

Niisiis selleks, et mitte jääda talvel ega ka muul ajal ei grippi ega muudesse viirushaigustesse ilma vaktsineerimata ning ravimiteta, võib piisata vaid mõtteharjutusest, millega viirushaigustesse nakatumine lihtsalt ära blokeeritakse.

Jaapanlased on tõestanud, et rakkudele saab käske anda. Heliga. Antud meetodi puhul siis sisemise heliga. See on õpetus Radza-Buddhi joogast.

Seda viiruste blokeeringut uurisid Vene teadlased ja nad avastasid, et kui mõtte teel anname endale käsu, siis see jõuab kuidagi teatud heli sagedustega rakkudeni. Ja nii tagavad rakud meile kaitse.

Seda meetodit kasutavad sensitiivid ning bioenergeetikaga ravitsejad enese kaitseks, et mitte jääda haigeks patsientide tervendamisel.
Seda tehakse suures osas sarnaselt nagu käte blokeerimistki.

Kuidas siis teha…

1) Hinga sügavalt sisse ja seejärel pikalt ning vaikselt välja (sissehingamine 1 ühik ja välja hingates 3-4 ühikut).

2) Jäta väljahingamise lõpus hingamine seisma umbes 2 sekundiks. Mõttes tee “klõps” ajus, meelekohtade vahel.

3) Selle 2 sekundi jooksul tunneta oma nina, suud ja käsi, keskendu neile.

4) Samal ajal käsi-suud-nina tunnetades (ise kujutlen veel seina ka vahele), anna endale sisendades käsk:

– „Mulle ei tule viirushaigused nina, suu ega käte kaudu!“
– „Mulle ei jää külge viirushaigused! Nad ei sisene käte, suu, nina jne kaudu.”
– „Ma jään viirushaigustest suu, nina ja käte kaudu puutumata!“(positiivse afirmatsioonina)

Ja teile ei hakka külge viirused, kui nii teete.

Muidu aitab üks kord päevas tegemisest, aga viiruste massilise leviku ajal võib teha kasvõi 5 korda päevas. Seda tuleb alati teha siis, kui viibitakse paljude inimeste seltsis ja kui keegi köhib või aevastab.
Võtet võib sooritada rahulikus olekus või tegutsemise, näiteks käimise ajal.
Kokku võtab see aega vaid 3-4 sekundit ja kaitse on peal.

Ja teil pole vaja mõelda viiruste vaktsiinidele. Ja võite vabalt ära unustada igasugu nn. külmetuste, valude tabletid. Isegi perearsti nime võite ära unustada, sest teid enam ei ähvarda viirused ja muud nakatumised.

Seda eneseravi meetodit õpetatakse kuningliku Radza-Buddhi jooga ja hiinlaste Chi Kung treeningutel lisaks teistele eneseravi meetoditele. Sarnaste mõtteharjutustega on võimalik endal ravida ka vähki, halvatusi jne.

Kui viirus ikkagi organismi pääses, tuleb talle keskendudes survet avaldada öeldes, et “tarvitagu ainult sellist vananenud energia osa, mis on aegunud ja mida ma ei vaja, aga uut värsket ei tohi puutuda. Ja tehku kiiresti. Ja nii se on.” Adresseeritud sõnum on viiruse teadvusele kuuldav ja toimib. /Errol Vares/

Allikas:
http://integraal.ee/jooga/index.php